• BIST 97.149
 • Altın 282,758
 • Dolar 5,7454
 • Euro 6,3899
 • İstanbul 30 °C
 • Ankara 32 °C

Rehber odaları usulsüz çalışıyor

Rehber odaları usulsüz çalışıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yasanın emrettiği yönetmeliği yayınlamadığı için meslek odaları-rehberler-acenteler arasında “kaos” meydana geldi

İSTANBUL- Rehberler Meslek Yasası Resmi Gazete’de yayınlandı. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı, yasanın emrettiği yönetmeliği yayınlamadığı için meslek odaları-rehberler-acenteler arasında “kaos” meydana geldi.
Kanun yönetmelik yayınlandıktan sonra 7. maddesinin 7. fıkrasında yer alan "öngörülen her türlü denetim, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bakanlık veya meslek kuruluşları tarafından yapılır" şeklindeki maddeye uyulmayarak yasadışı işlem yapılıyor.  Bu durum ise turizm sezonunun ortasında görevini yapmak isteyen rehber ve acenteyi zora sokarak en çok Türk turizmini vurdu.
Rehber Meslek Odaları Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Rehberler Meslek Yasası’nı “milad” diyerek sevinçle karşılamıştı. Ancak yasanın nasıl uygulanacağı konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetmelik yayınlamayınca rehber ve acente ilişkilerinde “kaos” doğdu. Rehber odaları yönetmelik olmadığı halde yasadışı uygulamalara başladılar.
Sosyal paylaşım sitelerinde şikâyetlerini dile getiren mağdur rehberler ile seyahat acenteleri “Yönetmelik hala ortada yok. Odalar yasadışı denetimler yapıyor. Hatta rehberlerden para topluyorlar” diyerek mahkemelere başvurmaya başladılar.

SORUNLARIN KAYNAĞI YÖNETMELİĞİ ZAMANINDA ÇIKARMAYAN BAKANLIK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Bütün bunlar olurken “Meslek odaları ve rehberler yönetmelik beklerken, bakanlık neyi bekliyor?” deniliyor
6326 sayılı kanunda oda kayıt işlemlerinin, meslek odalarının işleyişinin, seçimlerin nasıl yapılacağının yönetmelikle açıklanacağını belirtiyor.
Ancak yönetmelik olmadığı için eller kollar bağlı kaldı. Yönetmelik olmayınca, ruhsatname olmadığı için, odalara üyelik kaydı yapılamıyor, çalışma kartı olmayınca seçimlere katılım olmuyor. Turist rehberleri soruyor: “Şimdi, ne olacak?”

aro-denetim-4.jpg

KANUN ‘YÖNETMELİK YAYINI ŞART” DİYOR, ARO REHBER DENETİMLERİ YAPIYOR.
Sosyal paylaşım sitelerinde Rehberler Meslek Yasası’nda yer alan maddeleri hatırlatan rehberler “Antalya Rehberler Odası-ARO yönetmelik yayınmadığı için yetkisi olmadığı halde rehber denetimleri yaptığını belirtiyorlar.
ARO Antalya Rehberler Odası’nın Antalya'da turlardaki rehberleri denetlediği belirtiliyor. Yönetmeliğin olmadığı bilindiği halde ARO tarafından yapılan denetimlerin yasal mevzuata uygun olmadığı için, acente ve rehberler şikayet ediyor.

Rehberler Meslek Yasası’nda ise resmi işlem yapılması için yönetmelik yayının şart olduğu şöyle belirtiliyor:

Kanun 7. maddesinin 7. fıkrası ' Turist rehberliği hizmetleri ile ilgili olarak bu Kanunda öngörülen her türlü denetim, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlık veya meslek kuruluşları tarafından yapılır. Denetimlerde iş birliği yapılması amacıyla ihtiyaç duyulması veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin talebi hâlinde Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nden temsilci alınabilir. Bakanlık ve meslek kuruluşları gerek gördüğünde kolluk güçlerinden yardım alır” demektedir.

BAKANLIK YÖNETMELİKTE NEDEN GECİKİYOR?
Turist Rehberleri, Meslek Odalarının sektördeki yasadışılığı önleyecek, etkin çalışmalar yapmasını istiyor. Bunun için, yönetmeliğin bir an önce bakanlıkça çıkarılması gerektiğini belirtken “Kanun çıktı, yönetmelik yayınlanmadı. Meydana gelen karışıklık Türk turizmine zarar veriyor
havaların sıcak gittiği günlerde, tartışmaları kimse önleyemez. Bakanlık ise kendisine başvuran rehberlere hala cevap vermiyor.

