• BIST 103.024
  • Altın 378,072
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı
Sanayi kuruluşlarının 2018 yılı verileri üzerinden yaptığı “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2018” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 

ISTANBUL - İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi kuruluşlarının 2018 yılı verileri üzerinden yaptığı “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2018” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 

Geçen mayıs ayında açıklanan İSO 500’ün ardından tamamlanan araştırma sonuçlarına göre; İSO İkinci 500 şirketleri, 2017 yılının ardından 2018 yılında da üretimden net satışlarda yüksek bir performans sergiledi.

500-buyuk-sanayi-kurulusu.jpgBir yönüyle Türkiye’nin KOBİ ölçeğindeki şirketlerinin röntgenini ortaya koyan İSO İkinci 500, 2018 yılında üretimden net satışlarını yüzde 27,8 gibi oldukça güçlü bir artışla 107,6 milyar TL’den 137,5 milyar TL’ye yükselti. Bu artış 2017 yılında da yüzde 30,9 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşmişti.

İSO İkinci 500’ün bu yılki sıralamasına bakıldığında ilk üç sıra şöyle: 2018 yılında üretimden net satışlara göre ilk sırayı 413,7 milyon TL ile Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil aldı. 412,4 milyon TL ile ikinciliğe yerleşen ORMA Orman Mahsulleri’ni 411,6 milyon TL ile Erişler Yem izledi.

2017 yılında, 309,4 milyon TL ile 145,2 milyon TL arasında üretimden net satış yapan şirketlerin girebildiği İSO İkinci 500’ün 2018 sıralamasında bu bant 413,7 milyon TL ile 177,8 milyon TL arasında oluştu. İSO İkinci 500 şirketlerinin bu yılki listesine bakıldığında sıralamaya 97 yeni kuruluşun girdiği görüldü. Bunlardan 62’si geçen yılki İSO 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasının dışından sıralamaya girme başarısı gösteren şirketlerden oluştu. Geriye kalan 35 kuruluş ise 2017 yılında İSO 500 sıralamasında yer alırken bu yıl İSO İkinci 500 sıralamasına geriledi. 

İSO İkinci 500 kapsamındaki olumlu gelişmelerden biri de ihracat yapan firma sayısındaki artış eğilimi. Çalışmanın yapıldığı ilk yıl olan 1997’de ihracat yapan firma sayısı 407 iken, 2018’e gelindiğinde bu sayının 451’e yükseldiği görülüyor. Bu da gösteriyor ki; İSO 500’de olduğu gibi İSO İkinci 500’de de yer almak için ihracat yapmak önemli bir kriter.

İSO İkinci 500’ün bu yıl dikkat çeken ve gelecek adına; katma değeri yüksek, nitelikli ve teknoloji odaklı üretim adına umut veren sonuçlarından biri AR-GE yapan şirket sayısındaki istikrarlı artışın devam etmesi oldu. Öyle ki; AR-GE yapıyor olmak, neredeyse ilk 1000 şirket arasına girmenin önemli kriterlerinden biri haline gelmiş bulunuyor. İSO İkinci 500 şirketleri içinde AR-GE yapanların sayısı bir önceki yıla göre 30 şirket artarak 188’den 218’e yükseldi. Bu sayının 2012 yılında 151 olduğunu hatırlatmakta yarar var. İSO 500’deki AR-GE yapan şirketlerin sayısı da 2018 yılında kayıtlara 276 şirket olarak geçmişti.

500-buyuk-sanayi-kurulusu-001.pngİSO İkinci 500 ve Temel Göstergeler

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 2018 yılı sonuçlarına bakıldığında; birçok göstergede İSO 500 ile benzerlikler dikkat çekiyor. Özellikle finansal göstergelerde bu benzerlik belirginleşiyor. Örneğin; İSO İkinci 500 şirketleri de, tıpkı İSO 500 şirketleri gibi esas faaliyetlerinden kazandıklarını, finansman gideri olarak kaybediyorlar.

İSO İkinci 500’ün görece olumlu mali göstergelerine örnek olarak; borç/özkaynak dağılımında, önceki yıla göre daha dengeli bir görüntünün ortaya çıkması gösterilebilir. 2017 yılında yüzde 66,2 borç, yüzde 33,8 özkaynak olarak gerçekleşen borç/özkaynak ilişkisinde borçların payı 2018’de 62,4’e gerilerken özkaynakların payı yüzde 37,6’ya çıktı.

Borçlanma panoramasına bakıldığında, İSO İkinci 500’de özellikle kısa vadeye bir geçiş olduğu dikkat çekiyor. Bu durumun İkinci 500 şirketlerinin uzun vadeli borçlanma kabiliyetlerinin daha düşük olmasından kaynaklandığı söylenebilir.

2018 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının bazı temel göstergeleri özetle şöyle gerçekleşti:

İSO İkinci 500’ün yıllara göre üretimden satışlar performansına bakıldığında, 2012-2016 döneminde görülen zayıf büyümenin, 2017 yılında yerini reel büyümeye bıraktığı görülüyor. Üretimden satışlarda 2018 yılında da reel büyüme eğilimi devam etmekle birlikte, artış oranı bir önceki yılın altında kaldı. 2017 yılında yüzde 17 olan üretimden satışlardaki reel büyüme, 2018 yılında yüzde 6,2’ye geriledi. 

