• BIST 96.861
  • Altın 238,344
  • Dolar 5,8057
  • Euro 6,5299
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C

Yeni teşvik sistemi yürürlükte

Yeni teşvik sistemi  yürürlükte
Teşvik sisteminde bölgesel yatırımlar ve genel teşvik sistemi olmak üzere 3 ayaktan oluşuyor. iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri göre 4 gruba ayrıldı.

ANKARA - Yeni teşvik sistemiyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Sistem büyük proje yatırımları, bölgesel bazda desteklenecek yatırımlar ve genel teşvik sistemi olmak üzere 3 ayaktan oluşuyor. Teşvik kapsamındaki iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak 4 gruba ayrıldı.
Bakanlar Kurulu'nun ''Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar''ın
yürürlüğe konulmasına ilişkin Kararına göre, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması-Düzey 2 bölgeleri, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak 4 gruba ayrıldı. Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları her bir il grubunun yatırım potansiyeli ve rekabet gücü dikkate alınarak belirlendi.
Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile aranan şartları sağlayamayan
yatırım konuları hariç olmak üzere asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar bölgesel ayrım yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnasından yararlanacaklar.
Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar bu destek unsurlarına ilave olarak, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İzmir, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova ve Ankara'nın içinde bulunduğu 1. Bölge ve Balıkesir, Çanakkale (Bozcaada, Gökçeada hariç), Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Adana ve Mersin'in bulunduğu 2. Bölgede vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi desteğinden yararlanabilecek.
Konya, Karaman, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kırıkkale, Aksaray,
Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Kayseri Sivas, Yozgat, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'in yer aldığı 3. Bölge ve Kastamonu Çankırı, Sinop, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Malatya, Elazığ Bingöl, Tunceli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ile Çanakkale ili Bozcaada Gökçeada ilçelerinin bulunduğu

4. Bölgede yapılacak yatırımlar da vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteğinden yararlanabilecek.
Büyük ölçekli yatırımlara ise gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası,
vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve yatırım yeri tahsisi
desteği uygulanabilecek.
Yatırımların bu destek unsurlarından yararlanabilmesi için makro ekonomik programlar, arz-talep dengesi, sektörel, mali ve teknik değerlendirmeler çerçevesinde projenin uygun görülmesi ve teşvik belgesi düzenlenmesi gerekecek.
Teşvik belgesi düzenlemesine yönelik müracaat tarihinden önce
gerçekleştirilmiş yatırım harcamaları teşvik belgesi kapsamına alınmayacak.

-ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARI-

Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit
yatırım tutarı; Ankara, İstanbul ve İzmir'in de içinde bulunduğu 1. bölge ile içinde Adana ve Antalya'nın yer aldığı 2. bölgede 1 milyon lira, 3. ve 4.
bölgelerde ise 500 bin lira olacak.
Ancak büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik
sisteminden yararlanacak yatırımların her bir konuya yönelik olarak belirlenen tutarların üzerindeki asgari sabit yatırım veya asgari kapasite şartlarını sağlaması gerekecek. Örneğin; Ankara'da asgari yatırım tutarı makine ve teçhizat imalatı sektöründe 5 milyon lira ve trikotaj ürünleri imalatı sektöründe 2 milyon lira iken madencilik ve taşocakçılığı yatırımlarında ise 1 milyon lira olacak.
Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda finansal
kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutar her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200 bin lira olacak.

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ-

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile otomobil ve hafif ticari
araç yatırımlarından yatırım dönemi içinde kalmak kaydıyla CKD aksam ve
parçalarının ithali, gemi ve 50 metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile
ilgili tekne kabuğu ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf olacak. Makine ve teçhizat bedelinin yüzde 5'ini geçmemek kaydıyla yedek parçaların, otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi halinde gümrük vergisi tahsil edilecek.
Binek aracı, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyası teşvik belgesi kapsamına alınmayacak.
Tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik
belgeleri kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithal edilemeyecek.
Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlar
için finansal kiralama şirketi adına ayrı bir teşvik belgesi düzenlenmeksizin yatırımcının teşvik belgesi dikkate alınarak ithalat işlemleri yapılacak.
Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine
bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline, Hazine
Müsteşarlığı'nın görüşüne istinaden Gümrük Müsteşarlığınca gümrük vergisi ile katma değer vergisinin toplam tutarı kadar teminatın alınması suretiyle müsaade edilebilecek.

