• BIST 4.788,38
  • Altın 1068.571
  • Dolar 18.6385
  • Euro 19.5655
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
  • Antalya 14 °C

TTGA Adayı Emin Çakmak: ”Kazanmak isteyen bize oy versin!”

TTGA Adayı Emin Çakmak: ”Kazanmak isteyen bize oy versin!”
TTGA adayı Emin Çakmak, “Artık kazanmak isteyen acenteler TÜRSAB seçimleri sırasında TTGA’ya oy verirken bizi seçsin. Biz de onlara hizmet ederek verdikleri paranın karşılığını kat kat geriye ödeyelim” dedi.

ÖZKAN ALTINTAŞ- TÜRKİYE TURİZM
İSTANBUL-
Son yıllarda sağlık turizmi başta olmak üzere gerçekleştirdiği projelerle yıldızı parlayan ve Türkiye’yi dünyada temsil ederek turizmcilere büyük fırsatlar sunan projeler gerçekleştiren Hello Turizm’in sahibi ve genel müdürü Emin Çakmak, TÜRSAB başkan adaylığı döneminde birlikte çalıştığı Eren DMC sahibi Ünal Kırmıç’ın yedek üyeliği ile birlikte göreve talip olduğunu açıkladı. Deklarasyon yayınlayan TTGA adayı Emin Çakmak, “Artık kazanmak isteyen acenteler TÜRSAB seçimleri sırasında TTGA’ya oy verirken bizi seçsin. Biz de onlara hizmet ederek verdikleri paranın karşılığını kat kat geriye ödeyelim” dedi.


emin-cakmak-077.jpg

SEYAHAT ACENTELERININ ARTıK KAZANMAYA IHTIYACı VAR

Türkiye’nin 100 milyon turist ve 100 milyar dolar kazanma potansiyeli var. Bu sayede Türkiye’nin satış ve pazarlaması için canla başla çalışan seyahat acentelerinin artık kazanmaya ihtiyacı var” diyen Hello Turizm Genel Müdürü Emir Çakmak, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı-TTGA’ya aday olduğunu “Adaylık Manifestosu’nu yayınlayarak açıkladı.
TÜRSAB başkan adaylığı için geçmişte yaptığı çalışmalarda Türkiye’de 101 günde 52 bin kilometer yaparak, yaklaşık 8 bin acente ile buluşarak onlara “dikili ağacınız olsun” diyerek çam fidanı armağan eden Emin Çakmak, deneyimlerini Türk turizmi için TTGA’da paylaşmak istiyor. TÜRSAB seçimleri yaklaşırken kapısını aşındıranlara “TTGA gibi bir kuruluşta görev alarak Türk turizminin dünyada güçlenmesini ve seyahat acentelerinin daha çok kazanması için çalışmak istiyorum” diyor. Devleti yönetenler yanında dünya ile ilişkinin önemli olduğu belirten TTGA Adayı Emin Çakmak "Türk turizmine hizmet için her kapıyı çalarız. Devleti yöneten herkesle görüşür ve hatta dünya liderleri ile görüşürüz. Önemli olan başta seyahat acentelerinin dünyada pazar yapını artırmak ve ülkemizin turizmdte kazancıdır" şeklinde konuştu.

emin-cakmak-078.jpg

22 YAŞINDA DEİK’TE BAŞLAYAN DÜNYA İLE BARIŞIK YAŞAM

Henüz 22 yaşında iken rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kurduğu Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi-DEİK’te Ali Osman Ulusoy’un yardımcısı olarak görev alarak Türkiye’nin dünyada tanıtım ordusunda yer aldı ve dünya ile barışık yaşama adım attı.
Babasının işleri nedeniyle İktisat Fakültesini bitiren, eğitimini Malta’da tamamlayan, İngilizce ve Arapça bilen Emin Çakmak, halen Senegal Fahri Konsolosu olarak ‘diplomat’ kimliğiyle Türkiye’nin dünyaya tanıtımı için her yıl 365 günün 360 gününü dünya ülkelerinde Türkiye’yi tanıtarak her türlü sivil toplum kuruluşunda söz alıyor. Dünya Sağlık Turizmi Konsiye-GHTC Kurucu Onursal Başkanı olarak her ortamda Türkiye'yi anlatıyor.
Emin Çakmak, Afrika pazarında Senegal başta olmak üzere Gana, Kenya, Kongo ve Kuzey Afrika ülkeleri ile Avrupa ülkeleri, Rusça konuşan 21 ülke, Arapça konuşan 17 ülkeden Türkiye’ye yabancı hasta getirilmesini sağlıyor.

