• BIST 94.831
  • Altın 261,280
  • Dolar 5,7675
  • Euro 6,5664
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C

Ormanlar madenciye veriliyor

Ormanlar madenciye veriliyor
CHP Muğla Milletvekili Fevzi Topuz: yanan orman arazilerinin madenciliğe açılmasını Çevre Bakanlığı’nın gerçekleri gizlediğinileri sürdü.

MUĞLA- CHP Muğla Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Fevzi Topuz: yanan orman arazilerinin madenciliğe açılmasını Çevre Bakanlığı"nın gerçekleri gizlediğinileri sürdü. Topuz açıklamasında “Orman Kanunu'ndan da görüleceği üzere, 'Yanan ormanlık alanlara hiçbir faaliyet izni verilemez, sadece ağaçlandırılır' denilmesine karşın AKP hükümetinin, yanan orman alanlarını madencilik faaliyetlerine açtığı görülmekte ancak bu bilgiler gizlenerek kamuoyu yanıltılmaktadır” dedi.

Milletvekili Fevzi Topuz"un açıklaması şöyle:

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI GERÇEKLERİ GİZLİYOR…

Kamuoyunda “2B” olarak bilinen “31.12.1981 tarihinden önce” orman niteliğini yitirdiği gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılan ve üzerinde yapılaşma olmayan yerlerin yeniden ormanlaştırılması; AKP hükümetinin büyük reklamlarla kamuoyuna duyurduğu “Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği” kapsamında, üzerinde yapılaşma bulunmayan 2B alanlarının değerlendirilip değerlendirilmediği; ayrıca, yanan orman alanlarından madencilik faaliyetlerine açılan orman alanlarının bulunup bulunmadığına ilişkin soru önergem, Çevre ve Orman Bakanı sayın Veysel EROĞLU tarafından 14 Ağustos 2008 tarihinde yanıtlanmıştır.

Buna göre;

• Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, “2B” alanlarının yalnızca %5"inde (yüzdebeş) yapılaşma olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, “2B” alanlarının %95"inde ağaç ve bitki örtüsü vardır ve bu araziler hayvancılık, tarım, meyvecilik ve sebzecilik üretimi için kullanılmaktadırlar. Ancak, AKP hükümetince, Çavuşbaşı, Sultanbeyli ve benzeri yerler örnek olarak gösterilerek tüm “2B” alanlarının yapılaşmış olduğu izlenimi yaratılmaktadır.
Bu durum, üzerinde yapılaşma olmayan 2B alanlarının yeniden ağaçlandırılarak ormana dönüştürülmesi ve orman olarak kazanılmasının mümkün olduğunu göstermektedir. Çevre ve Orman Bakanlığının yanıtı ile, yapılaşma olmayan 2B"lerin orman olarak kazanılmasına ilişkin bir çalışmasının olmadığı da ortaya çıkmış bulunmaktadır.

• Çevre ve Orman Bakanlığının "Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı" doğrultusunda ağaçlandırdığı 2B alanları var mıdır?” sorumun yanıtsız kalması manidardır. Zira, Çevre ve Orman Bakanlığınca, 01 Kasım 2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planında” üzerinde hiçbir yapılaşma olmayan ve ağaç dikilerek ormanlaşması mümkün olan 2B arazilerine yer verilmemiş olması, 2B alanlarının başka müşterilerinin olduğunu ortaya koymaktadır. Saygın internet gazetelerinden Turizmde Bu Sabah"ın 04 Ekim 2007 tarihinde, “Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve bazı yeşil sermaye holdinglerinin de yoğun şekilde 2B arazisi topladığı” haberi ve, bazı yerli ve yabancı inşaat şirketlerinin 2B arazilerinin satışını beklediklerine ilişkin basında yer alan açıklamalar (Referans, 01.10.2007), 2B alanlarının satışından 50 Milyar dolar bekleyen AKP hükümetini, esasen yoksul orman köylüsünü ilgilendirmediği görülmektedir.

• 15. 07. 2007 tarihli Radikal Gazetesinin Latif Sansür imzalı “Gel de Bakan Pepe'nin verdiği söze inan” başlığı ile duyurduğu haberde; dönemin Çevre ve Orman Bakanı sayın Osman Pepe'nin "Yanan orman alanları ağaçlandırılacak. Hiçbir surette yanan, yakılan ormanlar kesinlikle ve kesinlikle 2B'ye konu edilemez. Buraların üzerinde yapılaşma olamaz, orman vasfını kaybetmezler" sözüne karşın “Kuşadası'nda geçen yıl yanan ormanda 29.4 hektarın bir madene tahsis edildiği” ortaya çıkarılmıştır.
Haberde, “Kubetaş İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş" ye, Çevre ve Orman Bakanlığı'nca yanan ormanlık alanda 'doğaltaş, mermer, kalker ocağı ve kırma eleme tesisi' kurmak için 100 hektar (200 futbol sahası) alanda maden arama izni verildiği, kurulacak maden için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu bile istenmediği, çıkar için orman yakmaya kalkacakları 'cesaretlendirecek' nitelikteki bu kararın şaşkınlık yarattığına” yer verilmiştir.
Orman Kanunu'ndan da görüleceği üzere, 'Yanan ormanlık alanlara hiçbir faaliyet izni verilemez, sadece ağaçlandırılır' denilmesine karşın AKP hükümetinin, yanan orman alanlarını madencilik faaliyetlerine açtığı görülmekte ancak bu bilgiler gizlenerek kamuoyu yanıltılmaktadır. Kamuoyuna arz olunur. Saygılarımla.

