• BIST 8104.78
  • Altın 1901.917
  • Dolar 28.9418
  • Euro 31.8119
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
  • Antalya 14 °C

TÜRSAB, KDV'de düzeltme istedi

TÜRSAB, KDV'de düzeltme istedi
TÜRSAB konaklama tesisinin belgesindeki %8 KDV'nin acentelerin aldığı komisyonda %18 KDV ye tabi tutulmasının sıkıntı yarattığını bildirdi.

İSTANBUL- Sadece geceleme hizmeti satışı yapan seyahat acentelerinin, konaklama tesislerinden alınan belgede % 8 KDV uygulamanın, elde edilen komisyonda % 18 oranında KDV ye tabi olmasının, ciddi sıkıntı yarattığını savunan TÜRSAB, çifte standardın düzeltilmesini istedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren otel konaklama ücretlerindeki yüzde 10'luk katma değer vergisi (KDV) indiriminin paket turlar içindeki otel ücretlerine yansımayacağını bildirdi.

 

TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesi Burak Tonbul, konuyu bir mektupla Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a ilettiklerini söyledi.

Bakan Günay'ın mektuba cevaben kendilerini aradığını anlatan Tonbul, "Bakan Bey konuyla bizzat ilgileneceğini söyledi. Kanun onun döneminden önce hazırlanmış. Düzeltileceğini düşünüyoruz" dedi.

Vergi indiriminin seyahat acentaları için geçerli olmadığını vurgulayan Tonbul şöyle dedi:

"Sadece otel konaklamalarında indirim yapıldı. Halbuki seyahat acentesi, ulaşımın, birçok ek hizmetin yanı sıra oteli satar. Bunu ayırmak mümkün değil. Bu haliyle indirimden ne tüketici, ne de turizm sektörü yararlanır."

 

'Her şey dahil' daha cazip oldu

 

TÜRSAB 2. Başkanı Talha Görgülü, yeni vergilendirme sistemindeki karışıklığa değinerek, "Asıl işi yapan, otelleri dolduran, otelleri pazarlayan, yurtdışında koşturan seyahat acenteleridir. Onlar bundan yararlanamıyor" dedi.

'Her şey dahil' hizmet veren otellerde alkollü içki tüketiminin de KDV indiriminin içine girdiğini hatırlatan Görgülü, "Her şey dahil sistemde günlük konaklama ücretine kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, içkiler dahil. Onlarda KDV yüzde 8. Yarım pansiyon otellerde ise öğle ekstra alkollü içecek içerseniz yüzde 18 KDV ödemek zorundasınız. Yani her şey dahil sistemi cazip hale geliyor" diye konuştu.

Görgülü, elektrik ücretlerine yapılan zammın, en büyük maliyet kalemlerden biri elektrik olan otelcileri büyük ölçüde etkileyeceğini de sözlerine ekledi.

 TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy'un sıkıntı yaratan konuyu detaylarıyla açıklayıp, Maliye Bakanlığı'ndan düzeltilmesini istediği başvuru şöyle:

 

"TR/BU/AGE/0164

 

Sayın Bakanım,

 

Bilindiği üzere 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının tespitine ilişkin (II) sayılı listenin (25) sırasına aşağıdaki bent eklenmiştir. Buna göre;

 

25. Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dâhil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)

 

01.01.2008 tarihinden itibaren % 8 oranında KDV'ye tabi olacaktır.

 

Konuya ilişkin olarak 04.01.2008 tarihinde yayınlanan 107 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğin 2.3 üncü bölümünde seyahat acentalarına ilişkin olarak açıklamalar yapılmıştır. İlgili bölümünde;

 

"Acentelerin müşteriye düzenlediği faturada yer alan toplam bedelin geceleme hizmeti dışındaki her türlü işlemlere ilişkin kısmı organizasyon hizmetinin karşılığını teşkil ettiğinden genel oranda katma değer vergisine tabi olacaktır.

 