2018 yılında İSO İkinci 500’ün faaliyet karı oranı yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. Böylece 2017 yılında yüzde 10,3 olan orana göre faaliyet karlılığında 1,8 puan iyileşme yaşandı. Toplam faaliyet karı büyüklüğü ise yüzde 51,7 gibi yüksek bir oranda artarak, 2017 yılında 12,5 milyar TL iken 2018 yılında 19 milyar TL’ye yükseldi.

İSO İkinci 500’ün faiz, amortisman ve vergi öncesi karında (FAVÖK) 2017 yılının ardından, 2018 yılında da sıçrama yaşanması dikkat çekti. 2017 yılında 16,6 milyar TL olan FAVÖK, 2018 yılında yüzde 39,8 oranında artarak 23,2 milyar TL’ye yükseldi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kardaki reel artış, yüzde 16,2 ile yüksek gerçekleşti.

Vergi öncesi kar ve zarar toplamı ise 2017 yılında 7,4 milyar TL iken, 2018 yılında yüzde 21,5 oranında artarak 9 milyar TL’ye yaklaştı. Aynı yılda vergi öncesi kar ve zarar toplamındaki reel artış yüzde 1 oldu.

Sanayicilerin son yıllarda makul bir çözüm bulunmasını istedikleri konulardan biri olan KDV alacakları, İSO İkinci 500 şirketleri için de ciddi bir sorun olmayı sürdürüyor. 2018 yılında İSO 500’ün devreden KDV’si bir önceki yıla göre yüzde 35,6 oranında artarak 9,7 milyar TL’ye yükselmişti. Bu yük İkinci 500’de için de devam etmekle birlikte, artış hızı geçmiş yıllara göre yavaşlamış görünüyor. İSO İkinci 500’ün devreden KDV’si, 2018 yılında yüzde 0,4 gibi sınırlı bir artışla 1,7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

İSO İkinci 500 şirketlerinin teknoloji yoğunluklarına göre yaratılan katma değer dağılımına bakıldığında; 2018 yılında yaratılan katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 47,3 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler aldı. Düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı 1,1 puan yükseldi. Orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı ise 2018 yılında 1,8 puan arttı ve yüzde 29 oldu.

Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı 2017 yılında yüzde 23,4 iken 2018 yılında yüzde 21,6’ya indi. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise 2017 yılında yüzde 3,1 iken 2018 yılında ise yüzde 2,1’e geriledi. Böylece orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin toplulaştırılmış payı ise 2018 yılında 2,8 puan düşüşle yüzde 23,7’ye geriledi. 

Bu sonuçlar, Türkiye’de sanayinin yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlere dönüşüm ihtiyacının sürmekte olduğunu ortaya koyuyor.

Sanayi kesiminin rekabetçiliği için AR-GE hayati bir önem taşıyor. 2015 yılında AR-GE yapan firma sayısı 180 iken, 2016 yılında ekonomik şartlardaki bozulmaya bağlı olarak bu sayı 177 firmaya gerilemişti. 2017 yılında ise ekonomideki ve sanayideki koşulların iyileşmesi ile birlikte AR-GE yapan firma sayısı 188’e yükselmişti. 2018 yılında AR-GE yapan firma sayısında daha yüksek bir artış yaşandı ve sayı 218 firmaya ulaştı. İSO İkinci 500 içinden daha çok sayıda firmanın 2018 yılındaki zorlu koşullara rağmen AR-GE faaliyetlerine yönelmesi önemli bir sonuç olarak öne çıkıyor.

2018 yılında İSO İkinci 500’ün AR-GE harcamaları anket verileri ile 498,6 milyon TL’ye yükselmiş görünüyor. Bu rakam 2017 yılında anket verileri ile ölçülen 488,5 milyon TL tutarındaki AR-GE harcamalarına göre sadece yüzde 2,1 artış anlamı taşıyor.AR-GEAR-GE Buna bağlı olarak 2018 yılında anket verileri ile toplanan AR-GE harcamalarının üretimden satışlara oranı 2017 yılında yüzde 0,45 iken 2018 yılında yüzde 0,36’ya geriledi. 

İSO İkinci 500 İhracatı

İSO İkinci 500’ün ihracat performansı 2018 yılında önemli ölçüde ivme kaybetti. 2017 yılında yüzde 16,9 olan ihracat artışı 2018 yılında sadece yüzde 0,7 olarak gerçekleşti. Böylece toplam ihracat büyüklüğü 9 milyar dolara yaklaştı. İhracattaki bu ivme kaybına rağmen İSO İkinci 500’ün toplam ihracatının iki yıl üst üste artış gösterdiğini de vurgulamak gerek.