Fevzi TOPUZ
CHP Muğla Milletvekili


EKLER:
1- 16.07.2008 tarihli soru önergemiz
2- Çevre ve Orman Bakanlığının 14/8/2008 tarih ve B.18.0.BHİ.O.OO.OO/610.01-795 sayılı yazısı


T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih: 16.07.2008
Sayı: 3551

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Fevzi TOPUZ
Muğla Milletvekili

Kamuoyunda kısaca “2B” olarak bilinen “31.12.1981 tarihinden önce” orman niteliğini yitirdiği gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin satışı için iki kez düzenleme yapmıştır. Ancak, bu düzenlemeler;

1.Halkı orman suçu işlemeye özendirdiği,
2.Orman suçu işleyenlerin ödüllendirildiği,
3.Çok önemli doğa hazinesi ve ülke kaynağı olan ormanların korunmasının ve sürekliğinin sağlanmasının ortadan kalkacağı,
4.Orman niteliğini 31.12.1981 gününden önce yitirmiş alanların, bu durumuna, kasıtlı eylemleriyle neden olan kişilere satılması yolunun açılmasının ve işgalcilerin bu yerlerin yasal sahibi olabilmesine olanak sağlanmasının hukuk devleti ve adalet ilkesiyle bağdaştırılamayacağı,” gerekçeleriyle 10. Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet SEZER tarafından veto edilmişti. Ancak, 2B"lerin satışından 50 Milyar dolar bekleyen AKP hükümetinin bu niyetinden vazgeçmediği görülmektedir. Bu arada, Çevre ve Orman Bakanlığının, 01 Kasım 2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı" doğrultusunda Ağaçlandırma Seferberliğini başlattığı görülmektedir.

Bu bilgilere göre;

1-Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, kamuoyunda 2-B olarak bilinen orman dışına çıkarılan yerlerin 4374 km2 olduğu ve bu alanların yalnızca %5.7"sinde (270 km2) yapılaşma bulunduğu belirtilmektedir? Bu bilgi doğru mudur? Doğru ise, geriye kalan ve yapılaşma olmayan 2-B"lerin %95"inin ağaç dikilerek yeniden ormanlaştırılması olanaklı mıdır? Değilse, nedenleri nedir?
2-Çevre ve Orman Bakanlığının "Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı" doğrultusunda ağaçlandırdığı 2B alanları var mıdır?
3-Yanan orman alanlarından, ağaçlandırılması yerine madencilik faaliyetleri vb. ormancılık dışı kullanımlara tahsis edilen yada kiraya verilen orman alanı var mıdır?


Prof. Dr.Veysel-Ereoğlu Bakan
MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN FEVZİ TOPUZ' UN 7/4556 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU l. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, kamuoyunda 2-B olarak bilinen orman dışına çıkarılan yerlerin 4374 km' olduğu ve bu alanların yalnızca %5.7 sinde (270 km') yapılaşma bulunduğu belirtilmektedir? Bu bilgi doğru mudur? Doğru ise geriye kalan ve yapılaşma olmayan 2-B' lerin %95' inin ağaç dikilerek yeniden ormanlaştınlması olanaklı mıdır? Değilse nedenleri nedir?
CEVAP 1. Anayasa'nın 169 uncu maddesi dördüncü fıkrası hükmü gereği ve buna paralel olarak düzenlenen 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2896 sayılı Kanunla değişik 2/B maddesine göre; orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerde, orman sınırları dışına çıkarma uygulaması yapılmaktadır.
Anayasa gereği orman sınırları dışarısına çıkarılan bu sahalar, Anayasa'da tarif edilen amaçlar doğrultusunda fiilen kullanılmakta olup; bilim ve fen bakımından ormancılık çalışmalarına uygun olan yerlerin, bu kapsamda orman sınırları dışına çıkartılması hukuken mümkün değildir.
Ayrıca, 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi kapsamında orman sınırları dışına çıkarılmış olmasına rağmen, daha sonra orman olarak muhafazasında yarar olduğu düşünülen yerlerin Orman Genel Müdürlüğünce tespit edilmesi durumunda, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden tahsisi talep edilmek suretiyle, bu yerlerin orman olarak geri kazanımı sağlanabilmektedir.
SORU 2. Çevre ve Orman Bakanlığının "Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı" doğrultusunda ağaçlandırdığı 2B alanları var mıdır?
SORU 3. Yanan orman alanlarından, ağaçlandırılması yerine madencilik faaliyetleri vb. ormancılık dışı kullanımlara tahsis edilen ya da kiraya verilen orman alanı var mıdır?
CEVAP 2,3- Orman Genel Müdürlüğümüzce; Anayasa'nın 169 uncu maddesindeki "Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir" hükmü gereği; yanan orman sahalarında en kısa zamanda ağaçlandırma çalışmaları başlatılmakta olup, bu çalışmalar yangının olduğu yılda, mümkün olmaması durumunda ise takip eden yılda tamamlanmaktadır.
Yanan orman alanlarından madencilik faaliyetleri vb. ormancılık dışı kullanımlara tahsis edilen ya da kiraya verilen orman alanı bulunmamaktadır.

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.