Acentenin müşteriye düzenlediği geceleme hizmeti bedelinin de bulunduğu faturada, hizmetin satın alındığı konaklama tesisinin acente adına düzenlediği faturanın tarih ve numarasına atıfta bulunan bir açıklama yer alacaktır. Bu açıklamanın yer almadığı faturalarda, yansıtılan geceleme hizmeti için indirimli oranda KDV uygulanması mümkün değildir" açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Seyahat acentaları konaklama tesislerinin sunduğu geceleme hizmetlerini tüketiciye satışını yapan konumlara itibariyle konaklama tesislerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Seyahat acentaları geceleme hizmetleri dışında uçak bilet satışı,tur organizasyonu vb. hizmetlerinde satışını yapmaktadırlar. Bu kararnamenin konusu olan konaklama hizmetleri dışında yapmış olduğu organizasyonlar esas itibariyle kararname konusu indirimli oran dışında bulunan hizmetlerdir. Ancak Türkiye'de faaliyet gösteren seyahat acentalarının önemli bir kısmı geceleme hizmeti satışı yapmaktadır. Kararnamenin konusu Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti nin % 8 oranında KDV'ye tabi olmasıdır. Bu hizmetin tüketici açısından doğrudan konaklama tesisinden veya başka bir satıcı yani seyahat acentasından alınmasının KDV oranı açısından farkı bulunmaması gerekir. Nitekim indirimli orana tabi hiçbir mal ve hizmet satışında satışın kimin tarafından yapıldığının önemi bulunmamakta ve buna bağlı olarak farklı KDV oranlarının uygulamasına rastlanmamıştır. Bu örneği indirimli orana tabi bulunan her mal ve hizmet grubu için söylemek mümkün iken , 107 Seri Nolu KDV Kanunu Genel Tebliği ile geceleme hizmetinin seyahat acentası tarafından satılması durumunda geceleme hizmetinin maliyetine % 8 oranında KDV seyahat acentasına kalan kar kısmı için ise % 18 oranında KDV uygulaması getirilmiştir.

 

Tebliğin bu kısmı bir çok uygulamaya da terstir. Nitekim en son finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır hükmüne yer verilmiştir. Burada esas olan mal ve hizmetin kendisidir. Bu ürünlerin üzerine kar ilave edilerek farklı kişi veya kurumlar tarafından satışı mal ve hizmetin KDV oranını farklılaştırmaması gerekir. Aksi görüş indirimli KDV oranına tabi bulunan mal ve hizmeti satan her firma için karının veya komisyonunun ayıklanması ve bu kısmın genel orana tabi tutulması gibi bir sonuç çıkarır ki bu doğru bir yaklaşım değildir.

 

Tebliğin bu kısmının diğer uygulamalar ile çeliştiğinin bir diğer örneği yurt dışı hava yolları bilet satışlarına ilişkindir. Konuya ilişkin 33 seri nolu KDV Kanunu Genel Tebliğin ilgili bölümü aşağıdaki gibidir;

 

( A- ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞA AİT BİLET SATIŞI K0MİSYONLARI :

 

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14. maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak 24/12/1984 tarih ve 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri, katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

 

Vergiden istisna edilen söz konusutaşıma işlerine ait bilet satışı yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak hesapladıkları komisyonların da taşımacılık işi içinde mütalaa edilmesi gerektiğinden, uluslar arası taşımacılığa ait bilet satışı komisyonları, katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır.)

 

33 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğin açıklaması geceleme hizmeti satışı yapan mükelleflerin bu işlemleri dolayısıyla elde ettikleri kar veya komisyonlarında geceleme hizmeti içinde mütalaa edilmesi gerektiği açıktır.

Tabii ki geceleme hizmeti dışında transfer, rehberlik hizmeti vb. hizmetlerin verilmesi durumunda bu hizmetlerin KDV oranı genel orana tabi olacaktır. Ancak sadece geceleme hizmeti satışı yapan seyahat acentalarının konaklama tesislerinden almış olduğu kısmı % 8 KDV oranına tabi tutup, elde edilecek olan kar veya komisyonun % 18 oranında KDV ye tabi olmaması gerektiğini düşünmekteyiz.

 

Diğer taraftan "acentenin müşteriye düzenlediği geceleme hizmeti bedelinin de bulunduğu faturada, hizmetin satın alındığı konaklama tesisinin acente adına düzenlediği faturanın tarih ve numarasına atıfta bulunan bir açıklama yer alacaktır" ifadesi yer almaktadır. Sektörün çalışma yapısı da bu uygulamaya müsait değildir. Çoğu zaman seyahat acentası tarafından müşteriye fatura düzenlendikten sonra konaklama tesislerinden (fatura düzenleme süresi 7 gün sonra veya konaklama hizmetinin tamamlanmasından sonra) fatura gelmektedir. Bu durumda geceleme hizmeti meydana gelmeden yapılan satışlarda fatura düzenlenmesi durumunda konaklama tesisinin fatura bilgilerini yazmak mümkün olmayacaktır. Bu durumda da kararnameye aykırı olarak tüm fatura bedelinin % 18 e tabi olması gibi bir sonuç çıkmaktadır. Bu uygulamada sektörün yapısına ve işleyişine uygun değildir.

 

Bu açıklamalar çerçevesinde, tebliğin seyahat acentaları ile ilgili olarak ve başkaca indirimli KDV oranına tabi bulunan mal ve hizmet satışı yapan mükelleflerde örneği bulunmayan seyahat acentacılığı karının veya komisyonunun satışı yapılan ürün dışında farklı bir KDV oranına tabi olması uygulamasının sektörümüzde oluşturduğu ciddi boyuttaki sıkıntıların düzeltilmesi hususunu arz ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

 

Başaran ULUSOY

Başkan" 

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.