• BIST 11078.53
  • Altın 2636.701
  • Dolar 33.0651
  • Euro 36.0704
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 31 °C
  • Antalya 33 °C

İsrailli turist %126 arttı

İsrailli turist %126 arttı
İki yıl­lık dö­nem­de turizmde en faz­la ar­tış Or­ta­do­ğu ve As­ya ül­ke­le­rin­de ya­şan­dı. 2012’den 2014’te en fazla turist artışı İsrail’den oldu.

İSTANBUL- Türkiye’den ev alan turist kendi evinde tatil yaptı. Otel, motel, pansiyon türü konaklamalarda yüzde 15 azalma yaşandı. Ortadoğulu turist sayısı da 2 yılda yüzde 100’ün üzerinde arttı. Tür­ki­ye­’ye gi­riş çı­kış ya­pan tu­rist sa­yı­sı son iki yıl­da yüz­de 16 ar­ta­rak 31,7 mil­yon ki­şi­den 36,8 mil­yon ki­şi­ye yük­sel­di. İki yıl­lık dö­nem­de en faz­la ar­tış Or­ta­do­ğu ve As­ya ül­ke­le­rin­de ya­şan­dı. 2012’den 2014’te en fazla turist artışı İsrail’den oldu.
Ka­tar, ve Ku­veyt­li tu­rist sa­yı­sın­da da yüz­de 100’ün üze­rin­de ar­tış göz­len­di. Arap­la­r’ın ta­til için ro­ta­yı Av­ru­pa ül­ke­le­rin­den Tür­ki­ye­’ye çe­vir­me­sin­de Türk di­zi­le­ri, alış­ve­riş ola­nak­la­rı, ti­ca­ret, gay­ri­men­kul edi­nim­le­ri ve tu­rizm po­tan­si­ye­li­nin iyi su­nul­ma­sı et­ki­li ol­du. As­ya ve Or­ta­do­ğu ül­ke­le­rin­den Tür­ki­ye­’ye ge­len tu­ris­tin ko­nak­la­ma ter­ci­hin­de de önem­li bir de­ği­şik­lik ol­du­ğu göz­le­ni­yor.

Otel konaklaması azaldı

Uz­man­lar ya­ban­cı­la­rın ter­cih et­tik­le­ri ko­nak­la­ma ti­pi olan otel, mo­tel, pan­si­yon tü­rü ko­nak­la­ma­lar­da yüz­de 15 ci­va­rın­da ge­ri­le­me ger­çek­leş­ti­ği­ne dik­kat çe­ki­yor. Bu­nun ge­rek­çe­si ise mü­te­ka­bi­li­yet­le bir­lik­te sa­tın alı­nan ev­ler­de ika­met edil­me­si gös­te­ri­li­yor. Ya­ban­cı­la­rın ko­nut alım­la­rı­na bak­tı­ğı­mız­da ra­kam­la­rın bu söy­le­mi des­tek­le­di­ği gö­rü­lü­yor. TÜ­İK ve­ri­le­ri­ne gö­re 2013 yı­lın­da 12 bin 181 ko­nut alan ya­ban­cı, 2014 top­la­mın­da da 18 bin 959 ko­nut sa­tın al­dı.

Arkadaşlarına da kiralıyorlar

Uz­man­lar, sa­tın alı­nan ev­le­rin ya­ban­cı­la­ra ki­ra­la­ma ya da ar­ka­daş ve ak­ra­ba­la­ra ta­til için kul­lan­dır­ma eği­li­mi­nin de yay­gın­laş­tı­ğı­nı söy­lü­yor.

Avrupalı daha az geliyor

Or­ta­do­ğu ve As­ya ül­ke­le­rin­de tu­rist sa­yı­sı ar­tar­ken 2012-2014 yıl­la­rı ara­sın­da­ki kar­şı­laş­tır­ma­da Av­ru­pa­lı tu­rist sa­yı­sın­da ise azal­ma ol­du­ğu göz­len­di. En hız­lı dü­şüş Nor­veç­li tu­rist­te ol­du. 2012’de 407 bin 607 Nor­veç­li Tür­ki­ye­’yi zi­ya­ret eder­ken sa­yı 2014’te yüz­de 20 aza­la­rak 326 bin 556’ya ge­ri­le­di.

Nor­ve­ç’­i yüz­de 15,3 aza­lış­la Ja­pon­ya, yüz­de 4 aza­lış­la Mı­sır ve yüz­de 1,7 aza­lış­la İtal­ya­lı tu­rist ta­kip et­ti. Al­man­ya, Da­ni­mar­ka, Ka­na­da, Bre­zil­ya, İs­pan­ya, ABD, Hol­lan­da ve Fran­sa­lı tu­rist­le­rin Tür­ki­ye­’ye zi­ya­re­tin­de ise ar­tış yüz­de 5’in al­tın­da kal­dı.

Kavga bahane ticaret şahane

Tür­ki­ye ile İs­ra­il ara­sın­da­ki si­ya­si kri­ze rağ­men bu ül­ke ile ya­pı­lan ti­ca­ri iliş­ki­ler de yu­ka­rı yön­lü iv­me çiz­di. Tür­ki­ye son iki yıl­da İs­ra­il’­e yap­tı­ğı ih­ra­cat ra­ka­mı­nı yüz­de 25 ar­tır­dı. Ay­nı sü­re için­de İs­ra­il­li işadam­la­rı Tür­ki­ye­’ye 18 mil­yon do­lar­lık doğ­ru­dan ya­tı­rım ger­çek­leş­tir­di. Tür­ki­ye­’nin son dö­nem­de yap­tı­ğı it­ha­lat ver­gi­si ayar­la­ma­la­rın­da İs­ra­il'i mu­af tut­ma­sı da dik­kat çek­ti. Tür­ki­ye­’ye ge­len İs­ra­il­li tu­rist sa­yı­sı 84 bin ki­şi iken ra­kam 2014’de yüz­de 126 ar­ta­rak 189 bini geçti.

turist1b.jpg

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.