• BIST 11181.56
  • Altın 2631.343
  • Dolar 33.0454
  • Euro 36.2489
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 28 °C
  • Antalya 36 °C

Turizmde KDV yüzde 8'e indi

Turizmde KDV yüzde 8'e indi
Gelir İdaresi Başkanlığı 2008’de KDV yüzde 18’den yüzde 8’e inmesi hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı, Bakanlar Kurulu kararı ve uzman görüşü

İSTANBUL- Turizm sektöründe KDV'nin yüzde 18'den 8'e inmesi sektörü sevindirdi. Ancak dövizdeki düşmelerin yüzde 20'lik orana ulaşması ve ÖTV'nin varlığı yine aynı sıkıntıların devam ettirince turizmciler "Bir yandan indiriliyor, öbür yandan çıkarılıyor. Turizme istikrar getirilirse rakip ülkelerle rekabet gücümüz daha artar" dediler.2007'nin son günlerinde turizm sektörünün önemli kuruluşları TÜROFED, TUROB bir dizi toplartı ile üyelerini aydınlatarak, rahatsız oldukları maddeler hakkında Maliye Bakanlığı'na internet aracılığıyla şikayette bulunmalarını söylediler.
Öte yandan
Gelir İdaresi Başkanlığı 2008’de KDV yüzde 18’den yüzde 8’e inmesi hakkında açıklama yaptı.


Prof.Dr. Şükrü Kızılot


TUROB Başkanı Timur Bayındır, Prof.Dr. Şükrü Kızılot ve TYD ve TÜROFED, TUROB Mali Danışmanı Yeminli Mali Müşavir A. Nihat Ertürk katıldıkları toplantıda otel yöneticilerini bilgilendirdiler.Bakanlar Kurulu Kararı ile turizm sektöründe  KDV oranının 1 Ocak 2008’den itibaren yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi hakkında TYD ve TÜROFED Mali Danışmanı  Yeminli Mali Müşavir A. Nihat Ertürk’ün uygulamanın nasıl yapılacağı hakkındaki açıklamasına yer verdik.
Gelir İdaresi Başkanlığı 2008’de KDV yüzde 18’den yüzde 8’e inmesi hakkında açıklaması şöyle:


Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli listelerde belirtilen mal ve hizmetler ve diğer bazı mal ve hizmetler için uygulanacak Katma Değer Vergisi oranları hakkında 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

Bu Bakanlar Kurulu Kararı ile daha önce çok sayıda Kararname ile getirilen düzenlemeler birleştirilerek tek bir Kararnamede toplanmakta ayrıca, KDV oranlarında aşağıdaki yeni değişiklikler yapılmaktadır.

 

1- Küçük ve büyükbaş hayvan etleri ve bağırsağının toptan satışındaki KDV oranı % 1'den % 8'e çıkarılmıştır. Perakende teslimlerdeki % 8 oranı ise korunmaktadır.

 

2- a) Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağının,

 

b)Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin,

 

toptan teslimlerinde KDV oranı % 1’den % 8’e çıkarılmış perakende teslimlerinde ise % 18’den % 8’e indirilmiştir.

 

3- Binek otomobillerinin alımında yüklendikleri katma değer vergisini indirme hakkı bulunan mükelleflerin bu araçları kullanılmış olarak satışlarında KDV oranı % 1’den % 18’ e yükseltilmiştir. Bu vergiyi indirme hakkı bulunmayan mükelleflerin satışlarında ise % 1 oranı devam etmektedir.

 

4- Finansal kiralama işlemlerinde KDV oranı, kiralamaya konu malın KDV oranına eşitlenmiştir.

 

5- Engelliler için motorsuz bisikletler, diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar, tekerlekli koltuklar ve diğer taşıtların teslimi KDV Kanunun 17/4-s maddesine göre KDV’den istisnadır. Bu nedenle, bu ürünlerdeki %1 oran uygulaması kaldırılmıştır.

 

6- Kan ve kan kompenentlerine uygulanan KDV oranı %8 olarak belirlenerek, bunların benzeri olan kan ürünleri ve ilaçlar ile eşitlik sağlanmıştır.

 

7- 3096 sayılı Kanun kapsamında işletme devir hakkı teslimi sona erdiğinden indirimli oran uygulaması kaldırılmıştır.

 

8- Tarih ve sanat mirasımızın sunum mekânları olan müzelere giriş ücretlerinde KDV oranı %18’den % 8’e indirilmiştir.