İSO İkinci 500 kapsamındaki sevindirici gelişmelerden biri de ihracat yapan firma sayısındaki artış eğilimi. Çalışmanın yapıldığı ilk yıl olan 1997’de ihracat yapan firma sayısı 407 iken, 2018’e gelindiğinde bu sayının 451’e yükselmesi önemli bir gösterge. 

İKİNCİ 500 BÜYÜK SIRALAMASI 

2018 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında üretimden satış büyüklüğüne göre en büyük kuruluş 413,7 milyon TL ile Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil oldu. Bu kuruluş 2017 yılında İSO İkinci 500’de 63. sırada iken, 2018 yılında ilk sıraya yükselme başarısı gösterdi.

İkinci sırada 412,4 milyon TL ile ORMA Orman Mahsulleri yer aldı. ORMA Orman Mahsulleri, 2017 yılında İSO İkinci 500 sıralamasında 13. sırada yer almıştı.

Araştırmanın üçüncüsü ise 411,6 milyon TL’lik üretimden satışları ile Erişler Yem oldu. Bu kuruluş, 2017 yılında İSO İkinci 500’de 43. sırada yer almıştı.  İŞTE İKİNCİ 500 FİRMA

163Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.İstanbul-1413.697.419

213ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş.Isparta-2412.376.158

343Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-3411.552.018

4101Balorman Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-4410.367.083

5-Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-5409.383.535

6-Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-6409.091.663

7-Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Adana-7404.915.710

8-Tufan Endüstri Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.Dörtyol-8404.592.636

912Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.Adana-9403.834.022

10+Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.Çaycuma-10403.264.246

1170Magnesit A.Ş.Eskişehir-11402.826.074

12175Hasparlak Çelik San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-12401.119.502

1362Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.Bursa-13400.291.122

14176Erdem Soft Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.Gaziantep-14399.819.352

15-Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-15399.385.311

16--Gaziantep-16-

1718Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş.Bursa-17395.412.416

1896Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-18394.385.622

1950Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş.Ege Bölgesi-19393.832.198

20178Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş.Adana-20393.372.551

21-Yakupoğlu Tekstil ve Deri San. Tic. A.Ş.Ankara-21393.364.350

2223Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-22392.294.187

237YÜNSA Yünlü San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-23391.728.409

2480Akım Metal San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-24390.135.136

2554Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.Kocaeli-25389.083.419

26272Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-26388.825.779

27--İstanbul-27-

28205Gemciler Güven Metal San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-28388.475.166

2984Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.Bursa-29387.990.705

30333DB Tarımsal Enerji San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-30387.172.754

31-Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş.Uşak-31385.709.533

32144Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Adana-32385.682.638

33+Karizma Beşler Et-Gıda San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-33385.643.271

34145Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş.İstanbul-34385.150.407

35-Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.Yenişehir/Bursa-35384.859.803

36-Demir Export A.Ş.Ankara-36383.320.226

37+Kale Havacılık Sanayi A.Ş.İstanbul-37381.802.867

38-Arslantürk Tarım Ürünleri San. İhr. ve İth. A.Ş.Trabzon-38381.613.095

3976BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.Ege Bölgesi-39380.976.612

40-Erdem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-40378.889.678

4175Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ)Kamu1-378.376.190

42-Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.Eskişehir-41376.399.085

43+Polisan Kimya Sanayii A.Ş.Kocaeli-42376.383.096

4471Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş.Konya-43376.354.839

45130Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.İnegöl-44376.082.107

46159Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-45375.338.090

4792Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-46374.807.153

48203Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.İstanbul-47373.305.734

4989Karbel Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-48373.284.119

50120Cam Merkezi San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-49372.547.463

51-Cimtas Boru İmalatları ve Tic. Ltd. Şti.Gemlik-50372.102.076

52238Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş.Kayseri-51372.008.640

53129Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-52371.943.130

54146Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş.Bursa-53371.337.812

55--Çerkezköy-54-

56173Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-55369.203.958

5794Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Samsun-56367.966.228

58-Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.Konya-57367.774.850

59292Realkom Tekstil Ürünleri Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.İstanbul-58367.106.798

60-Assan Panel San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-59365.802.702

6158Halkalı Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-60365.647.768

62-BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.Ankara-61362.051.310

6374Mondi Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-62362.001.280

64124ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-63361.884.227

6545Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.Bursa-64360.833.973

6668Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.Manisa-65359.438.961

6751Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-66359.132.195

68249Akın Tekstil A.Ş.İstanbul-67358.785.656

69-Arcelormittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-68358.276.863

7044Şimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş.Karaman-69358.214.436

71--Kocaeli-70-

72-BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.İstanbul-71356.718.388

73-Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.Samsun-72356.421.842

74108Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-73354.132.235

75-Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-74354.085.975

7679Çelikaslan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-75353.253.517

77-Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.İstanbul-76353.240.154

78--İstanbul-77-

79-Emek Boru Makina San. ve Tic. A.Ş.Ankara-78350.867.602

80-Sanica Isı Sanayi A.Ş.İstanbul-79350.727.312

81--İstanbul-80-

8291Mes Yağ ve Gıda San. ve Tic. A.Ş.Diyarbakır-81349.763.788

83+Tosyalı Çelik Ticareti A.Ş.İskenderun-82349.425.040

84182Safa Tarım A.Ş.Konya-83348.190.758

85131Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş.Bursa-84347.925.989

86227Bonfilet Et San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-85347.611.443

