• BIST 9693.46
  • Altın 2496.161
  • Dolar 32.4971
  • Euro 34.5977
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
  • Antalya 18 °C

Paket turlarda batık uyarısı

Paket turlarda batık uyarısı
Vatandaşı ucuz tatil ile kandırıp para toplayan bazı tur operatörü ve acenteler iflasın eşiğine geldi. Batık firma sayısının artmasından endişe ediliyor.

İSTANBUL- Vatandaşı ucuz tatil ile kandırıp para toplayan bazı tur operatörü ve acenteler iflasın eşiğine geldi. Batık firma sayısının artmasından endişe eden sektör temsilcileri denetimlerin artmasını istedi Tu­rizm sek­tö­rün­de ya­şa­nan ‘u­cuz fi­ya­t’ re­ka­be­ti fir­ma­la­rı zor­la­ma­ya baş­la­dı. Ko­nu­nun gi­de­rek bü­yük bir so­run ha­li­ne gel­di­ği­ne işa­ret eden sek­tör tem­sil­ci­le­ri, ku­rum­sal ol­ma­yan fir­ma­la­rın za­ra­rı­na sa­tış­lar yap­tı­ğı­nı ve bir­ço­ğu­nun bat­ma teh­li­ke­si ile kar­şı kar­şı­ya ka­la­ca­ğı­nı söy­le­di.
Er­ken re­zer­vas­yon­da ay­lar ön­ce bin do­la­ra sa­tı­lan ta­ti­lin ay­lar son­ra da­ha dü­şük fi­yat­lar­la sa­tı­şa çı­kar­tıl­dı­ğı­na şa­hit ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten sek­tör tem­sil­ci­le­ri, ka­li­te­den ödün ve­ri­le­rek ya­pı­lan fi­yat dü­şük­lü­ğü­nün tü­ke­ti­ci gü­ve­ni­ni de ze­de­le­di­ği­ni ak­tar­dı.

De­ne­tim­siz­lik sı­kın­tı­yı ar­tı­rı­yor

Ucuz fi­yat­lar­la tur sa­tan fir­ma­la­rı hay­ret­le ta­kip et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Jolly Tur Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Me­te Var­dar, pa­ra top­la­yan ve hiç­bir kay­dı bu­lun­ma­yan fir­ma­la­rın sek­tö­re za­rar ver­di­ği­ne dik­kat çek­ti. Var­dar, “Biz bir tu­ru en re­ka­bet­çi fi­yat­tan sa­tar­ken bi­ri­le­ri bi­zim tur fi­ya­tı­nın al­tın­da fi­yat bi­çe­bi­li­yor. Bu akıl al­maz fi­yat­lar na­sıl ve­ri­li­yor an­la­mak müm­kün de­ğil. Bu ko­nu­da de­ne­tim ek­sik­li­ği de sek­tö­rü olum­suz et­ki­li­yo­r” de­di.

Otel­ci­ler de en­di­şe­li

Tur ope­ra­tör­le­ri ara­sın­da ya­şa­nan ucuz fi­yat re­ka­be­ti ne­de­niy­le mey­da­na ge­le­cek ola­sı bir if­las ve ka­pan­ma teh­li­ke­si otel­ci­le­ri de en­di­şe­len­dir­me­ye baş­la­dı. Ko­nu ile il­gi­li gö­rüş­le­ri­ne baş­vur­du­ğu­muz Tu­ris­tik Otel­ci­ler, İş­let­me­ci­ler ve Ya­tı­rım­cı­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Ti­mur Ba­yın­dır, fi­yat­la­ma­yı doğ­ru yap­ma­yan, ucuz fi­yat re­ka­be­tin­de olan ve sırf pa­ra top­la­mak için pi­ya­sa­ya gi­ren tur ope­ra­tör­le­ri ne­de­niy­le ko­nak­la­ma­la­rın ger­çek­leş­ti­ri­le­me­ye­ce­ği­ne, otel­le­rin zo­ra gi­re­ce­ği­ne vur­gu yap­tı.

Konaklamaya da sigorta şart

Tu­rizm sek­tö­rü­nün tüm ta­raf­la­rı sek­tör­de si­gor­ta sis­te­mi­nin tam ola­rak uy­gu­lan­ma­sı­nı ta­lep edi­yor. Var olan si­gor­ta sis­te­mi­nin ne va­tan­da­şı ne de otel ya­tı­rım­cı­sı­nı ko­ru­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Ti­mur Ba­yın­dır, “Pa­ket tur­lar­da zo­run­lu olan si­gor­ta bir tek yol­cu­luk anın­da olu­şa­bi­le­cek sağ­lık prob­lem­le­ri­ne kar­şı va­tan­da­şı ko­ru­yor. Oy­sa ta­ti­li sa­tan şir­ket bat­tı­ğı za­man va­tan­da­şı ve otel ya­tı­rım­cı­sı­nı ko­ru­yan bir si­gor­ta sis­te­mi ge­liş­ti­ril­me­li. Bir de bu tür pa­ra top­la­yan fir­ma­lar tıp­kı ban­ka­lar gi­bi de­net­len­me­li­” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.