• BIST 10471.32
  • Altın 2432.677
  • Dolar 32.5019
  • Euro 34.9628
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
  • Antalya 26 °C

Nazmi Kozak- Öğretim Üyesi

Doçent Doktor Nazmi KOZAK

 

 E-Mail: nkozak@anadolu.edu.tr

Kişisel web sayfası: http://www.anatoliajournal.com/nazmikozak/

 

Kişisel Bilgiler

 

Ana Dili: Türkçe

İş Adresi: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU, YUNUS EMRE KAMPUSU, 26470 ESKİŞEHİR

İş Telefonu: +90 (222) 335 0580 / 5961

Faks: +90 (222) 335 6651

Fakülte: -

Bölüm: Turizm ve Otel İşletmeciliği

Ana Bilim Dalı: Turizm ve Otel İşletmeciliği

Bilim Kolu: Turrizm ve Otel İşletmeciliği

İlgi Alanları: Turizm Pazarlaması, Araştırma Yöntemleri, Bibliyometri, Akademik Dergiler.

 

Öğrenim Durumu

 

İlkokul:   Yeşilçiftlik İlkokulu, 10/06/1975

Ortaokul:   Yeşilçiftlik Ortaokulu, 05/06/1978

Lise:   Sultandağı Lisesi, 10/10/1981

Lisans:   Çukurova Üniversitesi, Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 20/06/1986

Yüksek Lisans:   Hacettepe Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Programı, 18/08/1991

Doktora:   Dokuz Eylül Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Programı, 04/04/1996

Doçentlik:   Turizm Pazarlaması, 14/04/2006

 

Bildiği Yabancı Diller

 

1)   İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede

 

Akademik Ünvanlar

 

Yrd. Doçent:   Başkent Üniversitesi, 01/09/1998

Yrd. Doçent:   Anadolu Üniversitesi, 01/12/2000

Doçent:   Doçent, Pazarlama, 14.04.2006 

 

Yüksek Lisans Tezleri

-

1)   N. Kozak (1991). Mevsimlik Otel İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Sorunları ve Güdüleme Kuramları Çerçevesinde Bir Değerlendirme: Bodrum ve Yöresinde Bir Uygulama. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. 

 

Doktora Tezleri

 

1)   N. Kozak (1996). Termal Turizmi Müşteri Profilini Belirleme Aracı Olarak Tüketici Araştırmaları: İç Turizme Yönelik Bir Uygulama, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmciliği Anabilim Dalı. 

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

1)   N. Kozak, Uysal, M., Birkan, İ. (2007). An Analysis of Cities Based on Tourism Supply and Climate Conditions in Turkey, Tourism Geographies (Baskıda). 

2)   N. Kozak, Jones, D. L., Baloglu, S., Birkan, İ. (2006). The Hotel Sales Professionals’ Perceptions of Sales Computerization and Technology Tools: A Gap Analysis, The HTL Science journal, 2006/1. 

3)   N. Kozak (2007). External Information Search Behavior of Visitors to Turkey, International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 8 (3). 

4)   N. Kozak (2006). Transformation of tourism distribution channels: Implications of e-commerce for Turkish travel agencies, Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 15(2): 

5)   N. Kozak (2006). A Classification and Analysis of Cities Based on Tourism Supply Resources in Turkey, Tourism Analysis, 10: 361-368. 

6)   N. Kozak (2006). The expectations of exhibitors in tourism, hospitality and the travel industry: a case study on EMITT, Journal of Convention and Event Tourism, 7 (3/4): 99-116. 

7)   N. Kozak, Karatepe, O. M., Avci, T. (2003). Measuring the Quality of Airline Services: Evidence From Northern Cyprus, Tourism Analysis: an Interdisciplinary Journal, 8(1): 75-87. 

8)   N. Kozak - H. I. Dener (2001). Information on Some International Journals of Tourism, Leisure and Recreation: The Results of a Survey, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 12 (1): 181-196. 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

1)   N. Kozak, Uysal, M., and I. Birkan. (2006). An Analysis of Cities Based on Tourism Supply and Climate Conditions in Turkey. TTRA's 37th Annual Conference Proceedings, pp. 152-156. June 17-21, Dublin, Ireland. 

2)   N. Kozak Jones, D. L., Baloglu, S., Birkan, İ. (2005). The Hotel Sales Professionals’ Perceptions of Sales Computerization and Technology Tools: A Gap Analysis, 1. Las Vegas International Hospitality and Convention Summit, June 5-7 2005. 