8746Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş.Karaman-86347.257.570

88177Zafer Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-87346.632.939

89--İstanbul-88-

9014Soyyiğit Gıda San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-89344.181.279

91115Özlem Tarım Ürünleri A.Ş.Salihli-90343.911.594

92325Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş.Kocaeli-91340.968.320

93--Adana-92-

94--İstanbul-93-

9587Niğdelioğlu Metal Döküm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.Kocaeli-94339.450.116

9648Pireks Bakır Alaşımları San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-95339.373.373

97199Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş.İstanbul-96339.224.409

9824Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi A.Ş.İstanbul-97338.755.340

99215Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-98338.624.256

100153Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş.Balıkesir-99338.265.772

10160Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-100337.111.322

102125Pressan Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-101337.054.655

103--İstanbul-102-

104193Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-103336.589.129

105-Batıbeton Sanayi A.Ş.Ege Bölgesi-104335.277.705

106--İstanbul-105-

10749Sarar Giyim Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş.Eskişehir-106334.583.504

10877Nadir Yağ San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-107334.149.349

109+GKN Eskişehir Otomotiv Ürünleri Üretim ve Satış A.Ş.Eskişehir-108332.841.428

11083Çelsantaş Çelik Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-109332.808.949

111-Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-110332.333.337

11295Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.Aydın-111331.646.937

113267Burteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-112330.562.516

114102As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş.Ankara-113330.460.476

115--İstanbul-114-

116179Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş.Manisa-115327.820.155

117279APS Tekstil ve Ticaret A.Ş.İstanbul-116327.362.055

11869İ. E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş.İstanbul-117325.920.977

119107Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-118325.554.911

120-Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş.Tokat-119324.532.610

121222Hepşen Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.İstanbul-120324.208.423

122210Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil San. İç ve Dış Tic. A.Ş.İstanbul-121323.179.818

123-Aslan Çimento A.Ş.Kocaeli-122322.860.931

124154BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan Sanayi A.Ş.Bursa-123322.806.524

125163Astaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-124322.679.123

126117Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.Ordu-125322.642.814

127116Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş.Bursa-126322.599.580

128241Çelikel Alüminyum Döküm İmalat San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-127322.440.866

129167Narteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-128320.490.181

130158Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.Çanakkale-129319.895.400

13135GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.Akhisar-130318.627.358

132231Ateşsan Kağıtçılık Matbaa Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.İstanbul-131318.484.395

133122MARTEKS Maraş Tekstil Sanayi A.Ş.Kahramanmaraş-132318.239.260

134319Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-133318.034.317

135133İşbir Sünger Sanayi A.Ş.Ankara-134317.673.904

13659Uşak Seramik Sanayi A.Ş.Uşak-135316.561.766

137--İstanbul-136-

13897Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-137316.351.117

139160Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş.Ankara-138316.053.811

140247Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.Bursa-139315.925.324

141183Camiş Madencilik A.Ş.İstanbul-140315.731.099

142489Tuğrul Tarım ve Petrol Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.Salihli-141315.397.642

143105Argon Kimya San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-142315.041.163

144+Gedik Kaynak San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-143314.956.569

145201Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-144314.935.933

146197Boskay Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.Karabük-145313.427.572

147258Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş.Osmaniye-146312.883.804

148318Metal Matris San. ve Tic. A.Ş.Kayseri-147310.826.876

149216Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.Kocaeli-148310.711.693

150-Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.Düzce-149310.265.315

15188Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş.Konya-150309.404.354

152141Kardem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-151308.944.770

15372Modern Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş.Karaman-152308.607.168

154236Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri A.Ş.Kocaeli-153308.410.681

155121Yasin Kaplan Tekstil ve Halı San. Tic. A.Ş.Gaziantep-154307.472.728

156321Akwel Bursa Turkey Otomotiv A.Ş.Bursa-155307.154.239

157219Çamsan Ordu Ağaç San. ve Tic. A.Ş.Ankara-156306.246.173

158--İstanbul-157-

159207Della Gıda San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-158305.179.175

160+Ömer Atiker Makine Metal İnşaat Ve Yakıt Sistemleri İth. İhr. A.Ş.Konya-159305.003.452

161164Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş.Kahramanmaraş-160304.670.325

16285Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş.Karabük-161304.234.171

163350Ema Kimya Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-162304.153.456

164237Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş.Tekirdağ-163303.764.541

165+Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Samsun-164303.633.641

166-Nuh Beton A.Ş.İstanbul-165302.948.998

167--Kocaeli-166-

168113Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti.Çarşamba-167300.151.998

169-Baydemirler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-168299.838.111

170311Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş.Kayseri-169299.463.355

171357Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş.Ankara-170298.934.800

17298Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş.İstanbul-171298.443.060

173134Alfa Metal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-172298.403.108

174224Safyün Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-173298.050.806

175174Schott Orim Cam San. ve Tic. A.Ş.Çerkezköy-174298.016.477

176200Aydın Endüstri San. ve Tic. A.Ş.Sakarya-175297.667.461

177123Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş.Adana-176297.653.470

