• BIST 85.310
  • Altın 248,166
  • Dolar 6,0466
  • Euro 6,7481
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C

TUREB'in toplantı raporu

TUREB'in  toplantı raporu
Ankara’da yapılan toplantıda Turist Rehberleri Birliği başkanlığına Uğur Ayyıldız’ın seçildiği toplantının tutanağı yayınlandı.

İSTANBUL- Ankara"da yapılan Turist Rehberleri Birliği seçiminde başkanlığı Uğur Ayyıldız"ın seçildiği toplantının tutanağı yayınlandı. Başkan Uğur Ayyıldız ve Genel Sekreter Recep Karacan imzasıyla yayınlanan tutunakta katılan örgütler, alınan kararlar, seçim sonuçları yer alıyor.

Yayınlanan tutanak şöyle:

Turist Rehberler Birliği toplantısı, 25-26 Kasım 2008 tarihinde Ankara'da Etap Altınel Otel'de gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 18 Meslek Kuruluşu ve 2 bölge temsilcisi davet edilmiş; İstanbul Rehberler Odası, Ankara Profesyonel Turist Rehberleri Derneği, Bodrum Profesyonel Turist Rehberleri Derneği, Karadeniz Profesyonel Turist Rehberleri Derneği ve Kuşadası Profesyonel Turist Rehberleri Derneği Turist Rehberleri Mesleki işbirliği ve Koordinasyonu ve Yönetim Kurulu Seçimleri toplantısına katılmamışlardır.KATILIMCILAR

Toplantı aşağıdaki katılımcı meslek kuruluşu ve meslek kuruluş temsilcileri ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıya gözlemci olarak katılacağını bildiren KARED temsilcisi sağlık nedeni ile katılamamıştır.

ANTALYA REHBERLER ESNAF ODASI (ARO) Osman ÖZBULDU
ANTALYA REHBERLER ESNAF ODASI (ARO) Oral AKÇİÇEK
ANTALYA REHBERLER ESNAF ODASI (ARO) Nadir TOP
ANTALYA REHBERLER ESNAF ODASI (ARO) Oktay TİLKİ
İSTANBUL REHBERLER ESNAF ODASI (İRO) İZMİR REHBERLER ESNAF ODASI (İZRO) Yalçın ULUKAYA
İZMİR REHBERLER ESNAF ODASI (İZRO Yıldırım ÖZTURHAN
İZMİR REHBERLER ESNAF ODASI (İZRO) Şenay ATEŞCİER
İZMİR REHBERLER ESNAF ODASI (İZRO) Nejat TEK
ANKARA PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ DERNEĞİ (ARED)
BODRUM PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ DERNEĞİ (BORED)
ÇİNCE PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ DERNEĞİ (ÇİRED) Aydın AKAY
ÇUKUROVA PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ DERNEĞİ (ÇURED) Kudret İDEMCI
GAZİANTEP PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ DERNEĞİ (GARED) Soner BACAKSIZ
GÜNEY MARMARA PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ DERNEĞİ (GÜMRED) Ersen YELKENKAYA
KARADENİZ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ DERNEĞİ ( KARDER)
KONYA PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ DERNEĞİ (KONTURED) Mehmet AKBULUT
KUŞADASI PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ DERNEĞİ ( KURED)
MARMARİS PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ DERNEĞİ (MARED) Serkan MOLVALI
TURİST REHBERLERİ BİRLİĞİ ANTALYA (TUREB) Uğur AYYILDIZ
ŞANLIURFA REHBERLER DERNEĞİ (ŞURED) Hasan AKAN
VAN PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ DERNEĞİ (VANTURED) Ferzan DEMİRTAŞ

GÖZLEMCİLER

KAPADOKYA PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ DERNEĞİ (KARED) Bahattin Nurhan ÇALKAYA
ÇANAKKALE PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ DERNEĞİ (ÇARED) Ercan YAVUZ
ÇANAKKALE PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ DERNEĞİ (ÇARED) Osman TOPÇU
SİNOP-SAMSUN BÖLGE Âdem TAHTACI HATAY BÖLGE Zübeyir YILMAZ

Toplantı gündemi gereğince, ülkemizin kurucusu büyük önder Atatürk ve şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu yapılmış olup İstiklâl Marşı katılımcı meslek kuruluş temsilcileri tarafından bir ağızdan coşkuyla söylenmiştir. Toplantı gündemi esasları çerçevesinde devam edilmiştir.