 


Yeminli Mali Müşavir A. Nihat Ertürk


Turizm sektöründe  KDV oranının  1 Ocak 2008’den itibaren %18'den %8'E düşürülmesi hakkında
TYD ve TÜROFED Mali Danışmanı  Yeminli Mali Müşavir A. Nihat Ertürk’ün  uygulamanın nasıl yapılacağı hakkındaki açıklaması şöyle

 

2002 yılından bu yana Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD)'nin turizmde KDV oranının düşürülmesi için yaptığı çalışmalar olumlu olarak sonuçlanmış ve turizm sektöründeki KDV oranı 01/01/2008'den itibaren %8'e düşürülmüştür. Bu kararın alınmasında başta sayın Başbakanımız ve Maliye Bakanımız olmak üzere emeği geçen bütün yetkililere teşekkürü bir borç biliriz.

 

Bu çalışmayı yaparken yola çıkış noktalarımız;

 

- Turizm sektöründe fiyat/talep esnekliğinin 2,5 gibi çok yüksek bir oran olması

- Ülkemizin rekabet içinde bulunduğu Akdeniz Çanağında yer alan ülkelerde turizm sektöründe uygulanan KDV oranının düşük olması

- Turizm sektöründe KDV'nin fiyat artırıcı bir unsur olmasıdır.

Bu unsurlar göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz raporda KDV indiriminin Vergi gelirleri üzerindeki etkisi detaylı olarak incelenmiş, Maliye Bakanlığı'nın KDV sebebiyle gelir kaybı olmayacağını buna rağmen;

 

- Turizm sektöründe oluşacak talep artışı sebebiyle KV+SSK+GV artışı olacağı,

- Turizmin etkilediği 49 alt sektörde meydana gelecek ilave KDV+KV+SSK+GV'nin tahsilatının artacağı,

- KDV oranının düşmesi sonucunda kayıt altına giren sektörden sağlanacak ilave KDV+KV+SSK+GV

- Talep artışı sebebiyle yapılacak olan ilave yatırımlar sonucunda istihdam üzerinden alınan vergilerde sağlanan artışlar

 

Hesaplandığında kümülatif anlamda Maliye'nin gelir kaybına uğramaktan ziyade gelirlerini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Raporda ayrıca sektörde KDV oranının düşürülmesi sonucunda;

- Ülkemizin sektörde rekabet şansımızın artacağı,

- Sektörde geçiş dönemlerde düşük olarak seyreden kapasite kullanım oranının yükseleceği

- Sektöre girdi sağlayan 49 alt sektörde kayıt dışılığın azalacağı,

- Artan yatırımlar sebebiyle istihdamın artacağı ve ekonominin canlanacağı

- Sektörün dışa bağımlılık oranı %1 gibi çok düşük bir oranda olması sebebiyle sektörde meydana gelecek dış turizm gelirlerindeki artışın son yıllarda oldukça önem arz eden dış ticaret dengesinde %99 oranında pozitif yönde katkı yaratılması

 

Gibi olumlu katkılardan da bahsedilmiştir.

 

Raporun muhatabı olan Maliye Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı yetkilileri konuya gereken ilgi ve önemi ziyadesiyle vermişlerdir. Bu bölümde emeği geçen tüm yetkililere sektörümüz adına şükranlarımızı sunuyorum.

 

Bu konudaki 30/05/2007 tarih ve 2007/12143 sayılı kararın uygulanması ile ilgili Maliye Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan tebliğ taslağı ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız.

 

I. Konaklama yapılan tesislerde verilecek hizmetlerde KDV uygulaması

 

i. Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti %8 KDV oranına tabidir.

 

ii. Geceleme hizmetinden yararlanamayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen, ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler, tenis ve futbol sahalarının tahsisi, sauna masaj, hamam, diskotek, çocuk kulübü, havuz, deniz her türlü spor aktivitesine katılma, bowling, kuru temizleme, telefon TV kullanma bedeli, fotoğraf çekimi, kuaför v.b. hizmetler fatura ve belgede ayrıca gösterilmiş olacağından %18 KDV oranına tabi olacaktır. 

 

iii. Geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetlerde KDV oranı %8'dir. Geceleme fiyatına dahil olarak verilen (her şey dahil müşteri kabul etme sistemleri ile tam pansiyon, yarım pansiyon sistemlerinde verilen ve fiyata dahil hizmetleri) anlamaktayız.

