• BIST 99.835
  • Altın 243,317
  • Dolar 5,7445
  • Euro 6,4830
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C

Rehberlik Kanunu Tasarısı onandı

Rehberlik Kanunu Tasarısı onandı
Turist Rehberliği Meslek Kanun Tasarısı, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi.

ANKARA - Turist Rehberliği Meslek Yasa Tasarı’mız 15 Mayıs Salı günü TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda gündeme alındı.

İRO, ARO, İZRO ve ARED KATILDI
Meslek örgütlerinde görev yapan dünden bugüne pek çok yöneticinin ve pek çok rehberin çıkması için yıllarca uğraştığı, fikir beyan ettiği Turist Rehberliği Meslek Kanun Tasarısı, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi.
Toplantıda, Başkan olarak İstanbul Milletvekili İdris Güllüce, Komisyon üyeleri, Bakanlık, TURSAB ve meslek Kuruluşu temsilcileri (İRO, ARO, İZRO ve ARED) hazır bulundu.
AK Parti İstanbul Milletvekili İdris Güllüce başkanlığında toplanan Komisyon, 23. Dönem'de kadük kalan, Hükümet'in dönem başında yenilediği tasarıyı görüştü.
- Bazı değişikliklerle benimsenen tasarı, turist rehberliği mesleğine kabule, mesleğin icrasına ve turist rehberliği meslek kuruluşlarının kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.
- Komisyonda kabul edilen tasarıyla, yönetmelikle düzenlenmeye çalışılan turist rehberliği, mesleğe dönüşüyor.
- Üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinin önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmak veya üniversitelerin turist rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olduktan sonra, belirlenen dillerde ve gerektiği halde belirlenen bölgelerde ülkesel ve bölgesel turist rehberliği sertifika programını başarıyla tamamlayanlar rehber olabilecek.
- Mesleğe kabul başvurusu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılacak. Bakanlık otuz gün içinde gerekli incelemeleri yapacak ve başvuruyu kabul ettiği takdirde ruhsatnameyi düzenleyecek.
- Turist Rehberliği, Ülkesel ve Bölgesel olarak yapılabilecek.
- Turist rehberleri turist rehberleri odalarından birine (aktif- pasif) zorunlu üye olacak.
- Aktif turist rehberi olabilmek için bir yıl süreyle geçerli olan çalışma kartının alınması gerekecek.
- Aralıksız sekiz yıl süreyle pasif turist rehberi olarak kalanların aktif turist rehberi olabilmeleri için, Bakanlık tarafından yapılan sınava katılarak başarılı olmaları gerekecek.
- Ruhsatname sahibi olmadan turist rehberliği hizmeti sunanlar bu fiilin tespiti ve tekrarı halinde mesleğe kabul edilmeyecek.
- Çalışma ruhsatıyla ilişkili hizmet içi zorunlu seminerler kalkıyor, isteğe bağlı eğitimler geliyor.
- Turist rehberleri, mesleğe ilişkin nitelik ve özelliklerini göstermek üzere reklam ve tanıtım yapabilecek.
- Kanun Tasarısında Mesleğin Korunması ile ilgili her türlü turist rehberliği kurslarının açılması engelleniyor ve yaptırım getiriliyor.

TURİST REHBERİNE UYGULANACAK DİSİPLİN CEZALARI
- Mesleğini kanun hükümlerine uygun yapmayan ve meslek kuralları ile etik ilkelerine uymayan turist rehberleri hakkında disiplin cezaları uygulanacak.
- Haklı veya zorunlu bir neden olmaksızın turun süre ve güzergahının değiştirilmesi, yetkililerce yapılan denetimlerde bilgi vermekten kaçınılması, gerçeğin gizlenmesi, yalan veya eksik bilgi verilmesi, turist gruplarına veya turistik kuruluşlara kasıtlı olarak zarar verilmesi, mesleğin çalışma kartı alınmadan veya çalışma kartında belirtilen dil veya diller dışında icra edilmesi, bölgesel turist rehberlerinin, bölgesi dışında turist rehberliği faaliyetinde bulunması, aynı yıl iki kez kınama cezası alınması durumunda rehber geçici meslekten men cezası alabilecek.
- Ülke yararına ve milli onura aykırı hareket, söz ve davranışlarda bulunulması, seyahat acentası niteliğinde faaliyetlerde bulunulması, iki kez seyahat acentalığı niteliğinde faaliyette bulunulması, turist rehberi unvanı, ruhsatname veya çalışma kartı kullanılarak suç işlendiğinin veya işlenmesine yardım edildiğinin mahkeme kararıyla tespit edilmesi, mesleğe ilişkin iş ve işlemlerde sahte belge kullanılması veya yalan beyanda bulunulması, meslekten geçici men cezası uygulanan ilk fiilin işlendiği tarihten itibaren beş yıl içinde toplamı iki yılı aşacak şekilde meslekten geçici men cezası gerektiren fiillerin işlenmesi, çalışma kartı almadan turist rehberliği hizmeti sunulduğunun iki kez tespit edilmesi durumunda meslekten çıkarma cezası verilecek.

