• BIST 96.861
 • Altın 239,529
 • Dolar 5,8057
 • Euro 6,5299
 • İstanbul 5 °C
 • Ankara 1 °C

TUREB Başkanı:Meslek bitiyor

TUREB Başkanı:Meslek bitiyor
TUREB Başkanı Uğur Ayyıldız: Şerif Yenen’in taslağı desteklemesinin ardında, TOBB tarafından atanarak, başkan yapılacağı sözü verildiği iddiaları bulunuyor

İSTANBUL- TUREB- Turist Rehberleri Birliği Başkanı Uğur Ayıldız, Türkiye"nin rehber örgütlerinin bilgisi dışında sadece İro Başkanı Şerif Yenen"in katılımıyla hazırlanan “hehberlerin büyük çoğunluğundan gizlenmiş, adeta kaçırılmış” olan Turist Rehberleri Yasa Tasarısı"nın kabul edilemez olduğunu belirterek “Şerif Yenen rehberlek mesleğini bitiriyor. Şerif Yenen"nin bu yasa taslağını bu kadar desteklemesinin ardında, TOBB tarafından atanarak, başkan yapılacağı sözü verildiği iddiaları doğru mudur, bu gerçekse, Turist Rehberlerinin özel ve müstakil yasasından Şerif Yenen"nin ikbali için feragat edilmektedir”dedi.
Ayyıldız açıklamasında “Mahkeme kararlarında iyi niyetli olmadığı tespit edilen IRO başkanı"nın (TUREF) Turist Rehberleri Dernekleri Federasyonu Başkanı ünvanını ortaya atarak, alet etmesi de dürüst ve doğru bir yaklaşım değildir” şeklinde konuştu.
basın açıklaması yayınlayan TUREB Başkanı Uğur Ayyıldız, açıklamasında şu başlıklara yer verdi:

- ÖZERK, MÜSTAKİL” Turist rehberleri birliği ve rehber odaları kanunu yerine, TOBB bünyesinde bir temsilcilik, meclis ve icra komitesi öneren bir yasa tasarısı kabul edilemez.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı talimatlarına aykırı davrandığı için teftiş kurulu raporuyla, Şerif Yenen"in aykırı uygulamaları saptanmış, para cezası verilmiş, ancak, aylar geçmesine rağmen bu para tahsil edilmediği gibi, Şerif Yenen"ce ifade edildiği gibi bakan tarafından özel bir formül bulunacağı açıklanmıştır.

- Bakanlık, bir yandan özerk bir yasa çıkaracağım diyerek, meslek örgütlerinin görüşünü almış, diğer yandan Turist rehberlerini TOBB hâkimiyetine teslim edecek çalışmalar yapmakta sakınca görmemiştir.

- Bu çalışmalar, Rehberlerin büyük çoğunluğundan gizlenmiş, adeta kaçırılmıştır. Ülke genelinde rehberleri temsil yetkisi olmayan Şerif Yenen ve kendi ifadesi doğru kabul edilecek olursa, (TUREF) Turist Rehberleri Dernekleri Federasyonu ile anlaşarak yapılmıştır.

BASIN AÇIKLAMASI
22.07.2009

Değerli Basın Mensupları
Şerif Yenen Rehberlik Mesleğini bitiriyor mu?
Turist Rehberlerinin mesleki kaygılarına çözüm olabilmesi adına uzunca bir süredir, pek çok bakan, bürokrat, eğitim kurumları, sektör, ve rehber meslek temsilcisinin görüş verdiği ”ÖZERK, MÜSTAKİL” Turist rehberleri birliği ve rehber odaları kanunu yerine, TOBB bünyesinde bir temsilcilik, meclis ve icra komitesi öneren bir yasa tasarısı kabul edilemez.