 

Geceleme hizmeti kapsamında verilen hizmetler konaklama tesislerin çalışma şekillerine göre farklılıklar göstermektedir. Bazı konaklama tesislerinde bütün hizmetler konaklama bedeli içinde kabul edilmekte (her şey dahil sistemi), bir kısmında yarım pansiyon, bazı tesislerde ise sadece geceleme bedeli konaklama ücreti olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla her tesis konaklama ücretine dahil ettiği hizmetleri tesbit etmeli ve özellikle acentelerle yaptıkları sözleşmelerde bu hususları açıkça belirtmeleri gerekmektedir. Bu husus ileriki dönemlerde yapılacak vergi incelemelerinde önem arz edecektir.

 

iv. Bir konaklama tesisi bünyesinde bulunan veya bulunmayan restoran, kafeterya gibi yerlerde (tesiste konaklayanlar dışındaki kişiler dahil) konaklama ücretine dahil değilse ve yeme içme hizmeti verilmekte ise yemek ücreti %8, içki ücreti %18 olacaktır. 

 

v. Diğer bir örnek, tam pansiyon, yarım pansiyon, her şey dahil sistemi ile tesiste konaklayanlar dışındaki 3. şahsın veya bir otel müşterisi geceleme kapsamı dışı bir yemek yiyorsa yemek bedeli %8 alkollü içki kullandı ise içki bedeli %18 tabi olacaktır, bu işlem fatura veya yazar kasa fişinde aynen gösterilecektir.

 

vi. Bu ayrım ve işlemler konaklama tesisinin lobby cafe'sinde, barında (cafe'sinde), oda servisinde vb. yerlerdeki bütün hizmetleri de kapsamaktadır.

 

Bu hizmetler nedeniyle verilen alkollü içkiler için KDV (%18) için fatura veya kasa fişi verildiğine göre, bu %18'lik yüklenilen KDV'nin indirilmesinde herhangi bir sorun olmayacaktır.

 

II. Yüklenilen KDV'nin indirimi ile ilgili açıklamalar

 

II.1) Kararnamede geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz denilmektedir.

 

Bu konunun, vergi yazar ve uzmanlarınca Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 ve 30. maddelerine aykırı olduğu iddiası Maliye Bakanlığı Yetkililerine ifade edilmiştir. Bakanlık yetkilileri ise KDV kanununun 36. maddesi ile Bakanlar Kuruluna bu yetkinin verildiğini bu nedenle kararnamede bir değişiklik yapılamayacağını ifade etmişlerdir. Tarafımızdan da bu görüşe aynen katılınmaktadır.

 

II.2)Yukarıda 3. maddede izahı yapılan kararnamenin "hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz " bölümü için tebliğ ile bir değişiklik yapılamayacağı bilgisi üzerine: tarafımızdan kendilerine bu durumda ancak alkollü içki dahil olarak müşteriye kesilen fatura işletme tarafından %8 KDV ödenmiş olacaktır. Bu durumda alkollü içeceklerde yüklenilen KDV %18 olduğu varsayılır ise %8 fatura da gösterilerek beyan edildiğine göre (%18-%8) %10 KDV'nin müteakip ay KDV beyannamesine "İlave edilecek KDV" satırına yazılmasını uygun gördüğümüzü bildirdik. Maliye Bakanlığı yetkilileri burada hakikaten mükerrer bir KDV ödemesi bahis konusu oluyor ise de, bu konunun da kararname ile düzenlendiğini, ancak kararname ile değişebileceğini ifade etmişlerdir. Bu durumda her şey dahil, yarım ve Tam Pansiyon gecelemelerle ilgili alkollü içki için yüklenilen KDVnin KDV beyannamesinde "ilave edilecek KDV" olarak gösterilmesi kesinleşmiştir. Ayrıca bu konuda uygulamada da bir kısım zorluklar olur ise yeni bir kararname hazırlandığında bu hususun da dikkate alınabileceğini ifade etmişlerdir.

 

Yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan alkollü içkiler ile ilgili konunun uygulama şekli şöyledir;

 

Uygulamanın 1 Ocak 2008'de başlayacağı dikkate alınır ise, her şey dahil sisteminde, 1 Ocak 2008 alkollü içki stok değerleri ile 31 Ocak 2008 tarihi arasından tüketilen, hizmet maliyetine verilen, içki maliyet bedeline isabet eden KDV iç yüzde hesabı ile tespit edilecek, tespit edilen alkollü içki KDV'si Ocak ayına ait KDV beyannamesine ilave edilerek ödenecektir. Ayrıca bu meblağın maliyete yazılarak giderleştirilmesi mümkündür. Bu halde ödenen KDV için (%18'lik kısmı) KDV %20 için Kurumlar Vergisi avantajı olacaktır. (%18 KDV x %20 Kurumlar Vergisi = %3,6 vergi avantajı)

II.3)Konuyla ilgili açıklamalar:

 

a) Her şey dahil konaklama yapılan bir işletmede geceleme fiyatına dahil içki gideri var ise, yukarıda 4. maddede belirtildiği üzere geceleme bedeli ile birlikte müşteriye %8 fatura edilecek, buna isabet eden alkollü içki bedelinin yüklenim değeri üzerinden %18'i hesap edilerek müteakip ay "KDV Beyannamesine ilave edilecek" KDV satırına yazılarak ödenecektir.

