• BIST 9374.2
  • Altın 2031.88
  • Dolar 31.0075
  • Euro 33.5663
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
  • Antalya 12 °C

Turizmde yeni eğilimler

Doç,Dr.Yetkin Bulut

Turizm sektörü, turizm amaçlı seyahat edenler için doğrudan mal ve hizmet sunan işletmeler ile dolaylı ilişkisi bulunan belirli alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin oluşturduğu bütünleşik bir hizmet üretim sektörleri kümesidir. Turizm sektör olarak birçok iş kolunu etkilemekte ve birçok iş kolundan etkilenmektedir. Turizm bu bağlamda 56 adet sektörü etkileyen bir sektör konumundadır.

Bu açıdan değerlendirildiğinde turizm bir ülkenin ekonomisinin en önemli kalemlerinden birisidir. Turizmin bu özelliği içerisinde bulunan veya doğrudan/dolaylı etkilenen tüm kişi ve kuruluşların turizmdeki yeni eğilimleri bilmesi ve bu doğrultuda hareket etmesini gerektirmektedir.

ASYA VE PASIFIK BÖLGESI’NDE YÜZDE 7 ARTıŞ

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, 2012 yılında uluslararası turist varışları tarihte ilk defa global olarak yüzde 4 oranında büyüyerek 1 milyar kişiyi aşmıştır. Asya ve Pasifik Bölgesi, uluslararası turist varışlarında yüzde 7’lik bir artışla diğer bölgelere göre en yüksek artışı göstermiştir. Özellikle 2008-2009 yıllarında başlayan ve devam eden ekonomik belirsizlikler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da oluşan politik değişimler ve Japonya’daki deprem, uluslararası turizmde olumsuz etkilerini önemli ölçüde hissettirmiş olmasına rağmen, 2007 yılında 901 milyon kişi olan uluslararası turist sayısı, 2012 yılında yüzde 14,9’luk bir artışla 1 milyar 35 milyon kişiye ulaşmıştır.

TURIZM GELIRI 1 TRILYON 75 MILYAR ABD DOLAR

Turizm geliri ise 2007 yılında 858 milyar ABD Doları iken 2012 yılında yüzde 25,3 oranında artarak 1 trilyon 75 milyar ABD Doları olmuştur.
2007-2012 döneminde, gelişmekte olan ekonomiler, gelişmiş ekonomilere oranla daha fazla büyüme göstermişlerdir. En çok turist çeken ülkelere bakıldığında, 2007 yılında ilk on ülkenin sırasıyla Fransa, ABD, İspanya, Çin, İtalya, Birleşik Krallık, Ukrayna, Türkiye, Almanya ve Meksika olarak yer aldığı, 2012 yılında ise bu sıralamanın Fransa, ABD, Çin, İspanya, İtalya, Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu ve Malezya olarak değiştiği görülmektedir.

EN ÇOK GELIR ELDE ÜLKE ABD

En çok turizm geliri elde eden ülkeler incelendiğinde ise 2007 yılında ilk on ülkenin ABD, İspanya, Fransa, İtalya, Çin, Almanya, Birleşik Krallık, Avusturalya, Türkiye, Avusturya şeklinde, 2012 yılında ise bu sıralamanın ABD, İspanya, Fransa, Çin, Macao (Çin), İtalya, Almanya, Birleşik Krallık, Hong Kong (Çin) ve Avusturalya olarak yer aldığı görülmektedir.
2013 yılında ise turizm geliri bakımından en çok gelir elde ülke ABD olmuştur. ABD’yi İspanya, Fransa ve Çin izlemiştir.

EKO-TURIZM YıLıNıN ETKILERI

1992 yılında gerçekleştirilen Rio Zirvesinden 2002 yılındaki Johannesburg Zirvesine kadar olan süreçte kültürel, toplumsal, ekonomik ve çevresel parametreleri içeren sürdürülebilirlik ilkesinin yaygın olarak kabul görmesi, Birleşmiş Milletler tarafından 2002 yılının Eko-turizm Yılı ilan edilmesi, sanayi sonrası toplumların değişen değer yargıları ve tüketim alışkanlıkları yeni turizm eğilimleri konusunda önemli ipuçları sunmaktadır.

BAŞLıCA IKI EĞILIM

Küresel turizm pazarı incelendiğinde;
1. Kitle turizminin ve dolayısıyla kitle yönelimli pazarlama tekniklerinin yerine, kişisel ilgi alanı yönelimli, bireysel pazarlama tekniklerinin ortaya çıkması,,
2. Giderek artan sayıda turistin seyahatlerini özel ilgi alanlarına göre planlamaları, tarihi ve kültürel miras ile çeşitli sanatsal ve kültürel aktivitelerin önemli seyahat nedenleri arasında yer alması şeklinde başlıca iki eğilim gözlenmektedir.