TURİST REHBERLERİNİN MESLEKİ FORMASYONU BOZULACAK
Bu taslak çalışma, taraf olanlarca iddia edilen, rehberlere hukuksal açıdan var olanın dışında, pek fazla yeni bir mesleki formasyon niteliği kazandırılmadığı gibi, Mesleği yapamaz duruma getirilmiş olan turist rehberlerinin mağduriyetleri artacak, mevcut durum daha da karışacaktır. 5571 sayılı kanun çalışmalarında, 1618 sayılı Kanun güncelleştirilirken, rehberlik mesleğini tehdit eden unsurlar tesbit edilmiştir; Seyahat acentalarına rehber almadan tur düzenleme imkânı sağlanmış ve mesleğin icraasını riske eden bu durum ARO ve İZRO nun yerinde girişimleriyle ortadan kaldırılmıştır.

ALAN KILAVUZLARI MEŞRULAŞACAK
Rehberlerin sorunlarının çözümü adına yıllardır istenen meslek yasası yerine, önerilen yeni taslak yasayla;
*Alan kılavuzları meşrulaşacak,
*Türkçe rehberlik gelecek,
*Rehberlik mesleğinin olmazsa olmazı, yüksek eğitim ve yabancı dil koşulu öngörülmediği için meslek yozlaşacaktır.
*Ülke genelindeki sayıları 20"i aşmış Turist Rehberlik Yüksek Okullarından mezun olanları meçhul bir mesleki gelecek beklemektedir.

TÜRK TURİZMİNE BÜYÜK YARA ALDIRACAK YASA TASLAĞI
Bu kanun taslağıyla, Turist rehberlerine, özerk irade yerine, TOBB bünyesindeki bir temsilcilikle yetinin denilmektedir. Önerilen bu yasa taslağında, kazanım olarak sunulanlar Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen profesyonel turist rehberleri yönetmeliğinde yapılacak düzenlemelerle mümkün iken, aksine Türk turizminin ve rehberlerin ihtiyacına cevap olmaktan uzak bu öneri “yasa taslağıyla” rehberler güçsüzleştirilmekte, pasifleştirilmekte, mesleğin niteliği bozulup yok edilmektedir.
Bu yasayı kendisinin önerdiğini söyleyen Şerif Yenen"in kendi ifadesinden anlaşıldığı üzere, alan kılavuzlarının meşrulaştırıldığından habersiz olması ise oldukça düşündürücüdür.

ŞERİF YENEN"İN ALDATMACA TOPLANTILARI
(İRO) İstanbul Esnaf Rehberler Odası seçilmiş Başkanı olan Şerif Yenen tarafından söz konusu öneri yasa taslağını tanıtma amaçlı yapılan toplantılarda, rehberlerin mesleğini icra ederken, yaşanan dayatmalardan mağdur olan turist rehberlerini yok sayarak, mesleki sorunların mucize çözümünün rehberlerin disipline edilmesiyle, mümkün olacağı anlatılması bir aldatmacadan başka bir şey değildir.

ŞERİF YENEN"İ BAŞKANLIK SÖZÜ MÜ VERİLDİ?
Şerif Yenen"nin bu yasa taslağını bu kadar desteklemesinin ardında, TOBB tarafından atanarak, başkan yapılacağı sözü verildiği iddiaları doğru mudur, bu gerçekse, Turist Rehberlerinin özel ve müstakil yasasından Şerif Yenen"nin ikbali için feragat edilmektedir.
2. Turizm şurası kararlarından olan ve yıllardır çıkması için beklenilen ve görüşler verilen (TUREB) Turist Rehberleri Birliği ve rehber odaları kanunu, birkaç kişinin kişisel keyfiyetine bırakılamayacak özel öneme haizdir ve Türk turizminin gelişimiyle doğrudan ilişkilidir. Turist Rehberleri, bu oldu bittiye izin vermeyecektir. meslek geleceği için bu hayati durumda

ŞERİF YENEN BÜTÜN REHBERLERİ TEMSİL ETMİYOR
Şerif Yenen, Türkiye"deki bütün rehberleri temsil etmediği halde, sektördeki bazı kurum ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca kabul görmesi bir başka haksız ve dürüst olmayan durumdur. Mahkeme kararlarında iyi niyetli olmadığı tespit edilen IRO başkanı"nın (TUREF) Turist Rehberleri Dernekleri Federasyonu Başkanı ünvanını ortaya atarak, alet etmesi de dürüst ve doğru bir yaklaşım değildir.
Ayrıca, Bir süredir gözlemlenen, bakan tarafından rehber temsilcileri arasında yapılan ayrımcılık kabul edilebilir değildir. Şerif Yenen, uzun zaman önce TUREB organizasyonundan istifa ederek ayrıldığını beyan etmiş olmasına rağmen, etik olmadan kullana geldiği başkanlık titrini ancak uyarı niteliğindeki mahkeme kararı ile 2009 Mart ayından beri kullanmaktan imtina etmiştir.