3)   N. Kozak (1999).Türkiye'de Yayınlanmakta Olan Akademik Dergiler Üzerine Bir Araştırma, Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını Uluslararası Sempozyum, Ankara: Türk Kütüphaneciliği Derneği: 467-492. 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

1)   N. Kozak (2004). Türkiye’de Seyahat Acenteleri Yöneticilerinin İş Alanlarıyla İlgili Beklentileri: Arakesitsel Bir Çalışma, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (1): 13-32., 2004 

2)   N. Kozak (2006). Türkiye'de ve Dünyada Dergi Editörlüğü ve Hakemlik Siustemi, Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık-2006: I. Ulusal Kurultay Bildirileri, Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM, ss. 53-52. 

3)   N. Kozak (2004). Türkiye'de Ticari Turizm Fuarlarına Katılım Amaçları Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 15 (1): 36-46. 

4)   N. Kozak (2003). Türkiye'de Yayınlanan Akademik Dergilerin Niteliklerindeki Zaman İçerisindeki Değişim Nedenleri: Sağlık, Sosyal ve Teknik Bilim Alanlarında Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir İnceleme, Bilgi Dünyası Dergisi, 4(2): 146-174. 

5)   N. Kozak (2003). Ticari Fuar Kataloglarında Turizme Konu Olan Ürünlerle İlgili Öne Çıkarılan Özellikler: Doğu Akdeniz Uluslarası Turizm ve Seyahat Fuarları Üzerine B:ir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 14(2): 159-171. 

6)   N. Kozak ve M. Akoğlan (1995). Meslek Yüksek Okulu Bünyesindeki Turizm Bölümlerinde Uygulanan Müfredat Programları Üzerine Bir Durum Değerlendirmesi, Turizmde Seçme Makaleler Dergisi: 23 (Ekim): 1-27. 

7)   N. Kozak (2001). Sağlık, Sosyal ve Teknik Bilimler Alanlarında Yayınlanmakta Olan Akademik Dergiler Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 15(3): 296-310. 

8)   N. Kozak ve M. Çuhadar (2002). Antalya İli Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren otel İşletmelerinde İnternet Ortamında Tutundurma Karma Elemanlarının Kullanılmasını Ölçmeye Yönelik Birr Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 13 (1): 84-94. 

9)   N. Kozak (2001). Turizm Alanındaki Hakemli Dergilerde Makale Yayım Kararının Verilmesinde Etkili Olan Ölçütler: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Makale Değerlendirme Formları Üzerine Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12 (Bahar): 68-79. 

10)   N. Kozak (2001). Türkiye'de Turizm Pazarlaması Literatürünün Gelişim Süreci: 1972-1999 Yılları Arasında Hazırlanmış Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Biyo-Bibliyografik Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12 (Bahar): 26-33 

11)   N. Kozak ve M. Özdemir (2000). Türkiye Turizm Yayıncılığı Tarihinden Bir Süreli Yayın: T. C. Turizm Bankası A.Ş. Bülteni (1983-1988), Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11(Eylül-Aralık): 129-141. 

12)   N. Kozak ve M. Akoğlan Kozak (2000). Türkiye'de Lise, Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Seyahat Acenteciliği Programlarında Okutulan Derslerin Sektörün Beklentilerine Uygunluğu, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11(Eylül-Aralık): 57-67. 

13)   N. Kozak (2000). Hasan Olalı: Kısa Yaşam Öyküsü ve Tespit Edilebilen Eserleri ile Yönettiği Tezlerin Bibliyografyası Üzerine Bazı Gözlemler, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11(Eylül-Aralık): 9-21. 

14)   N. Kozak (2000). Türkiye'de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme, Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1): 15-58. 

15)   N. Kozak ve O. İçöz (1999). Turizm İşletmeciliği Dergisi'nin Turizm Literatürüne Katkısı Hakkında Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10 (Eylül-Aralık): 9-17. 

16)   N. Kozak (1999). Dünya Genelinde 'Turizm', 'Rekreasyon' ve 'Boş Zamanlar ve Değerlendirilmesi' Alanlarında Yayımlanmakta Olan Akademik Dergiler Üzerine Bir Araştırma, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 13(1): 5-27. 

17)   N. Kozak (1998). Turizm Bakanlığı Kütüphanesi Okuyucularının ve Koleksiyon Kullanımının Analizi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 9 (Mart-Haziran): 60-71. 

18)   N. Kozak (1997). Türkiye'deki Termal Turizm İşletmelerinde Konaklayan Türk Turistlerin Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 8 (1-2): 62-73. 

19)   N. Kozak (1997). Termal Turizm İşletmelerinde Konaklama Yapan Vatandaşların Tesislerden Beklentileri, Turizmde Seçme Makaleler, 28: 21-32 

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

1)   N. Kozak - Ç. H. Kayar (2006). Turizmde Pazar Bölümlendirme: İç Turiizm Pazarına Yönelik Bir Uygulama, II. Ulusal Eğiirdir Turizm Sempozyumu, Eğirdir: 99-116. 