KDV İSTİSNASI VE FAİZ DESTEĞİ-

Teşvik belgesi kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ithali ve
yerli teslimleri katma değer vergisinden (KDV) istisna edilecek.
Talep edilmesi halinde, bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar
için bankalardan kullanılacak en az 1 yıl vadeli kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 70'ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar payının; 3. bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerin 3 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin 1 puanı, 4.bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerin 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin 2 puanı, bölge ayrımı yapılmaksızın araştırma ve geliştirme yatırımları ile doğrudan ticari mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesisin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesi veya yok edilmesine yönelik çevre yatırımlarında ise Türk Lirası cinsi kredilerin 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin 2 puanı, Müsteşarlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk 5 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilecek.
Proje bazında bütçe kaynaklarından karşılanabilecek yatırım kredisi için
azami faiz desteği miktarı; araştırma, geliştirme ve çevre yatırımları için 300 bin Türk Lirasını, 3. ve 4. bölgelerde yapılacak yatırımlar için 500 bin Türk Lirasını geçemeyecek.
Kullanılmış makine ve teçhizat için ve kamu iktisadi teşebbüsleri dahil
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı yatırımlar için faiz desteği öngörülemeyecek. Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya kamu kaynaklarından sübvanse edilen krediler
için de faiz desteği uygulanmayacak.
Kullanılan kredilerin faiz, kar payı veya ana paralarının firma
tarafından itfa planlarında belirtilen sürelerde ilk defa geri ödenmemesi
halinde, bu durum ilgili aracı kurumlar tarafından en kısa sürede Müsteşarlığa bildirilecek ve Müsteşarlıkça faiz desteği ödemeleri durdurulacak.

-SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ-

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen
yatırımlardan, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam öngörüleri ile tutarlı olmak kaydıyla; komple yeni yatırımlarda, işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan, diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını takiben yatırıma başlama tarihinden önceki son 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı; 1. bölgede 31 Aralık 2010 tarihe kadar başlanan yatırımlarda,
2 yıl, 2. bölgede 3 yıl süreyle Hazinece karşılanacak.
3. bölgede ise 31 Aralık 2010 tarihine kadar başlanılan yatırımlarda bu
süre 5 yıl, 31 Aralıktan sonra başlanılan yatırımlarda 3 yıl olacak. 4. Bölgede de 31 Aralık 2010 tarihe kadar başlanılan yatırımlarda 7 yıl bu tarihten sonra başlanılan yatırımlarda ise 5 yıl süreyle Hazinece karşılanacak.


-VERGİ İNDİRİMİ-
Hem bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar hem de
büyük ölçekli yatırımlar için 1. bölgede yüzde 25, 2. bölgede yüzde 40, 3.
bölgede yüzde 60, 4. bölgede yüzde 80 kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı uygulanacak.
Teşvik belgesi kapsamında 31 Aralık 2010 tarihine kadar yatırıma
başlanması halinde ise bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda da büyük ölçekli yatırımlarda da 1. bölgede yüzde 50, 2. bölgede yüzde 60, 3. bölgede yüzde 80 ve 4. bölgede yüzde 90 oranında kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi uygulanacak.
İndirilen kurumlar vergisi veya gelir vergisi tutarı yatırıma katkı
tutarına ulaşıncaya kadar indirimli vergi uygulamasına devam edilecek.
Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer
harcamalar indirimli vergi uygulamasından yararlanamayacak.

YATIRIM YERİ TAHSİSİ-
Müsteşarlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar ile
bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilecek.

YATIRIMLARIN NAKLİ-
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında
gerçekleştirilen yatırımlar, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgari 5 yıl
süre ile bulunduğu bölgede faaliyet gösterecek. Ancak, Müsteşarlıktan izin alınmak ve yatırım konusunun taşınılacak bölgede desteklenecek konular arasında yer alması kaydıyla diğer bölgelere taşınabilecek.
Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi daha yüksek bölgelere veya ilgili
yatırım konusunun desteklenmediği bölgelere taşınmalarda, fazladan yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınacak. İşletmeye geçiş tarihinden itibaren 5 yıllık süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunan yatırımların
diğer bölgelere taşınması serbest olacak. Ancak bu durumda, varsa taşınma tarihinden itibaren bakiye yatırıma katkı tutarı için indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulaması yapılmayacak.

-TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR-
Kararda genel teşvik sisteminden teşvik edilmeyecek yatırımlarla teşviki
belirli şartlara bağlı yatırım konularına da yer verildi.
Örneğin; öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler ve hazır
hayvan yemleri imalatı, bisküvi, yufka kadayıf imalatı, tuğla ve kiremit
üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar, kütlü pamuk işleme yatırımları, kayıt amaçlı stüdyo yatırımları, yetişkinlerin eğitilmesine yönelik kurslar, dershaneler gibi yatırımlar, taşıt kiralama yatırımları, gösteri merkezi yatırımları gibi yatırımlar genel teşvik sisteminden teşvik edilmeyecek.
Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğal gaz ürünleri, dolum ve
depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilecek.
Konteyner kiralama yatırımları hariç olmak üzere karayolu, denizyolu,
havayolu ve demiryolundan en az ikisinde kombine taşımacılık yaptığını tevsik eden yatırımcıların gerçekleştirecekleri kara, deniz, hava ve demiryolu kombine konteyner taşımacılığı yatırımları için teşvik belgesi hazırlanabilecek. Söz konusu Karar ile 28 Ağustos 2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar yürürlükten kaldırıldı.
Öte yandan kararın yürürlüğe girdiği bugünden önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin dayandığı karar ve ilgili diğer kararlar çerçevesinde devam edilecek. "

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.