MESLEK ÖRGÜTLERİ GÖRÜŞLERİNİ BİLDİRDİ
Antalya Rehberler Odası Başkanı Osman ÖZBULDU'nun yaptığı konuşmadan sonra toplantı başlamıştır.
Toplantıya katılan ve söz alan meslek kurulu temsilcileri kısaca bölgesel sorunları hakkında katılımcıları bilgilendirildikten sonra; Turist Rehberleri Meslek Örgütlenmesi İşbirliği ve Koordinasyon Protokolü, Turist Rehberlerinin mesleki sorunları hakkında kişisel ve meslek kuruluş görüş ve önerileri şöyledir;

*Turizm bakanlığının yürüttüğü turizm çalıştayları çercevesinde; Ülkemizin turizm değerleri, özellikle doğu illerimizin turizm ürünlerinin tam olarak değerlendirilmediği ve bu illerimizin turizm pazarındaki payının artırılması için alternatif turizm çeşitliliği de düşünülerek turizmin sürdürülebilirliği için, sektörle ilgili yatırımlara teşvik ve destek sağlanması,

*Meslek Yüksek Okulları (Ön lisans) ile 4 yıllık fakültelerin (Lisans) Rehberlik Bölümü'nden mezun olan öğrencilerin sayılarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı olan rehber sayısına ulaşmıştır. Rehberlik
Eğitimi ve Rehberlik mesleğine kabul konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında Mesleki ortak eğitim standartlarının sağlanması zorunludur. Mezun olan öğrencilerin "Rehberlik" mesleği ile ilgili çalışmalara başlayacak bilgi ve beceri donanımı ile mezun olduktan sonra rehberlik yapmalarının sağlanmasının hem mezun olan gençler açısından hem de turizm sektörünün geleceği açısından yararlı olacağı,

*Üniversitelerin Rehberlik Eğitimi veren Meslek Yüksek Okulları ile bölüm başkanlarının kendi aralarında eşgüdüm sağlamalarına yönelik bir koordinasyonun "Eğitim" konusunda yapılacak olan çalışmalara destek
vererek öncü olunabileceği,

*Rehberlikte uzmanlaşma konusundaki çalışmalarının yoğunlaştırılması, Uzmanlık gerektirecek konuların rehberlik eğitimi veren okulların bulundukları bölgenin turistik özelliği ve doğal yapısı da dikkate alınarak tespit edilmesi ve bu okulların eğitim programlarında ders olarak okutulması gerektiği,

*Rehberlik mesleğine kabul de, diğer meslekler gibi staj yapılması için çalışmalar yapılması ve uygulanmasına,

*Yabancı veya Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vermiş olduğu kokart sahibi olmayan yerli yetkisiz kişilerin (Kaçak rehberlerin), turlarda rehberlik yapmalarının önlenmesi. Bölgeler ve turizm sezonu dikkate alınarak, Bakanlık bürokratları ve yetkilileri, İl Müdürlükleri, Meslek Kuruluşları işbirliği ile denetimlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi, yapılan denetimlerde yasaya aykırı olarak çalışanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının takipçisi olunmasına,

*Özellikle; Çanakkale, Gelibolu ve diğer bölgelerde gündemde olan "Alan Kılavuz"luğu uygulanmasında "Alan Kılavuzları"nın rehberlik yapmanın yasaya aykırı bir davranış olduğu, bunun önlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiği, mevcut durumun devam etmesi halinde birkaç yıl sonra kokartlı rehberlerin bu bölgede rehberlik yapmalarının mümkün olmayacağı,

*Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her yıl ilgili meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak belirlenen rehber ücretlerine uygulamada işlerlik kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve tedbirler alınması,