emin-cakmak-074.jpgTÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİNİN MİMARI
Türkiye’de sağlık turizminin konuşulmasını ve seyahat acenteleri tarafından sağlık turizmi yapılmasının önünü açan Emin Çakmak, kurduğu Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi-THTC ile 2005 yılından bu yana Türkiye’ye dünyaya açtı. Daha sonra Monaco’da 48 ülkenin katılımıyla düzenlenen toplantıda Dünya Sağlık Turizmi Konseyi-GHTC’nin kurulmasına öncülük etti ve iki yıl boyunca Dünya Başkanı seçildi.. Halen GHTC’nin Onursal Başkanı olan Emin Çakmak, GHTC’nin 185 ülkesindeki ofisleri aracılığı ile Türkiye’ye yabancı hasta geliyor ve turizmciler ile sağlık sektörü sağlık turizminden kazanıyor.

emin-cakmak-071.jpg

TTGA, TÜRKİYE’NİN DÜNYAYA AÇILMASI İÇİN BÜYÜK BİR FIRSATTIR

TTGA’nın dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi iyi kullanıldığı takdirde, Türkiye turizmi için büyük bir fırsat olduğunu belirten Emin Çakmak “TÜRSAB kontenjanı ile aday olduğum üzere; TÜRSAB’ı, camiamızı temsil etmemi, oylarınızla desteklemenizi takdirlerinize rica ederim”diyor.
hello-.png
Emin Çakmak'ın ortağı ve Genel Müdürü olduğu Hello Turizm, yurtdışından getirdiği turist sayısına bağlı olarak incoming yaptığı için 2014 yılında İMMİB tarafından hizmet sektörü ürün kategorisi ihracat dalında Türkiye 9'cusu olarak ödül almıştı.

TTGA yönetim kurulu adayı Emin Çakmak, TÜRSAB başkan adaylığı döneminde birlikte çalıştığı Eren DMC sahibi Ünal Kırmıç’ın yedek üyeliği ile birlikte göreve talip olduğunu belirterek oldukça kapsamlı projelerini şöyle açıkladı:

emin-cakmak-075.jpgADAYLIK MANİFESTOSU: 21.11.2022

Saygıdeğer Meslektaşlarım:

Mensubunuz olarak, “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın; Yönetim Kurulu Üyeliğine”, 7183 sayılı kanun ve ilişkili yönetmelik kapsamındaki TÜRSAB kontenjanı ile aday olduğum üzere; TÜRSAB’ı, camiamızı temsil etmemi, oylarınızla desteklemenizi takdirlerinize rica ederim.

Saygıdeğer Meslektaşlarım:

Nadide Ülkemizin turizm hedeflerine, tüm paydaşların verimlilik ve karlılıklarını gözeten yenilikçi/özgün ölçütlerle ulaşması bağlamında; turizm olanaklarımızın uluslararası mecralarda tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin stratejiler geliştirilmesinde ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesinde bu kapsamla; turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasında; “ulusal menfaatlerimizle bağdaşık olarak, yüksek katma değerler üreten TÜRSAB camiasının sinerjisi ile” malum olunan tecrübelerimle katkı vermeyi görev addetmekte olduğumu ve taraflarınızı/camiamızı temsil etmekten onur duyacağımı belirtmek isterim.

EYLEM ÖLÇÜTLERİM.

Sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenerek istihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması ve Türkiye ́nin 2025 yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk üç ülke arasında önemli bir varış noktası ve uluslararası bir marka haline getirilmesini teminen yönetsel performanslar oluşturacağım.

Seçilmemiz durumunda, ajans yönetimindeki eylem ölçütlerim.

Bu bağlamda;

1) Turizmde rekabetin ucuz ürün yerine markalaşan turizm bölgeleri oluşturularak sağlanması,

2) Var olan turizm bölgelerinin yeniden planlanması ve kaliteli yaşanabilir çevreler oluşturulması, 3) Turizm gelişiminin hükümetlerin sosyo-ekonomik hedeflerini desteklemesi,

4) Sektörel gelişme politikaları ve hedeflerinin ulusal gelişme politikaları ile uyumlu olması,

5) Küresel eğilim taleplerinin izlenmesi ve buna yönelik planlama ve uygulamalar yapılması,

6) Turizmin varış noktası odaklı ve çok fonksiyonlu olarak geliştirilmesi,

7) Turizmde ürünün çeşitlendirilerek sezonun bütün bir yıla yayılması,

8) Turist profili odaklı turizm ürünü oluşturulması,

9) Nitelikli turist sayısının ve turizm gelirlerinin artırılması,

10) Turizmde merkezi-yerel-sivil aktörlerin yönetişim mekanizmalarının işler kılınması,