178211Yavuz Gıda San. ve Tic. A.Ş.Giresun-177297.184.174

179204Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Denizli-178296.889.432

180285Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayii A.Ş.Denizli-179296.301.904

181188Mar Tüketim Maddeleri İhr. İth. San. ve Tic. A.Ş.Balıkesir-180294.887.419

182142Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton San. ve Tic. A.Ş.Bilecik-181294.356.825

183139Karadeniz Kardeşler Gıda San. ve Tic. A.Ş.Trabzon-182294.239.249

184202Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kayseri-183293.805.557

185119Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.Ünye-184293.381.712

186+Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.Aydın-185292.837.549

187390Atik Metal San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-186292.332.446

188259Bağ Yağları San. ve Tic. T.A.Ş.Ege Bölgesi-187292.156.569

189138Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-188289.725.605

190+RMK Marine Gemi Yapım Sanayii ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi A.Ş.İstanbul-189289.413.142

191189Canan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-190289.179.322

192--İstanbul-191-

19353Erbak-Uludağ İçecek San. ve Tic. A.Ş.Bursa-192287.624.469

194194Ak-Pres Metal Yedek Parça Makine San. ve Tic. A.Ş.Bursa-193287.607.181

19586Kale Oto Radyatör San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-194287.126.151

196329Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti.Kayseri-195286.982.557

197152Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-196286.874.564

198190Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.İnegöl-197286.825.049

199140İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.Kamu2-286.533.481

200304Kırpart Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.Orhangazi-198286.298.320

201377Hayal Seramik Yapı ve Ürünleri Turizm San. Tic. A.Ş.Aydın-199286.175.476

202261Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-200285.748.933

203+Empera Halı San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-201283.465.367

204+Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.Bursa-202282.468.563

205344Ersur Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-203281.440.787

206--Ankara-204-

207263Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kayseri-205280.623.969

208233Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Denizli-206280.531.478

209187Erkul Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-207280.127.882

210198Chryso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-208280.095.008

211282Bakırlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Adana-209280.028.535

212408Nikel Paslanmaz Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti.İstanbul-210279.545.623

213-Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.Bursa-211279.407.921

214112Uslu Tarım Ürünleri ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.Ünye-212278.651.434

215428Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş.Kocaeli-213278.529.486

216156Enka Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.Konya-214278.389.400

217322Luna Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-215278.383.846

218382K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş.Ege Bölgesi-216278.289.200

219151Konya Çimento Sanayii A.Ş.Konya-217278.081.830

220166Spot Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-218277.949.932

221186Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-219277.554.856

22264Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.Adana-220276.617.597

223264Aydınlı Moda Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-221276.081.883

224244Dervişoğlu Tarım Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti.Mersin-222275.433.469

225184Oruçoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.Afyonkarahisar-223275.292.672

226165Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.Antalya-224275.075.278

227149Migiboy Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-225275.050.132

228232Nazar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-226274.620.907

229297RTM Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş.Konya-227274.550.497

230214Ege Gübre Sanayi A.Ş.Ege Bölgesi-228274.286.041

231248VİG Metal San. ve Tic. A.Ş.Kütahya-229273.435.733

23265Türk Ytong Sanayi A.Ş.İstanbul-230272.184.168

23355Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-231272.032.167

234281Sunar Özlem Gıda San. ve Tic. A.Ş.Osmaniye-232271.666.869

235256Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş.Çorlu-233271.665.989

236+Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-234271.062.272

237257Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Denizli-235270.306.600

23836Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.Konya-236270.140.460

239302Anadolu İplik ve Tekstil Fabrikaları Sanayi A.Ş.İstanbul-237269.915.381

240-Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.Bursa-238269.048.375

241342Mayteks Örme San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-239268.909.945

242221Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş.Bursa-240268.812.565

243150Sistem Metal Yapı Reklam Malzemeleri ve İnşaat San. Tic. A.Ş.İstanbul-241268.785.484

244340Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş.Kahramanmaraş-242268.186.134

245274Erdoğanlar Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-243268.138.109

246360Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-244267.994.549

247--Kocaeli-245-

248+Beşiktaş Tersane A.Ş.Yalova-246266.178.112

249191Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş.Denizli-247265.894.598

250170Beks Çorap ve İç Giyim San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-248265.747.016

251397Ege Fren San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-249265.331.563

25252Sarılar Dış Ticaret Ltd. Şti.Sakarya-250265.323.073

253218Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.Ege Bölgesi-251264.728.656

254230Kilim Grubu Kartaltepe Mensucat Fabrikası T.A.Ş.İstanbul-252264.088.273

255213Fil Filtre A.Ş.İskenderun-253263.778.152

256240Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş.Denizli-254263.536.149

257--Ege Bölgesi-255-

258293Farel Plastik Elektrik ve Elektronik İmalat Sanayi A.Ş.Çerkezköy-256262.660.717

259212Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti.Kocaeli-257261.296.065

260276Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-258260.318.518

261379Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-259259.946.238

262291Perfektüp Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-260259.585.325