*Rehberlik mesleği ile ilgili olan mevcut ve yeni kurulacak bütün esnaf oda ve derneklerin işbirliği ve beraberlik içinde olmalarının mesleki yasaya kavuşmaları açısından önemli olduğu,

*Mesleki vize ile ilişkili, Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinde meslek kuruluşlarının önerdikleri konuların seçilmesi, seminer takviminin bölgesel ve mesleki zorunluluklar gözetilerek tespit edilmesinin rehberlik mesleğine yararlı olacağı,

*Rehberlik mesleğinin yasal zemine oturtulması için meslek ve meslek birlik yasasının çıkartılması çalışmalarının devam edilmesine,

*Hizmet İçi Eğitim Seminerlerini de düzenleyen Meslek Odalarının Rehberlerin vize işlemlerini gerçekleştirmeleri vize işlemlerinin yapılmasını hızlandıracağı, kolaylaştıracağı gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin yükünün hafifletilmesine olanak sağlayacağı,

*"Tüm iyi niyetli gayret ve çabalarımıza rağmen, Türkiye'de mevcut 3 esnaf odası,15 rehber derneği ve 2 bölge temsilcisine yapılan bu toplantıya katılma çağrısına, bazı rehber kuruluşlarının katılımı sağlanamadı. İstenilen birlik ve beraberliğin gerçekleştirilemediği, Bu nedenle meslek kuruluşları arasında birlik ve beraberliğin tam
olarak sağlanması amacıyla, her türlü girişim ısrarla yapılması, kuruluş yapısı uygun meslek kuruluşları gerekirse,"Turist Rehberleri Federasyonu'na " katılım veya yeni bir Federasyon için gerekli çalışmalar yapılması,

*TUREB ve TUREF`in karşılıklı olarak birbirlerinin toplantılarında misafir gözlemci bulundurması konusunun TUREF'e iletilmesi ve Rehberlere duyurulması,

*Sadece Meslek Yasası konusuna odaklanarak; diğer mesleki sorunlara değinmeyi ertelemek seklindeki eski bir düşüncenin doğru olmadığı,

*Rehber ücretlerinin uygulanması konusunda Acenteler üzerinde etkili bir denetimin yürütülmesini ve bu denetimin yönteminin saptanması için çalışma yapılması,

*Turist rehberlerinin bilgilerini artırıcı, yetenek ve becerilerini geliştirici sosyal etkinlikler ve eğitim programlarının yapılmasının yararlı olacağı,

*Sosyal sorumluluk amaçlı yürütülen çalışmaların sürdürülmesi ve bu amaçlı diğer çalışmaların desteklenmesi,

*Turizm bilincinin toplumsal olarak benimsenmesine yönelik ülke genelinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmalar yapılması ve yapılan çalışmaların desteklenmesi,

Toplantının 2. bölümünde Turist Rehberleri Birliği i'nin yeni dönem için başkan ve yönetim kurulu seçimi yapılmıştır. Seçimlerde kişiler değil Meslek kuruluşları seçilmişlerdir.

Toplantı sonucunda meslek kuruluş temsilcileri tarafından "Turist Rehberleri İşbirliği ve Koordinasyon Protokolü" ve "Seçim Sonuçları" imza altına alınmıştır. İmzaları aşağıdadır.

Yönetim kurulu oybirliği ile seçilerek aşağıdaki gibi sonuçlanmıştır.SEÇİM SONUCU


Başkan Uğur AYYILDIZ TUREBANT
Başkan Yardımcıları : Osman ÖZBULDU ARO , Yalçın ULUKAYA İZRO , Hasan AKAN ŞURED

Sayman Serkan MOLVALI MARED
Denetmenler : Soner BACAKSIZ GARED , Engin PİŞKİN VANTURED , Ersen YELKENKAYA GÜMRED

Antalya Rehberler Esnaf Odası Başkanı ve önceki dönem Turist Rehberleri Birliği Başkanı Osman ÖZBULDU ve Turist Rehberleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen, Antalya Turist Rehberleri Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Uğur AYYILDIZ'ın dilek ve temenni konuşmalarıyla toplantı sona ermiştir.

Uğur AYYILDIZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Recep KARACAN
Genel Sekreter

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.