11) Turizm planlamasında merkezi-yerel yönetimlerin eşgüdümü ve finansın birlikte ele alınması,

12) Turizm eğitimi ile işgücü kalitesi ve sektörde sertifikasyon sisteminin verimli yöntemlerle uygulanması,

13) Ekonomik gelişimi destekleyen; fiziksel düzeyde uygulanabilir, toplum yönelimli ve sürdürülebilir turizm ilkesini içeren bir planlama yaklaşımının ortaya konması

14) Yerel ölçekte nokta bazında Konseylerin işler kılınması

15) Fiziksel planlama başta, örgütlenme, finansman ve yasal dayanakları ile bir arada planlanması,

16) Sağlıklı bir şekilde yapılanma ve verimlilik için gelişiminin pazar gerçeğine dayandırılması,

17) Yatırım ortamının rehabilitasyonu ile gelişen dünya eğilimlerine ve yeni taleplere cevap verilmesi,

18) Döviz ve istihdam boyutlarıyla ekonomik gelişime katkılar sağlanması, talebin örgütlenmesi,

19) Çevreye ve örgütlenmeye sahip turizm yerleşim alanlarının gelişiminin öngörülmesi,

20) Altyapı ve çevre sorunlarını yerel yönetimlerle iş birliğinde, altyapı katkılarıyla çözülmesi,

21) Varış Noktası Odaklı Planlama prensibi uygulanacaktır.

22) Turizm yatırım projelerini uygulanabilir kılacak teşvikler ile turizm sektöründe yatırımların arttırılması,

23) Teşviklerin, bölgesel özellikleri ve dönemleri ayrıntılı çalışmalarla yıllık olarak belirlenmesi,

24) KOBİ konaklama tesislerinin yanı sıra seyahat acentelerinin de bu destekten yararlandırılmaları,

25) Turizm yatırımlarının kısa dönemde yenilenmesine yönelik ihtiyaçlarının giderilmesi,

26) Turizm yatırımlarının teşviki süreci kapsamında tanıtım ve pazarlama politikaları geliştirilmesi,

27) Turizmin çeşitlendirilmesi, tüm yıla ve yurda yayılmasına imkân veren projeler geliştirilmesi,

28) Ülke/Sektörel paydaşlarımızın menfaatlerince; rakip ülke ve sektörlerden önce tespit edeceğimiz yeni coğrafi potansiyellerle seri tanıtım workshopları düzenleyerek Din, Kültür, Sağlık, Spor, MICE, Gastronomi, Doğa, Eğitim, Düğün, Sinema, Kamp Karavan ve Alışveriş Turizminin; ulusal bütünlüğümüzde, yüksek katma değerli performanslarla tanıtılması bu kapsamla ek alternatif kazanımlar edinilmesi,

29) Kıyıların dışındaki bölgelere de yatırım yapılmasının teşvik edilmesi,

30) Öncelikli turizm türlerine bağlı bölgesel düzeyde sektörel teşviklerin geliştirilmesi,

31) Bürokratik Engellerin Kaldırılması, Firmaların Belgelendirilmesi,

32) İyi Yönetişim ilkesi çerçevesinde ulusal, bölgesel, il ve noktasal düzeyde turizm sektörü ile ilgili kamu, özel sektör kuruluşları ve STK’ların karar verme süreçlerine katılımlarını sağlayacak konseyler bazında kurumsallaşmaya gidilmesini benimsemiş olarak: Ajanstaki yönetsel performanslarımla: Saygıdeğer camiamızın verimlilik ve karlılıklarına etken olacağımı takdirlerinize saygı ile beyan ve taahhüt ederiz.


Değerli Meslektaşlarım,

TTGA da Türkiye Seyahat Acentelerini Temsil edecek YK 1 Asil ve 1 Yedek üyesi seçimleri,

TÜRSAB Genel seçimlerinin de yapılacağı 27 Kasım 2022 tarihinde Lütfü Kırdar Kongre Merkezinde

10:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

TÜRSAB Genel Kuruluna Katılım sağlayarak, TÜRSAB yeni yönetimini ve camiamızı temsil

edecek 1 Asil ve 1 Yedek TTGA YK üyelerini seçmek üzere katılımlarınızı camiamızın menfaatleri gereğince

bilhassa rica ederiz.

EMİN ÇAKMAK ASİL ÜYE

Cep No : +90 530 391 41 19

ÜNAL KIRMIÇ YEDEK ÜYE

Cep No : +90 532 730 70 90

emin-cakmak-076.jpg

Bu haber toplam 1955 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.