ŞERİF YENEN"İN PARA CEZASINA BAKAN ÖZEL FORMÜL MÜ ARIYOR?
Kaldı ki, Kültür ve Turizm Bakanlığı talimatlarına aykırı davrandığı için teftiş kurulu raporuyla, Şerif Yenen"in aykırı uygulamaları saptanmış, para cezası verilmiş, ancak, aylar geçmesine rağmen bu para tahsil edilmediği gibi, Şerif Yenen"ce ifade edildiği gibi bakan tarafından özel bir formül bulunacağı açıklanmıştır.
Bu ÖZEL formülün çıkarılmak istenen bu yasayla ilişkisi olabilmesi zannı, durumu ağırlaştırmaktadır.

BAKANLIK TURİZMİ TOBB"A TESLİM EDİYOR
Dikkati çeken diğer husus ise; Bakanlık, bir yandan özerk bir yasa çıkaracağım diyerek, meslek örgütlerinin görüşünü almış, diğer yandan Turist rehberlerini TOBB hâkimiyetine teslim edecek çalışmalar yapmakta sakınca görmemiştir.
Bu çalışmalar, Rehberlerin büyük çoğunluğundan gizlenmiş, adeta kaçırılmıştır. Ülke genelinde rehberleri temsil yetkisi olmayan Şerif Yenen ve kendi ifadesi doğru kabul edilecek olursa, (TUREF) Turist Rehberleri Dernekleri Federasyonu ile anlaşarak yapılmıştır.

YASA TASARISI NEDEN GİZLİ SAKLI HAZIRLANDI?
Durum ortaya çıkıp, diğer rehber örgütleri temsilcilerince fark edilip, uyarı yapılınca, apar topar birkaç gün içinde cevaplanmak üzere, bakanlık hukuk müşavirliğince tüm hazırlıkları bitmiş olan- teklif yasayla- ilgili , rehber örgütlerinden, görüş istenmiş, bu çalışmaların zaten uzun süreden beri Bakanlık, TURSAB, TOBB, İRO ve bazı rehber dernekleriyle yürütüldüğü de bu vesileyle anlaşılmıştır.
Bakanlık Şerif Yenen"i İRO mu, TUREB Derneği mi yoksa TUREF başkanı sıfatıyla mı, çağırarak görüşüne başvurmuştur. Yoksa Şerif Yenen"nin ifade ettiği gibi, Turist Rehberlerinin TOBB "a bağlanması kendisi tarafından mı ortaya atılmıştır?..
Rehberlerin TOBB "lanmasıyla ilgili yasa önerisi hangi kurumdan veya şahıstan gelmiştir, niçin toplumuzdan gizlenmesi gerekmiştir, açıklanmalıdır.

YASA TEKLİFİNİ YAPAN ŞERİF YENEN, YASAL DEĞİLDİR
Yasal olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan yasa teklifinin, TUREF Başkanı sıfatıyla Şerif Yenen tarafından teklif edilmesi bir başka düşündürücü durumdur, doğru ve dürüst anlayış eseri değildir.
Bakanlık ve TOBB yekilileri, İRO ile yürütülen bir çalışma olduğunu beyan etmelerine rağmen, şimdi de İRO, İstanbul Esnaf Rehberler Oda Başkanı olan Şerif Yenen, (TUREF) Turist Rehberleri Dernekleri Federasyonu adına yürüttüğünü ifade etmektedir. İstanbul Rehberler Esnaf Odası (İRO) nun TUREF"e üye olması Kanunen mümkün değildir. Bu çalışmayla ilgili bazı söylemlerinde, esnaf odalarının kapatılacağı yönündeki görüşleri ve bazı uygulamalarıyla esnaf odasındaki üyelerine ve mesleğin istikbaline zarar vermektedir. Yetkisini suiistimal ettiğini açıkça itiraf etmektedir.