2)   N. Kozak - S. Olgaç (2006). Türkiye'de İç Turizm Hareketlerinin Arz Kaynakları ile İlişkisinin Analizi ve İller Bazında Sınıflandırılması Üzerine Bir Çalışma, II. Ulusal EAğirdir Turizm Sempozyumu, Eğirdir: 17-28. 

3)   N. Kozak, M. Çuhadar (2002). Otel İşletmelerinde Dağıtım Kanalı Olarak Internetin Kullanımı: Antalya İli Sınırları İçerisinde Faaliyet Göstermekte Olan 3, 4 ve 5 yıldızlı İşletmeler Üzerine Bir Araştırma, 7. Pazarlama Kongresi, Ankara: Başkent Grafik. 

4)   N. Kozak (2003). Sağlık Bilimleri Alanında Türkiye'de Yayınlanmakta Olan Dergilerde Hakem Denetimi İle İlgili Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Ulusal Sempozyumu (Editör: Doç. Dr. Orhan Yılmaz). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM: 181-201. 

5)   N. Kozak (2003). Türkiye'de Akademik Dergiler: 'Türkiye Akademik Dergiler Araştırması'nın 1997/1998 ve 2002 Dönemlerindeki Uygulamalarından Elde Edilen Veriler Üzerine Bir İnceleme, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Ulusal Sempozyumu (Editör: Doç. Dr. Orhan Yılmaz). Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM: 71-94. 

6)   N. Kozak ve M. Akoğlan (1998). Kamu ve Vakıf Üniversitelerinin Turizm ve Otelcilik Programlarında Eğitim-Öğretim Görmekte Olan Öğrencilerin Profili ve Beklentileri. I.Ulusal Turizm Kongresi, 17-19 Eylül 1998, Eğirdir: Eğirdir, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu yayını: 132-152. 

7)   N. Kozak (1997). Ulusal Turizm Kongresi''nin Türkiye Turizm Literatürüne Katkısının İncelenmesine yönelik Bir Araştırma, VII. Ulusal Turizm Kongresi, Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu yayınları, ss. 59-78. 

8)   N. Kozak (1995). 1984-1994 Yılları Arasında Kapadokya Bölgesi'ne Yönelen İç ve Dış Turistik Talebe İlişkin Bazı Parametrelerdeki Değişimlerin Analizi, Hafta Sonu Seminerleri III: Kapadokya'nın Turistik, Kültürel Potansiyeli ve Pazarlama Sorunları, Nevşehir: Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yayını. 

9)   N. Kozak (2002). Türk Kütüphaneciliği Dergisinin Türkiye'de Yayınlanan Akademik Dergiler İçerisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 16(3): 3: 217-247. 

 

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler

 

1)   N. Kozak (2006). Turizm Pazarlaması (Birinci Baskı) Ankara: Detay Yayıncılık, 328 sayfa. 

2)   N. Kozak., M. Akoğlan Kozak, M. Kozak (2006). Genel Turizm: İlkeler-Kavramlar (Altıncı Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık. 

3)   N. Kozak (2004). Turizmde Aracı Kurumların Geleceğe Yönelik Beklentileri: Türkiye’de Faaliyet Göstermekte Olan Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Detay Yayıncılık. 

4)   N. Kozak (2003). Türkiye Akademik Dergiler Rehberi-2003. Ankara: Detay Yayıncılık. 

5)   N. Kozak (Editör) (2002). Otel İşletmeciliği. Ankara: Detay Yayıncılık. 

6)   N. Kozak (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Ders Notu, Eskişehir, 160 sayfa. 

7)   N. Kozak, M. Akoğlan Kozak ve M. Kozak (2000). Genel Turizm: İlkeler-Kavramlar, Ankara: Turhan Kitabevi (Dördüncü Bası), 16x24 cm., 220 cm. 

8)   N. Kozak (1999). Türkiye Akademik Dergiler Rehberi. Ankara: Turhan Kitabevi. 

9)   N. Kozak (1997). Türkiye Turizm Eğitim Kurumları Rehberi. İstanbul: Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı yayınları. 

10)   N. Kozak (Editör), D. Denizer, N. Tetik, M. Akoğlan, M. Yeşiltaş, M. Kozak (1997). Otel İşletmeciliği: İlkeler-Kavramlar, Ankara: Turhan Kitabevi (İkinci Bası), 16x24 cm., 256 cm. 

11)   N. Kozak (1997). Turizm Mevzuatı El Kitabı, Ankara: Turhan Kitabevi (Birinci Bası), 8x14 cm. 883 cm. 

12)   N. Kozak (1996). Türkiye Turizm Tezleri Bibliyografyası (1952-1995), Ankara: Anatolia Yayıncılık, 16x24 cm., 145 cm. 