TURİST REHBERİ ÜCRETLERİ
- Turist rehberleri taban ücret tarifesi, Bakanlık tarafından belirlenecek. Taban ücret tarifesinde belirlenen ücretin altında turist rehberliği hizmeti sunulamayacak.
- Tur için yazılı rehberlik sözleşmesi yapmayan veya taban ücretin altında ücret ile rehber çalıştıran seyahat acentasına her bir fiil için ayrı ayrı olmak üzere bin Türk Lirası para cezası uygulanacak.
- Bu Kanun hükümlerine göre yeni taban ücret tarifesi belirlenene kadar mevcut taban ücret tarifesi geçerli olacak.
- Taban ücretler yılda bir kere vergi usul kanununun hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydı ile arttırılacak.

ODALAR VE BİRLİKLER KURULACAK
- Her bir ilde 1 veya daha fazla oda kurulabilecek.
- Sınırları içinde en az 150 turist rehberinin yerleşim yerinin bulunduğu her ilde, o ilde kayıtlı toplam turist rehberi sayısının en az yüzde 33'nün valiliğe başvurusu üzerine, tüzel kişiliğe sahip ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan odalar kurulabilecek.
- Ülke çapında 1 veya daha fazla birlik kurulabilecek.
- Birlikler, Türkiye genelinde kayıtlı toplam meslek mensubu sayısının yüzde 33'üne sahip odaların Bakanlığa yapacakları başvuru üzerine oluşturulabilecek. Bakanlık, meslek kuruluşlarının her türlü iş, işlem, faaliyet ve hesaplarını denetleyebilecek.
- Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'na göre kurulmuş olan rehberlik meslek kuruluşları, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle rehber odası niteliğini kazanacak.
- Sadece gerekli görülen, ihtiyaç duyulan hallerde rehberlik kursu açılabilecek. Bu kursları da Bakanlığın gözetim ve denetiminde Rehberler Birliği açacak.
- İster üniversitelerin rehberlik bölümü mezunu, ister sertifika programı mezunu, tüm rehber adaylarının uygulama gezilerini Birlik düzenleyecek.
- Uygulama gezileri sonundaki sınavı da Birlik yapacak.
- Meslek kuruluşları, yani Birlik ve Odalar, Bakanlıkla ve TÜRSAB ile birlikte veya ayrı ayrı yani doğrudan denetleme yapabilecek. Gerekli olursa kolluk gücünden yardım da alabilecek.
- Birlik, kaçak rehberlik yapanları veya kaçak rehberlik kurslarını faaliyetten men edebilecek.
- Rehberlerin sicil işlemleri ve Disiplin işlemleri şu anda Bakanlık tarafından yürütülüyor. bu tasarı ile bu işlemler Rehber Kuruluşları tarafından yürütülecek, Birlik sicil veri tabanı oluşturacak. Disiplin Kurulu Birlik bünyesinde olacak.
- Kamu kurum ve kuruluşlarının resmi faaliyetlerinde turist rehberliği hizmeti verecek ruhsatname sahibi bir kamu görevlisinin görevlendirilmiş olması halinde ayrıca turist rehberi bulundurulması zorunlu olmayacak.

DAHA BAŞKA NE NELER VAR.....
- Turist Rehberleri, kokartlarını yitirmemek için her yıl belli prosedürü tamamlamak zorunda. Oysa bu tasarıyla, Ruhsatname diploma gibi ömür boyu geçerliğini koruyacak. Aktif (eylemli) rehberlik yapabilmek için aidat ödeyerek yıllık çalışma kartı almak yeterli olacak.
- Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla rehberlik kimlik kartına sahip olanların hakları, öngörülen koşulları taşımaları ve ilgili odaya kuruluş tarihinden itibaren 6 ay içinde kaydolmaları şartıyla saklı olacak ancak başvuruda bulunan rehberlerin rehberlik kimlik kartları ruhsatname ile değiştirilecek.
- Bölgesel rehberlik kimlik kartına sahip olan rehberler, ilgili odaya kuruluş tarihinden itibaren 6 ay içinde kaydolmak şartıyla, sadece rehberlik kimlik kartında belirtilen bölgede faaliyet gösterebilecek.
- Ülkesel veya bölgesel rehberlik kimlik kartına sahip iken, vize yükümlülüğünü yerine getirmemesi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları ya da ilgili mevzuatları gereği başka iş ve hizmet yasağı nedeniyle meslekten men edilenler, meslekten çıkarılanlar veya rehberlik kimlik kartı iptal edilenler, bir yıl içinde başvurmaları, öngörülen koşulları taşımaları ve sınavda başarılı olmaları kaydıyla mesleğe kabul edilecek.
- Mesleğe belli bir süre ara vermek isteyenler için pasif (eylemsiz-gayrı faal) üyelik geliyor. Pasif üyelik döneminde rehberin kokartını yitirmemesi için herhangi bir şey yapmasına gerek olmayacak, pasif üyeliğe geçmek istediğini bildirmesi yeterli olacak. 8 yıl veya daha fazla süre aralıksız pasif üye olarak kalanlar rehberliğe geri dönebilmek için bir sınava girecek.
- Eskiden rehberlik belgesi almış olup da vize yaptırmadıkları için yitirmiş olanlar bir intibak sınavıyla yeniden rehber olabilecekler.
- Turist rehberi ve aynı zamanda bir başka mesleği de yapan ya da devlet memuru olanlar, yönetmelik gereği mesleği yapamamaktadır. bu tasarıya bir hüküm konmadığı için her devlet memuru kendi kurumundan izin alabildiği sürece rehberlik hizmeti sunabilecek.

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.