TEKNOLOJIK GELIŞMELERİN ETKİSİ

Yeni eğilimler teknolojik gelişmelerle desteklenmekte, böylece daha örgütsüz ve esnek olan alternatif turizm türlerine yönelim güçlenmektedir. Geleneksel turist tipinden farklı olarak ortaya çıkan ve post-turist olarak adlandırılan söz konusu turist tipi, daha deneyimli, daha bilgili, daha bağımsız ve ziyaret ettiği yer konusunda da seçici olmaktadır.

SAĞLıKLı VE SÜRDÜRÜLEBILIR YAŞAM BIÇIMI

Değişen turist profilleri açısından dikkati çeken bir diğer eğilim de sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam biçimi ilkesini benimsemiş tüketici hareketidir. Yükselen bu eğilim karşısında çoğu konaklama tesisi çevreye duyarlılığı ve ekolojik sürdürülebilirliği dikkate aldıklarını, Green Key, EU Eco-Label, Gren Globe gibi benzeri programlara dahil olarak kanıtlamaya çalışmakta, yeni turist tipi enerji tüketimini en aza indirecek yöntemleri benimseyen tesisleri tercih etmektedirler.

EĞİLİMLER

Dünya’da Turizm Eğilimleri ve Tahminler
1. Uluslararası turizm hareketlerindeki büyüme daha küçük oranlarla devam edecektir.
2. Seyahat edenlerin sayısında yıllık ortalama 43 milyonluk artış görülecektir.
3. 2030 yılı itibariyle uluslararası turizme katılan kişi sayısı 1,8 milyara ulaşacaktır.
4. 2015 yılında, gelişmekte olan ekonomilerin turizmden alacakları pay, gelişmiş
ekonomilerin payını aşacaktır.
5. Artan turizm talebinin büyük bölümü Asya-Pasifik bölgesine yönelecektir.
6. Asya-Pasifik bölgesinin yanında Orta Doğu ve Afrika kıtası da dünya turizm pastasındaki payını büyütecektir.
7. Kuzey Doğu Asya en çok ziyaret edilen alt bölge olacaktır.
8. Avrupa, her 100 kişiye düşen yabancı turist sayısı açısından liderliğini koruyacaktır.
9. Seyahat motivasyonu açısından önemli bir değişiklik olmayacak, tatil/dinlence ilk sırayı koruyacak, akraba ziyareti/sağlık ve dini amaçlı ziyaretler ikinci, iş ziyaretleri ise üçüncü sırada yer alacaktır.
10. Ulaşım türü açısından havayolu taşımacılığı liderliğini sürdürecek, ancak artış hızı daha düşük düzeylerde kalacaktır.
11. Bölgeler arası seyahatler, bölge içi seyahatlere kıyasla daha hızlı bir artış izleyecektir.
12. Turist ihraç eden ülkeler bağlamında en hızlı gelişme Asya - Pasifik bölgesinde
görülecektir.
13. Küreselleşme sonucu bireylerin seyahat etmesinin önündeki engeller azalacak, ulaştırma alanındaki serbestleşme sürecek ve böylece, uzun mesafeli ve deniz aşırı seyahatler artarak yeni varış noktaları önem kazanacaktır.
14. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme devam edecek ve turizm bu gelişmelerden daha çok yararlanacaktır. Varış noktası seçimi ve rezervasyon süreçlerinde elektronik teknoloji artan bir önem kazanacak, pazara ulaşmada ve tercihini belirlemede bireyin daha bilgili hale geleceği ve bilinçli tercih yapacağı bir süreç yaşanacaktır. Seyahat şirketleri ve turizm örgütleri, ürün farkındalığı yaratmak için sosyal medya kanalıyla tanıtıma
ağırlık vereceklerdir. Bireylerin eğitim ve refah düzeyindeki yükselme artarak devam edecek, deneyimli gezgin grubu büyüyecektir.
15. Turist tercihleri kutuplaşacak, yenilik ve çeşitlilik talebi artacak, konfor ve macera motifleri ağırlıklı olacak, çevreye duyarlı ve sorumlu turizm anlayışı yaygınlaşacaktır.

ÜÇÜNCÜ YAŞ SEYAHAT İSTİYOR

Sektörün yeni pazarlarda
başarılı olması, ürün ve hizmet niteliklerinde sürekli yenilikleri gerçekleştirme yeteneklerine bağlı olacaktır.
Ortalama insan ömrünün artmasına ve emeklilik süresinin uzamasına paralel olarak, “üçüncü yaş” denilen 65+ yaş grubu ve bekâr ve çocuksuz çiftler seyahate ve eğlenceye daha fazla kaynak ayıracaklardır
Sektörde yer alan tüm aktörler bu değişimleri ve eğilimleri göz önüne almak zorundadır. Aksi halde geç olabilir. 

Bu yazı toplam 12104 defa okunmuştur.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.