263283Ritaş Kimya ve Tekstil San. Tic. A.Ş.Gaziantep-261258.941.468

264286Özgörkey Otomotiv Turizm Gıda San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-262258.686.508

265--Gaziantep-263-

266269İskur Denim İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-264258.295.315

267--Kahramanmaraş-265-

268314Erse Kablo San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-266257.957.023

2691Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş.Adana-267257.743.073

270367Kablotek Kablo San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-268257.414.644

271317Yavuz Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-269257.398.631

272161Eti Gümüş A.Ş.Kütahya-270256.770.367

273246Altınapa Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş.Konya-271256.565.636

274228Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Çanakkale-272256.478.901

275+Erşan Et ve Et Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Bilecik-273256.092.467

276334Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Şti.Ereğli/Kdz.-274255.898.302

277126KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ve Beton San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-275254.955.550

278432Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-276254.584.256

279217Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş.Bursa-277254.562.359

280135Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic. A.Ş.Adana-278254.381.463

281306Yemekhane Yiyecek ve İçecek Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-279254.090.540

282313GENTAŞ Genel Metal San. ve Tic. A.Ş.Bolu-280253.388.981

283347İba Kimya San. ve Tic. A.Ş.Ankara-281252.679.061

284338Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.İstanbul-282252.171.298

285235Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.Çerkezköy-283252.133.474

286278Katsan Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.İstanbul-284252.068.914

28790Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.Bursa-285251.326.326

288327Peker Yüzey Tasarımları San. ve Tic. A.Ş.Manisa-286251.277.709

289335Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-287251.154.217

290245Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.Adana-288250.926.816

291--Kahramanmaraş-289-

292366Arfesan Arkan Fren Elemanları San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-290250.289.900

293386Arsan Dokuma Boya San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-291249.741.198

294376Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Çorlu-292249.614.971

295251Hamboya Boyacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-293249.565.085

296373VLE Elektronik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-294248.723.932

297312Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş.Yenişehir/Bursa-295246.908.476

298--Ege Bölgesi-296-

299316Kros Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Kütahya-297246.191.417

300355Toyo Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-298245.506.525

301332Elba Bant San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-299245.498.367

302-Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.Ankara-300245.005.550

303374Sarıbekir Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.Balıkesir-301244.996.511

304411E.N.A. Tekstil Tic. ve San. A.Ş.Bursa-302244.936.461

305339A.B Gıda San. ve Tic. A.Ş.Balıkesir-303244.607.859

306+Mim Mühendislik İnşaat Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş.Ankara-304244.600.272

307326Ortadoğu Enerji San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-305244.141.047

308398Termal Seramik San. ve Tic. A.Ş.Bilecik-306244.003.174

309487Ünlü Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-307243.797.505

310336Dalgakıran Makina San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-308243.575.828

311361Salteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-309243.002.021

312354Balıkesir Yem San. ve Tic. A.Ş.Balıkesir-310242.873.468

313392Burcu Gıda Konservecilik ve Salça Sanayi A.Ş.Balıkesir-311242.086.420

314+Roza Halı San. ve Tic. Ltd. Şti.Gaziantep-312242.076.678

315473Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-313241.881.537

316223Valf Sanayii A.Ş.Manisa-314241.837.768

317351Uğur Demir Halı San. ve Tic. Ltd. Şti.Gaziantep-315241.547.461

318384E.G.O. Elektrikli Aletler Sanayi A.Ş.Çorlu-316241.310.941

319479Ahmet Ak Gıda ve Tüketim Maddeleri Sanayi ve Pazarlama Ltd. Şti.Giresun-317241.250.967

320265Afyon Et Entegre Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.Afyonkarahisar-318241.049.423

321463Arta Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.İstanbul-319240.915.216

322288Şenocak Gıda Fındık Entegre Tur. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.Ordu-320240.611.993

323148Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş.İstanbul-321240.583.386

324436De-Ka Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-322239.516.475

325275Ünal Kablo San. ve Tic. A.Ş.Çorlu-323239.395.419

326181Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş.Kamu3-238.796.326

327+Kar-El Demir Tel San. ve Tic. Ltd. Şti.Ege Bölgesi-324237.962.844

328294ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş.İstanbul-325237.791.295

329421Bade Dokuma Tekstil Halı San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-326236.700.024

330478Birinci Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-327236.663.025

331+Hascevher Metal San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-328236.608.945

332243Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-329235.717.095

333284Ör-Ma Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-330235.215.972

334109Penti Çorap San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-331234.625.529

335371Alce Elektrik San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-332234.592.565

336+Almesan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-333234.518.854

337458Evas Ev Aletleri Sanayi A.Ş.İstanbul-334234.367.449

338365Altınsar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Uşak-335233.672.476

339209Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.Balıkesir-336233.260.787

340290Petro Yağ ve Kimyasallar San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-337233.102.786

341420Görkem Giyim San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-338233.039.434

342475Özgüllü Süt Mamülleri Hayvancılık ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.Sakarya-339232.888.955

343346Arık Bey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar A.Ş.İstanbul-340232.163.839