 

b) Bir tesiste gecelemeyen bir müşteri gelir, yemek ve alkollü içki tüketirse bu müşteriye kesilecek fatura :

 

Yemek bedeli %8

İçki bedeli %18

 

olarak belirtilerek tahsil edilecektir. Tabiatıyla burada yüklenilen alkollü içecek bedeli için %18 KDV yüklenilmiş ise, içki için %18 KDV tahsil ediliyor indirilebiliyor ise bu %18 KDV indirimi mümkündür. Anak bu ayrımın yapılmasında oldukça güçlükler ile karşılaşılacağı bir gerçektir. Bu konudaki hazırlıklara şimdiden başlanılmalıdır.

a) Bu konaklama tesisi geceleme hizmeti dışında bir düğün veya bir toplantı yapılıyor ise burada tüketilen yemek müessesenin restoranı tarafından temin ediliyor ise keza yemek bedeli % 8 Alkollü içki bedeli doğrudan tespit edilebiliyorsa alkollü içki bedeline doğrudan %18 KDV uygulanarak tahsil edilecektir. O yemekte (düğün vs.) alkollü içki bedeli net olarak tespit edilemiyorsa yemek menüsü dikkate alınarak, içkiye isabet eden alkollü içecek için %18 KDV tespit tahsil edilerek ödenecektir. Restoran faturası olarak burada da yüklenilen alkollü içecek KDV'sini aynen indirimi mümkün olabilecektir.

b)Diğer bir örnek vermek gerekirse Konaklama tesisi bünyesinde bir toplantı, seminer, panel v.b. düzenlenmiş ve bu düzenleme konaklama tesisinin restoran, kahvehane vs. yerleri tarafından temin ediliyor ise (burada sunulan hizmetlerin hepsinin olduğunu varsayarsak) bu durumda:

 

Yemek ücreti %8

Çay, pasta vs. %8

Alkollü içecek %18 olarak tahsil edilerek ödenecektir.

 

Turizm sektörü ile ilgili KDV tebliği taslağı yayınlanmıştır. 31/12/2007 tarihine kadar bu tebliğ yayınlanacaktır. Hazırlanan tebliğ taslağı ile şahsen tamamen mutabık olduğumuzu ifade ederiz.

 

Uygulamaya az bir zaman kaldığı bu dönemde Turizm KDV tebliği ile ilgili olarak tedbirlerimizi almamız, yazılım sistemlerimizde ve/veya yazar kasalarımız ile fatura programlarında gerekli düzenlemeleri yapmamız gerekecektir. Personelimize bu konuda eğitim vermeliyiz.

 

Bu kararname ve tebliğin turizm sektörüne ve ülkemize yararlı olmasını dileriz.

 

A. Nihat ERTÜRK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR  TYD ve TÜROFED MALİ DANIŞMANI

 Bakanlar Kurulu Kararı ise şöyle:


KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 28 VE 36 INCI MADDELERİNE İLİŞKİN

 

B.K.K. No 2007/13033

Resmi Gazete Tarihi 30/12/2007

Resmi Gazete No 26742

Kapsam 

Karar Sayısı : 2007/13033

 

Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/12/2007 tarihli ve 113034 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 36 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ

 

ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

 

             Katma değer vergisi oranları

 

             MADDE 1 - (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;

 

             a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18

 

             b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1

 

             c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8

 

             olarak tespit edilmiştir.

 

             (2) Finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.

 

             (3) (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.

 

             (4) Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.

 

             (5) (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan "kullanılmış" deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder.

