• BIST 86.771
  • Altın 247,209
  • Dolar 6,0242
  • Euro 6,7163
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C

Ürgüp Belediye oteli kirada

Ürgüp Belediye oteli kirada
Ürgüp Belediyesi'ne ait ihale edilecek 6 katlı turistik otel binası aylık muhammen kira bedeli KDV hariç 15 bin Lira olarak belirlendi.

ÜRGÜP - Ürgüp Belediyesi'ne ait 6 katlı turistik otel binası 15 yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartıldı. 81 bin TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek olan taşınmazın aylık muhammen kira bedeli KDV hariç 15 bin Lira olarak belirlendi.

Duyuru Resmi Gazete'de şu şekilde yer aldı:

TAŞINMAZMAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Ürgüp Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz İmran Mahallesi, Atatürk Bulvarında, tapuda 5 pafta, 47 ada, 19 nolu parselde kayıtlı, 5844,77 M2 miktarında bodrum-zemin dâhil 6 katlı turistik otel binası 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif artırma usulü ile 15 yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

1 - İHALENİN YAPILACAĞI YER VE SAATİ:

2 - GARIMENKULÜN MUHAMMEN AYLIK KİRA BEDELİ:

Taşınmazın aylık muhammen kira bedeli KDV hariç 15.000,00 TL.dir. (ON BEŞ BİN LİRA) olup ilk yıldan sonraki yılların kira bedelleri ise her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranı üzerinden artış yapılarak tahsil edilecektir.

3 - İHALEYE AİT GEÇİCİ TEMİNAT

a) Geçici teminat miktarı 81.000,00 TL (SEKSEN BİR BİN TÜRK LİRASI)

b) İhaleye ait geçici teminat ihale günü saat 14.30'a kadar belediyemize yatırılacaktır.

c) Geçici Teminat olarak Kabul edilecek belgeler:

1 - Nakit olarak belediyemiz veznesine yatırılabileceği,

2 - Bu ihale ile ilgili kiralamaya ait Süresiz olarak alınmış Banka teminat mektubu olarak,

3 - Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahviller kabul edilebilecektir.

- İhaleye girecekler, yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmaları şarttır, geçici teminatı yatırmayanlar ihale dışı bırakılacaktır.

4 - KİRA BEDELİNİN ÖDENMESİ:

Otele ait kira bedelinin ilk yıl bedeli sözleşmenin imzalanmasını takip eden 15 iş günü içerisinde (ON BEŞ İŞ GÜNÜ) yıllık peşin olarak ödenecektir. Takip eden yıllara ait kira bedelleri de ait olduğu yılın (her yıl) Ağustos ayının 20'inci gününe kadar yıllık peşin olarak ödenecektir. Gününde ödenmeyen kira bedelleri Amme Alacaklarına uygulanan gecikme zammı uygulanarak tahsil edilecek kira bedelinin ödenmesinde 15 iş günü gecikme olması halinde idare ihaleyi tek taraflı olarak fesh etme yetkisine sahiptir.

5 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

1 - İhaleye girecekler özel şartnameyi satın aldığına dair belgeyi ibraz etmek zorundadır.

2 - İhaleye katılacak kişinin gerçek kişi olması halinde,

a) Nüfus cüzdanı sureti

b) İmza Sirküsü (aslı veya noter tasdikli)

c) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

d) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada Esnaf ve Sanatkârlar Odasından ihale tarihinden en az 3 ay önceden alınmış faaliyetleri ile ilgili kayıt belgesi

e) Gerçek kişiler ihale ayı içerisinde alınmış sabıka kaydı belgesi

f) Vekâleten katılım halinde, aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza Sirküsü

3 - İhaleye katılacakların tüzel kişi olması halinde;

a) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noterden tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum beyannamesi, yetki belgesi ile imza sirküsü.

4 - İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin Maliye, SGK ve belediyeye herhangi bir borcunun bulunmadığına dair yılı içerisinde alınmış belge.

5 - İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerin en az 5 yıl otelcilik ve/veya turizmcilik ile ilgili iş kolunda faaliyet gösterdiğine (iş yaptığına) dair belge.

6 - İhaleye katılacaklar otel binasını gördüklerine dair yer gördü belgesini imzalayacaklardır.

7 - Bu belgelerden herhangi birini ibraz edemeyen tüzel yada gerçek kişiler ihaleye katılamayacaktır.

6 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

a) Teklifler ihale günü saat 14.45'e kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Posta ile yapılacak teklifler kabul edilecek ancak, postada olan gecikmelerden belediyemiz sorumlu olmayacaktır.

b) İç zarfta işe ait kira ile ilgili teklif ettiği teklif mektubu, İsteklinin adı soyadı, isteklinin açık adresi,

c) Dış Zarfta,

- İç zarf, geçici teminatı yatırdığına dair belge, 5. maddede istenilen belgeler, özel şartnameyi satın aldığına dair belge ve kabul ettiğine dair imzalanmış özel şartname konacaktır. Her iki zarf ağızları kapatılıp mühürlenecek, zarf içerisindeki evraklarda kazıntı, silinti olmayacak

7 - İHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR

Geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan ve hakkında hileli iflas kararı verilmiş olanlar ihaleye katılamaz.

8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

10 - İş bu ihaleye ait tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır.

11 - İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ve özel şartnamenin 100,00 TL bedel karşılığında belediyemizden temin edilebileceği ilanen duyurulur.

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.