 

Diğer Yayınlar

 

1)   N. Kozak ve Uysal, M. (2005). A Classification and Analysis of Cities Based Tourism Supply Resources in Turkey, Nazmi Kozak, Muzaffer Uysal, Social Sciences & Humanities of TASSA Conference, 19-20 Şubat 2005, Washington DC., 2005 

2)   N. Kozak (2000). The Development of Tourism and Hospitality Research in Turkey: An Examination of Bibliografic Outputs of Dissertation Written Between 1952-1995, Anatolia: An Interniational Journal of Tourism and Hospitality Research, 9(2): 117-121. 

3)   N. Kozak (1996). Türkiye’de ve Dünyada Turizm İçerikli Bibliyografyalar ve İndeksler, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(3-4): 58-67. 

4)   N. Kozak (1996). Dünyada Yayınlanan Turizm ve İlgili Alanlarında Yayınlanan Dergiler, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(1-2): 80-91. 

5)   N. Kozak (1995). Türkiye Turizminde Süreli Yayınlar: Dergiler, Bültenler, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(3-4): 76-86. 

6)   N. Kozak (2000). Bir Hizmet Sektörü Olan Turizmde; İnsan Kaynakları Açısından Eğitim Kurumlarının Durumu, EXPO Touristik Dergisi, 2 (02): 12-16. 

7)   N. Kozak (1999). Türkiye'de Turizm Araştırmalarının Gelişimi: Üniversitelerin Bünyesinde Lisans Sonrasında Hazırlanmış Tezlerle İlgili Bazı Gözlemler, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10 (Mart-Haziran):B 85-87. 

8)   N. Kozak (1996). "Otellerde Pazarlama Araştırmalarının Önemi", Hotel Dergisi, 3 (Temmuz): 102-104. 

9)   N. Kozak (1995). YÖK Dokümantasyon Merkezi'ne Tez Taraması İsteğinde Bulunanlar Üzerinde Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (Haziran): 44-57. 

10)   N. Kozak (1995). Türkiye'de Yayımlanan Turizm Konulu Makaleler Üzerine Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (Mart): 62-72. 

11)   N. Kozak ve M.Akoğlan Kozak (1995). "1963-1992 Yılları Arasında Türkiye'de Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyografik Verileri Üzerine Bir İnceleme", Prof. Dr. Hasan Zafer doğan Anı Kitabı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları: 173-180. 

12)   N. Kozak ve M.Akoğlan (1995). "Otel İşletmelerinde Personel Kullanım Alanları Üzerine Bazı Gözlemler", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (2): 36-39. 

13)   N. Kozak (1995). "Türkiye Turizminde Sayısal Veri Kaynakları", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (Eylül-Aralık): 28-43. 

14)   N. Kozak (1994). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nde Yayımlanan Yazılar Üzerine Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 (Aralık): 22-33. 

15)   N. Kozak (1992). Termal Turizm İşletmeciliği ve Önemi, Anatolia: Turizm, Çevre ve Kültür Dergisi, 3 (29-30): 33-38. 

16)   N. Kozak (1990). "Turizm: Barış Endüstrisi", Anatolia: Aylık Turizm ve Kültür-Sanat Dergisi, 1 (Ocak): 6-10. 

 

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler

 

1)   Yayın Kurulu Üyesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007 

2)   Adnan Menderes Üniversitesi Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2003 - 2007

3)   Yayın Kurulu Üyesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003 - 2007

4)   Yayın Kurulu Üyesi, Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism, 2000 - 2007

5)   Yayın Kurulu Üyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Turizm Araştırmaları Dergisi, 2000 - 2007

6)   Turizm Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TUYED) üyesi, 1997 - 2007

7)   Editor, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 1997 - 2007

8)   Editör, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1990 - 2007

9)   III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, 2006 

10)   II. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, 2004 

11)   I. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, 2002 

 

Başarı ve Ödüller

 

1)   Mersin Üniversitesi, 25 Yılda Türkiye Turizmine Damga Vuranlar Ödülü (Editör; Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi)., 2004 

2)   Balıkesir Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Türkiye Turizmine Hizmet Ödülü, 2001  

3)   Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, 2002 Yılı Barlas Küntay Turizm Araştırma Ödülü-2002. 

4)   Turizm Yazarları, Editörleri ve Gazetecileri Derneği (TUYED), Turizme Hizmet Özel Ödülü, 1998 

 

Yürütmekte Olduğu Dersler

 

1)   Salı Saat 09:00-11:45 : Pazarlama Yönetimi

2)   Çarşamba Saat 09:00-11:45 : Türkiye'de Turizmin Çeşitlendirilmesi

3)   Çarşamba Saat 14:00-16:45 : Seminer

Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.