 

             Mal ve hizmetleri tanımlama yetkisi

 

             MADDE 2 - (1) Bu Karar kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

 

             MADDE 3 - (1) Mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespit edilmesi hakkındaki 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararname ile bu Kararnamede değişiklik yapan, 25/4/2003 tarihli ve 2003/5557 sayılı, 5/6/2003 tarihli ve 2003/5710 sayılı, 23/12/2003 tarihli ve 2003/6666 sayılı, 26/2/2004 tarihli ve 2004/6887 sayılı, 21/7/2004 tarihli ve 2004/7666 sayılı, 18/8/2004 tarihli ve 2004/7802 sayılı, 27/12/2004 tarihli ve 2004/8301 sayılı, 6/3/2006 tarihli ve 2006/10138 sayılı, 26/6/2006 tarihli ve 2006/10620 sayılı, 25/5/2007 tarihli ve 2007/12143 sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

             Yürürlük

 

             MADDE 4 - (1) Bu Kararın; finansal kiralama işlemlerine ilişkin hükümleri Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen sözleşmeler için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, (II) sayılı listenin "A) GIDA MADDELERİ"  bölümünün 13/b, 14 ve 18/b sıraları ile "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 24 üncü ve 25 inci sıraları 1/1/2008 tarihinde, diğer hükümleri yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

 

             MADDE 5 - (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

(I) SAYILI LİSTE 

 

   1- Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği,

 

   2- a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre,

 

   b) Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı,

 

   3- Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil),

 

   4- Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka,

 

   5- Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları,

 

   6- 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri,

 

   7- Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları,

 

   8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),

 

   9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar,

 

   "Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 diğerleri"] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),

 

   10- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2713.20.00.00.11 pozisyonunda yer alan penetrasyon asfalt (cut-back asfaltlar hariç) teslimi,

 

   11- Net alanı 150 m2'ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2'nin altındaki konutlara isabet eden kısmı,

 

   12- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,

 

   13- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m_'ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,

 

   14- Cenaze hizmetleri.

 

(II) SAYILI LİSTE

 

    A) GIDA MADDELERİ

 

   22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

 

   1 - a) 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 pozisyonlarında yer alan hayvanlar ile 01.06 pozisyonunda yer alan (yalnız tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu) hayvanlar,

 

   b) 2 no.lu faslında yer alan mallar,

 

   c) 3 no.lu faslında yer alan mallar (0301.10 pozisyonunda yer alan süs balıkları hariç),

 

   2- 4 no.lu faslında yer alan mallar (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar hariç),

 

   3- 5 no.lu faslın 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar,

 

   4- 6 no.lu faslın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00, 0602.90.30.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar,

 

   5- 7 no.lu faslında yer alan mallar,

 

   6- 8 no.lu faslında yer alan mallar,

 

   7- 9 no.lu faslında yer alan mallar,

 

   8- 10 no.lu faslında yer alan mallar,

 

   9- 11 no.lu faslında yer alan mallar,

 

   10- 12 no.lu faslında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları),

 

   11- 15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar,

 

   12- 16 no.lu faslında yer alan mallar,

 

   13- a) 17 no.lu faslında yer alan mallar (1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alanlar hariç),

 

   b) 1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alan mallar,

 

   14 -18 no.lu faslında yer alan mallar,

 

   15 -19 no.lu faslında yer alan mallar,

 

   16 - 20 no.lu faslında yer alan mallar,

 

   17 - 21 no.lu faslında yer alan mallar,

 

   18 - 22 no.lu faslında yer alan mallardan yalnız;

 

   a) 22.01, 2202.10.00.00.19, 2202.90, 2204.30, 2209.00.91.00.00, 22.09.00.99.00.00 pozisyonlarında yer alanlar,

 

   b) 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13 pozisyonlarında yer alanlar,

 

   19- 23 no.lu faslın 2306.90.11.00.11, 2306.90.11.00.19, 2306.90.19.00.11, 2306.90.19.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar,

 

   20- 25 no.lu faslın 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12, 2501.00.91.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar.

 

   Bu bölümdeki malların  (I) sayılı listede de yer alması halinde, (I) sayılı listede belirlenen oranlar uygulanır.

 

   B) DİĞER MAL VE HİZMETLER

 

   1- Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,

 

   2- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri,

 

   3- İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler.),

 

   4- Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

 

   5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),

 

   6- İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),

 

   7- Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,

 

   8- Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,

 

   9- Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,

 

   10- Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri,

 

   11- 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri,

 

   12- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takoğraf cihazı teslimleri,

 

   13- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi,

 

   14- Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,

 

   15- Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile "Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği" hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,

 

   16- Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

 

   17- İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler, kan ve kan kompenentleri ile kan ürünleri, aşılar,

 

   18- Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler,

 

   19- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri,

 

   20- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç),

 

   21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,

 

   22- Tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği", "Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği" ve "Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği" kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri,

 

   23- Küspe, tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil),

 

   24- Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

 

   25- Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.),

 

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.