SÖZLEŞME YOK, TABAN ÜCRET ÖDENMEZ İSE, TURİST REHBERLİĞİ YOK, CEZA VAR
Rehberlerin acentelerle ilişkileri hakkındaki kanun maddesi ise sözleşme ve taban ücret şartını getiriyor. Ancak yine ortada bakanlık tarafından yayınlanacak yönetmelik eksikliğinden “sözleşme yok, taban ücret ödenmez ise, turist rehberliği yok ancak, ceza var” deniliyor.

REHBERLER MESLEK YASASI İSE ŞÖYLE DİYOR.

MADDE 6- (1) Taban ücret tarifesi, birlikler ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin görüşleri alınarak bakanlık tarafından net ücret üzerinden belirlenir ve her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir.

(2) Turist rehberleri, taban ücret tarifesinde belirlenen ücretin altında turist rehberliği hizmeti sunamazlar. Taban ücret altında çalışılabilecek sosyal ve kamusal nitelikli turist rehberliği hizmetleri yönetmelikle belirlenir.

(3) Turist rehberlerinin tur için belirlenen ücreti ihtiva eden yazılı turist rehberliği sözleşmesi yapmaları zorunludur. Haklı nedenlerin bulunduğu hâllerde ve daha sonra yazılı olarak düzenlenmek kaydıyla e-posta, faks, telefon mesajı ve benzeri yollarla sözleşme yapılabilir.

(4) Tur için yazılı sözleşme yapmayan veya taban ücretin altında ücret ile çalışan turist rehberi, ilgili birlik tarafından her bir fiil için ayrı ayrı olmak, birlik bütçesine gelir kaydedilmek ve üç günlük taban ücretinden az olmamak üzere turun toplam süresine karşılık gelen taban ücret kadar idari para cezasıyla cezalandırılır.

MADDE 7- (1) Turist rehberliği hizmetleri sadece turist rehberleri tarafından sunulur. Başka sıfat veya unvanlarla icra edilen ancak bu Kanun uyarınca turist rehberliği niteliği taşıyan her türlü hizmetin yürütülmesinde mesleği icra etme koşullarını taşıyan kişiler çalıştırılır. Kamu kurum ve kuruluşlarının resmî faaliyetlerinde turist rehberliği hizmeti verecek ruhsatname sahibi bir kamu görevlisinin görevlendirilmiş olması hâlinde ayrıca turist rehberi bulundurulması zorunlu değildir.

(2) Bu Kanun kapsamı dışında hangi ad altında olursa olsun turist rehberliği niteliğinde bir faaliyet yürütülmesine hak kazandıracak eğitim programları düzenlenemez veya belge verilemez. Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında Bakanlık tarafından fiilin ağırlığı ile süresi dikkate alınarak beşbin Türk Lirasından onbeşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu fiillerin işlenmesi durumu mesleğe engel hâl oluşturur.

(3) Ruhsatname sahibi olmadan turist rehberliği hizmeti sunanlar bu fiilin tekrarı hâlinde mesleğe kabul edilmez.

(4) İkinci fıkrada yasaklanan fiilleri işleyenler ile ruhsatname sahibi olmadan veya meslekten geçici olarak men edilmiş veya çıkarılmış olmasına rağmen turist rehberliği hizmeti sunanlar, birlik tarafından veya ilgili mülki idare amirlerince faaliyetten men edilir ve durum en geç üç gün içinde Cumhuriyet savcılığına bildirilir.

(5) Eylemsiz turist rehberlerinden turist rehberliği hizmeti sunanlar, Bakanlık tarafından binbeşyüz Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır.

(6) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil edilir. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde idari para cezaları hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

(7) Turist rehberliği hizmetleri ile ilgili olarak bu Kanunda öngörülen her türlü denetim, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlık veya meslek kuruluşları tarafından yapılır. Denetimlerde iş birliği yapılması amacıyla ihtiyaç duyulması veya Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin talebi hâlinde Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinden temsilci alınabilir. Bakanlık ve meslek kuruluşları gerek gördüğünde kolluk güçlerinden yardım alır.

TURİST REHBERLERİ KANUNU ÇIKTI, YÖNETMELİK ÇIKMADI, REHBERLER İSYAN EDİYOR

Sosyal paylaşım sitelerinde rehberlerin şikayetleri şu şekilde yer alıyor.

7 Haziran 2012 tarihli TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 6326 sayılı "Turist Rehberliği Meslek Kanunu "Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül tarafından onaylanıp, 22 Haziran 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmadığından sonra dahi kanun'un uygulamasında çelişkiler yaşanıyor. Turist rehberleri ARO, İZRO ve İZRO'nun oda yönetimlerinin farklı uygulamalarından rahatsız oluyorlar.

5362 sayılı kanuna göre, ARO, İZRO ve İZRO'ya üyelikleri olan turist rehberleri 6326 sayılı kanunla meslek odası olma niteliğini kazanan odalarının doğal üyesi oldular. Fakat, Esnaf odası üyeliklerinin düşürülmesinin nasıl olacağı, bilinmezliği kafaları karıştırıyor.