344169Kaplan Kardeşler Halı San. ve Tic. Ltd. Şti.Gaziantep-341231.448.156

345--İstanbul-342-

346226Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-343230.915.234

347471Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-344230.748.491

348+Gürmen Giyim San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-345230.373.353

349454İskur Boya Tekstil Tic. ve San. A.Ş.Kahramanmaraş-346230.266.848

350+Lezita Balık A.Ş.Ege Bölgesi-347230.253.604

351341Ar-Al Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-348229.859.738

352+Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret A.Ş.İstanbul-349229.193.734

353--Bursa-350-

354185Üniversal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.İstanbul-351228.156.456

355343Ilsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Malatya-352228.006.715

356271Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.Ankara-353227.990.042

357348Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş.Ege Bölgesi-354227.608.833

358399Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.Kocaeli-355227.378.370

359356Parteks Tekstil ve Kağıt San. Tic. Ltd. Şti.Kayseri-356227.308.436

360407Flament Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-357226.958.506

361349Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.İstanbul-358226.745.264

362260Ode Yalıtım San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-359226.640.279

363460Emta Kablo San. ve Tic. A.Ş.Kadirli-360226.627.249

364+Ceha Büro Mobilyaları A.Ş.Kayseri-361226.541.129

365477Pehlivanoğlu Kağıt Kağıt Mamulleri ve Ambalaj San. Tic. A.Ş.İstanbul-362226.180.676

366469Yıldız Kalıp San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-363225.908.176

367273Pelit Pastacılık ve Gıda Sanayi A.Ş.İstanbul-364225.788.796

368465Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş.Kocaeli-365224.451.196

369+Güneşoğlu Süt Gıda San. ve Tic. A.Ş.Sakarya-366224.093.245

370415ASD Laminat A.Ş.Düzce-367223.699.665

371287Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.Ankara-368223.548.164

372168A-Plas Genel Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. Ltd. Şti.Bursa-369223.536.350

373280M S T İş ve Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-370223.419.972

374364Beşyem Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-371222.595.940

375337Pınar Su ve İçecek San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-372220.511.546

376-Superlit Boru Sanayi A.Ş.İstanbul-373220.300.501

377315Gür İplik San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-374220.046.382

378400Reçber Kablo A.Ş.Çorlu-375219.688.460

379206Gesan Yatırım ve Ticaret A.Ş.Kocaeli-376218.592.337

380300İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş.Kamu4-218.328.793

381320Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-377217.861.851

382413Fabal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-378217.820.437

383447Ender PVC ve Alüminyum Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-379217.486.181

384419Çöğenler Yemcilik Tarım Ürünleri Hayvancılık ve Petrol Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti.Konya-380217.478.908

385362Beşan Nişasta Gıda San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-381217.349.540

386+Hatboru San. ve Tic. A.Ş.Antakya-382217.239.919

387383Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.Düzce-383217.183.101

388468Bimed Teknik Aletler San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-384217.099.088

389498ATK Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-385216.668.191

390266Kilim Mobilya A.Ş.Kayseri-386216.072.156

391331Bereket Döner San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-387215.888.583

392262Karadere Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.Giresun-388215.423.709

393+Akcanlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-389215.155.934

394358CMK Kablo Elektrik Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.Denizli-390215.051.836

395495Viking Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Pazarlama San. Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-391214.069.675

396+Alkim Alkali Kimya A.Ş.Ankara-392213.848.580

397433Hasırcı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-393213.729.507

398393Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.Aydın-394213.464.121

399+-İstanbul-395-

400+Omega Metal Bağlantı Elemanları Demir Çelik Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.Dörtyol-396213.004.168

401401Zümrüt Pazarlama İthalat ve İhracat Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.Ege Bölgesi-397212.740.996

402497Solar Patlayıcı Maddeler Sanayi A.Ş.Eskişehir-398212.685.179

403450Çilek Mobilya A.Ş.İnegöl-399212.596.297

404+Aslan Bakır San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-400212.543.320

405483Ulusoy Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Adana-401211.824.310

406310Dost Fındık Gıda Kuyumculuk İnşaat Taahhüt Nakliyat Turizm Mühendislik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.Ünye-402211.461.012

407+Sentez Grup Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-403211.274.950

408381Bony Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.Çerkezköy-404211.122.191

409250Kurtoğlu Bakır Kurşun Sanayi A.Ş.İstanbul-405210.887.369

410+Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.İstanbul-406210.437.551

411307Ayhan Sezer Yağ ve Gıda Endüstrisi Ticaret Ltd. Şti.İstanbul-407210.062.762

412270Uludağ İçecek T.A.Ş.Bursa-408210.051.302

413+Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.İskenderun-409209.044.609

41457Hattat Traktör San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-410208.533.329

415303Şirikçiler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-411208.402.396

416323Bartın Çimento San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-412208.397.556

417375Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş.Çerkezköy-413208.146.432

418423Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş.Kocaeli-414208.064.313

419429Seyran Gıda San. ve Tic. A.Ş.Denizli-415207.819.475

420387Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş.Kocaeli-416207.010.563

421+Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.Çanakkale-417205.755.961