İRO BAŞKANI GEMİSİNİ BATIRAN KAPTAN OLDU
Gemisini batırmaya çalışan kaptan durumuna düştüğü halde, bundan rahatsızlık duymadığı gibi, aksine tek çözüm budur diyebilmekte, hiç bir sakınca görmemektedir.
TOBB"un yıllardır üzerinde çalışılan yasaya karşı çıkan kurum olduğunu söyleyerek, TOBB bünyesine dâhil olmayı bir başarı öyküsü gibi göstermesi, Şerif Yenen"nin gerçekleri saptırmadaki sistematik yeteneği olsa gerekir.
Bazı çevrelerce, uzunca süredir, kendi nam hesabına kazanç eden rehberlerin esnaf olmasına karşı kampanya yürütülmekteydi, Ancak, aynı çevrelerin tüccar ve tacirlerin çatısı olan TOBB bünyesini önermeleri bir başka çelişki ortaya çıkarmaktadır.

REHBERLERİN TUREB YERİNE TOBB"A VESAYETİ DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR
Bilindiği gibi, çalışma hayatıyla ilgili mevcut yasalara göre, Turist rehberleri kendi nam hesabına kazanç elde ediyor ve esnaf iseler, ya Esnaf ve Sanatkârlar yada tüccar ve tacirler ise Ticaret ve Sanayi Odalar ve Borsalar Birliği sicil memurluğuna kayıt"a tabidirler ve her iki birlikle ilgili kanunlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürütülür.
Bakanlığın rehberlikle ilgili yetkilerinin özel bir meslek yasası çerçevesinde, yılların beklentisi olan Turist Rehberleri Birliği (TUREB ) yerine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB ) ve iller de Rehber Odası yerine, Ticaret ve Sanayi Odası vesayetine bırakılması düşündürücüdür.

REHBERLERİN ACENTE İŞÇİSİ OLMALARI DA OLUMSUZDUR
Üstelik bütün bu olanlar, rehberlere yakın olduğunu ve rehberlerin sıkıntılarını bildiğini iddia eden sayın bakanımız Ertuğrul Günay ve sayın müsteşarımız İsmet Yılmaz "ın bilgisi dâhilinde olduğu Şerif Yenen tarafından çeşitli toplantılarda dile getirilmektedir.
Bununla birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, rehberlerin esnaf olmalarını engellemek adına, geçmiş dönemlerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına girişim yapıldığını, rehberlerin kendi nam hesabına değil, sadece acentaların işçisi olarak faaliyet yapmaları yönünde görüşü olduğu bilindiği için, yenilenen öneri yasa taslağını daha da olumsuz kabul etmekteyiz!

BAKANLIK SORUN ÇÖZMEK YERİNE REHBERLERDEN VAZGEÇİYOR
Aynı Bakanlık turist rehberlik mesleğinin sorunlarını çözmek için, kendi sistemi içinde tedbirler alma yerine, turist rehberlerinden vaz geçiyormuşcasına, yetkilerini TOBB"a devrediyor. Bakanlık, zaman, zaman uygulamalarında mevcut yasa ve düzenlemeleri yok sayarak veya yeterince etkin kullanmayarak rehberlik mesleğini bitirme noktasına getirmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığını yönetenler inandırıcılıklarını yitirmektedirler.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Turist Rehberinin şerefle taşıdığı kokartın sahibi, denetleyeni ve dahi hamisi olduğu halde, bu asil ve yüce mesleğin, başka ilgisiz kuruluşların bünyesine katılmaya çalışılması acı ve hüzün vericidir.
Saygılarımla,

Uğur AYYILDIZ
(TUREB)
Turist Rehberleri Birliği Başkan

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
 • Yorumlar 2
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.