MESLEK ODASINA KAYIT İÇİN SON TARİH 21 ARALIK 2012 SON GÜN

6326 sayılı kanun'a göre, turist rehberleri mesleğini yapabilmek için, yerleşim yerinin olduğu ildeki mevcut oda'ya veya yeni kurulacak odaya 22.6.2012 den itibaren 6 AY içinde meslek odalarına kayıt olmak zorundalar. Bu durumda, İllerde kurulu / kurulacak olan başka bir meslek odasına yada diğer illerde ikametleri olup, yerleşim yerlerindeki il valiliklerine başvuru yapılarak kurulu / kurulacak odalara kayıt işlemlerini gerçekleştirmezlerse, meslek odasına kayıt yaptırmayan mesleği yapma yetkisini kayıp ediyor fakat, mevcut odalar üyelik başvurularını yönetmelik olmadığı gerekçesiyle, kabul etmiyor.
Bu kanun yerleşim yerindeki odaya kayıt olmayı zorunlu kıldığından ve yönetmelik olmadığından, mevcut ARO, İRO ve İZRO meslek odalarının doğal üyesi olan, ancak, farklı şehirde yaşayan turist rehberleri dahi sorularına cevap bulamıyor.
Kanun, turist rehberlerinin valiliklere başvuru yapmasıyla, illerde yeni oda kurulmasına olanak veriyor. Fakat, turist rehberlerinin yerleşim yerine göre, nereye kayıt olacağı ve illere göre oda kurabilme yeterli rehber sayısı bilinmediği, bakanlıkça duyurusu yapılmadığı ve yönetmelik olmadığından, yeni oda kurulması isteğinde olan turist rehberleri neyapac ağını bilmiyor. Mevcut odaların bulunduğu illerde ikametleri olan ve odalara henüz üye olmamış ya da üyesi bulunduğu odadan ayrılmak isteyen turist rehberlerinin durumlarının ne olacağı ise belli değil.

İRO VE İZRO YÖNETMELİK OLMADIĞI İÇİN KAYIT YAPMIYOR, ARO AİDAT KARŞILIĞI ÖN KAYIT YAPIYOR

Henüz yönetmelik olmadığı için, her kafadan bir ses çıkiyor, odalar arası farklı uygulamalar oluyor. Kanun gereği meslek odalarına yöneltilen turist rehberlerine odaların sekreteryaları garip uygulamaları ile soğuk şok etkisi yaratıyorlar. Yönetmelik çıkmadığı için, odalara kayıt yapılmayacağı söyleniyor. Rehberler, şaşkın ortalık toz duman ve tam bir kaos yaratıldı.
Bu arada Antalya Rehberler Odası-ARO yaptığı duyurularla, rehberleri mağdur etmemek için denilerek, seçim kararı alıyor, üye kaydı yapmadan geçici adıyla 215 TL alarak ön kayıt yapıyor.
İstanbul Rehberler Odası-İRO ve İzmir Rehberler Odası –İZRO ise “yönetmelik çıkmadı” diyerek işlem yapmıyor. Ortada kalan rehberler ise hangisi doğru diye soruyor !

YENİ MESLEK ODASI KURMAK İÇİN, 50 REHBER BAŞVURUSU YETERLİ

Öte yandan en az 150 rehberin kayıtlı olduğu yerlerde turizm müdürlüklerine, yerleşim yeri olan yerlerde 50 turist rehberinin valiliklere başvurularıyla “rehber odası kayıt isteğiyle başvuru” yapmaları sonunda, o ilde bir rehber meslek odası kurulabiliyor. Fakat, bu başvuruyu yapmak için gerekli olan bakanlıkça hazırlanması gereken ruhsatnameler henüz yok.

ODALAR SEÇİME GİDİYOR, EYLEMLİ REHBERLER ' ÇALIŞMA KARTI' BEKLİYOR

Rehberlik Meslek Yasası’na göre turist rehberliği mesleği yapacaklar odalara başvurarak ruhsatname alıyorlar. Eylemli ve eylemsiz turist rehberleri olarak, meslek odalarına kayıt oluyorlar. Sadece oda tarafından çalışma kartı verilen “eylemli” denilen turist rehberlerinin mesleği yapabilecekleri belirtiliyor.
Meslek oda genel kurulları, en az altı aydır eylemli 'Çalışma Kartlı' olan oda üyesi turist rehberlerinden oluşuyor. Birlik genel kurulu oda başkanları ile her oda genel kurulunun kendi üyeleri arasından her elli üyesi için bir delege gönderiyor. Böylece üç yıl görev yapmak üzere seçilen delegelerden oluşuyor. Bu durumda dileyen, her turist rehberi seçimlerde aday olabiliyor.

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
 • Yorumlar 1
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.