422+Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.Suluova-418205.377.627

423435Botaş Nehir Boya Emprime San. Tic. A.Ş.İstanbul-419205.185.707

424+Has Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-420204.967.682

425410Milteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-421204.762.585

426444Sami Soybaş Demir San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-422204.655.897

427385Arılı Plastik Sanayii A.Ş.İstanbul-423204.618.365

428196Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş.İstanbul-424204.302.021

429+Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-425203.976.944

430476Bant Boru San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli-426203.687.243

431255Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.Mardin-427203.683.229

432143Karaçuha Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.Terme-428203.628.805

433+Zirve Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş-429203.445.175

434+Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-430203.184.920

435439Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.Manisa-431202.707.166

436254Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.Ankara-432202.428.574

437451Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.Adana-433202.195.380

438431Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti.Kocaeli-434202.128.985

439+Domino Tekstil Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.İstanbul-435202.066.237

440396Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.Konya-436200.020.803

441414TB Sewtech Turkey Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.Düzce-437200.000.698

442416Entek Elektrik Üretimi A.Ş.Kocaeli-438199.755.882

443+Rekor Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-439199.605.530

444395Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.İstanbul-440199.548.840

445192Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat San. Tic. A.Ş.Ankara-441199.368.007

446+Esan Akümülatör ve Malzemeleri San. Tic. A.Ş.Kocaeli-442199.309.828

447467S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri BirliğiEge Bölgesi-443199.007.590

448494Sanko Rüzgar Enerjisi San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-444198.634.970

449455Europen Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.Eskişehir-445197.864.038

450+Teymur Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-446197.805.054

451449Ravaber Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Kayseri-447197.738.440

452499Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. A.Ş.Konya-448197.417.770

45399Işık Ahşap Profil Lojistik San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-449196.886.585

454242Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.Konya-450196.879.859

455301AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-451196.734.601

456440Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.Samsun-452196.023.200

457459Formfleks Yalıtım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Bursa-453195.459.037

458388Renksan Plastik Sünger San. ve Tic. Ltd. Şti.İstanbul-454195.376.597

459+Telateks Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-455195.193.201

460+Hacı Ayvaz Endüstriyel Mamuller San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-456194.643.797

461496Çarkıt Kablo San. ve Tic. A.Ş.Denizli-457194.476.016

462+Ekol Ofset Matbaacılık Tesisleri Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-458193.779.228

463448Heper Metal Döküm San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-459193.291.003

464330Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.İstanbul-460193.021.317

465363Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş.Kayseri-461192.540.051

466305Demirören Gazetecilik A.Ş.İstanbul-462192.437.147

467418Yıldız Cam San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-463192.201.843

468+Sultan Et ve Gıda Üretim Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti.Ankara-464191.533.075

469298Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Samsun-465191.095.670

470500Torkut Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi A.Ş.Gaziantep-466191.064.672

471370Orhan Karakoç Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Bursa-467191.001.954

472155Sedef Gemi İnşaatı A.Ş.İstanbul-468190.689.658

473+Kat Mekatronik Ürünleri A.Ş.İstanbul-469189.589.202

474441Kimteks Tekstil İnşaat Tic. ve San. A.Ş.Adana-470189.370.891

47520Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. A.Ş.Konya-471188.788.359

476470Elit Çikolata ve Şekerleme Sanayi A.Ş.İstanbul-472188.537.585

477+Pakten Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep-473188.417.774

478+Renkler Makina ve Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-474188.007.076

479352Prefabrik Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-475187.711.057

480+İnter Abrasiv San. ve Tic. A.Ş.Manisa-476187.464.066

481+Mita Kalıp ve Döküm Sanayi A.Ş.İstanbul-477187.400.159

482405Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.Denizli-478187.166.570

483+Paksan Makina San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-479186.488.710

484422Penguen Gıda Sanayi A.Ş.Bursa-480185.318.029

485372Müsellimoğlu Demir Çelik Tic. ve San. Ltd. Şti.Kocaeli-481184.973.098

486+Kavçim Çimento San. ve Tic. A.Ş.Samsun-482184.634.217

487+Kontensan Konya Teneke Kutu Ambalaj ve Makina San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-483184.449.544

488+Sümer Plastik ve Kağıt San. Tic. A.Ş.İstanbul-484183.887.488

489--İstanbul-485-

490+Suglobal Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi A.Ş.Çerkezköy-486182.186.030

491427Dok-San Denizli Dokuma San. ve Tic. A.Ş.Denizli-487180.431.199

492+2M Kablo San. ve Tic. A.Ş.Çerkezköy-488180.392.862

493+Unsan Un San. ve Tic. A.Ş.Samsun-489180.358.533

494+Temsan Yapı ve Makina Endüstri A.Ş.Ankara-490179.908.125

495+Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş.Samsun-491179.875.490

496--İstanbul-492-

497491Turkuaz Seramik San. ve Tic. A.Ş.Kayseri-493179.326.730

498+Biomar Sagun Yem San. Tic. A.Ş.Aydın-494178.452.980

499481Arobus Araç İmalat San. ve Tic. A.Ş.İstanbul-495177.979.511

500472Bareks Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi-496177.760.860
 

Bu haber toplam 2909 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.