• BIST 96.861
 • Altın 238,344
 • Dolar 5,8057
 • Euro 6,5299
 • İstanbul 10 °C
 • Ankara 9 °C

Müze ve ören yerleri ihalesi

Müze ve ören yerleri ihalesi
Müze ve ören yerleri satış alanları ve ticari faaliyetlerin yönetimi, yürütülmesi, geliştirilmesi, ürün ve hizmet tedariki ihalesi detayları.

ANKARA- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 56 adet müze ve ören yerleri satış alanları ve ticari faaliyetlerin yönetimi, yürütülmesi, geliştirilmesi, ürün ve hizmet tedariki ihalesine ilişkin çalışmaya ilişkin dektaylar şöyle:
 
MEVCUT DURUM
Ziyaretçi sayıları ve ev sahipliği yaptıkları tarihi ve kültürel zenginliklerle rekabet üstü niteliklere sahip müze ve ören yerlerimiz; piyasa koşullarının gerektirdiği dinamizme kamu işletmeciliği ile yeterince ayak uydurulamaması nedeniyle önemli bir gelirden mahrum kalmakta, ayrıca bu durum genel olarak müze ve ören yerlerimizin algısını da olumsuz etkilemektedir.

Bu olumsuzluğu gidermek ve sahip olduğumuz eşsiz tarihi mirasın ülke ekonomisine katkılarını güçlendirmek üzere, kamu tarafından işletilmekte olan müzelerimizdeki gelir getirici faaliyetlere yeni bir açılım getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Müze ve ören yerlerimizdeki satış alanlarından elde edilen gelirlerin arttırılması ile birlikte, temsil kabiliyetleri yükseltilecek bu mekânlardan kültürel iletişim aracı olarak yararlanılmasının sağlanması da önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

2008 yılında turizmin en önemli unsurlarından biri olan müze ve ören yerleri ziyaret sayısı % 26 artarak 22,6 milyona ulaşmış ancak artan ziyaretçi sayısına karşın müzelerimizdeki ticari kapasite bugüne kadar harekete geçirilememiştir. Oysa birçok ülkede çağdaş bir anlayışla yönetilen müzelerde ticari operasyon gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı giderek artmaktadır. Ülkemizde de bu tip gelirlerin artırılması ve kültür varlıklarımızın korunması ve geliştirilmesinde kullanılması gerekmektedir.

AMAÇ 
- Çağdaş müzecilik anlayışına yaraşır, yüksek temsil gücüne sahip satış alanları, ürün ve hizmetler oluşturmak suretiyle ziyaret tecrübesini zenginleştirmek
-Yaygın ve nitelikli kültürel iletişim sağlamak 
- Ziyaretçilere müze ve ören yeri ile markalanmış çağdaş ve geleneksel tasarımlar ile eser kopyaları sunmak 
- Kültürel mirasımızın korunması ve geliştirilmesi için kaynak sağlamak 
- Kültürel istihdamın artırılmasını sağlamak 
- Geleneksel el sanatı üreticileri ve tasarımcılar için yeni ve büyük bir pazar yaratmak

İHALE YAKLAŞIMI 
- Tüm faaliyetler Bakanlık adına ve Bakanlık denetimde yürütülecektir 
- Kapsamdaki her türlü gelir kaleminden Döner Sermaye İşletmesince pay alınacaktır 
- Daha önce var olmayan, yurt dışı da dahil olmak üzere müze dışı satışlar, franchising, replika eser gibi yeni gelir kaynakları oluşturulacaktır 
- Her türlü yatırım ve işletme gideri Yüklenici" ye ait olacaktır 
- Özel ve tüzel kişilerin yanı sıra ortak girişim olarak teklif verme olanağı tanınacaktır. 
- Belirlenecek Yüklenici"ye sosyal ve kültürel nitelikli görevler yüklenecektir 
- İhale sonuçları, isteklilerin aldığı puanlar ile birlikte açıklanacaktır. 
- İhale komisyonuna, konunun uzmanlarından oluşan bir kurul katkı sağlayacaktır. 
- Şeffaf ve yüksek rekabetin sağlandığı bir ihale yapılacaktır. 
- İhale dokümanları Bakanlığımızın web sitesinden de yayınlanacaktır.

İHALE KONUSU 
- Ürün ve hizmet satış alanlarının bütünsel olarak yeniden yapılandırılması: 
- yeni kurumsal kimlik 
- temsil gücü yüksek mekânsal tasarım ve düzenleme 
- nitelikli, çağdaş ürün tasarımı 
- müze ve satış mekânlarının uyumu 
- ambalaj 
- tanıtım 
- çağdaş yönetim ve işletme anlayışı 
- Mevcut satış alanlarının bu yapıya uygun şekilde yenilenmesi 
- Yeni satış alanları yaratılması, kurulması 
- Nitelikli ürün ve hizmetlerin tedariki 
- Stratejik Türk ürünleri olarak belirlenen; 
- Geleneksel el sanatları 
- Türk lokumu 
- Türk kahvesi"nin
Yurt içi ve yurt dışında tanıtımı, tüketiminin yaygınlaştırılması, yeni sunum ve içeriklerle üretimi, kültürel ve sanatsal nitelikli koleksiyon serilerinin tasarlanması ve satışa sunulması 
- Müze ve ören yerlerimize özgü replika üretim ve satışı 
- Yayın satışı ve yayıncılık 
- Telif satışları 
- Franchising
- Web siteleri kurulması ve internet satışları

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 
- Değerlendirme, isteklilerin kapsam uyarınca gerçekleştirecekleri tüm ticari faaliyetler için hazırlayacakları faaliyet projesinde yer alan çalışmalar ve mali şartlar teklifi üzerinden yapılacaktır. 
- İSTEKLİ"nin faaliyet projesi DÖSİMM"e sunulmuş bir teklif ve iş planı sayılacak olup DÖSİMM tarafından uygun görülen tüm unsurlar taraflar arasında imzalanacak sözleşmeye işlenerek YÜKLENİCİ"nin yükümlülükleri haline getirileceklerdir. 
- İhale komisyonu aşağıda ana başlıkları verilen unsurlar için puanlama yapacaktır.

Faaliyet Projesi Teklifi Puanlama Tablosu
PUAN VERİLECEK UNSURLAR

1. İHALE KONUSU İŞ İÇİN KURULACAK YÖNETİM MODELİ
2. SATIŞ VE PAZARLAMA MODELİ
3. İŞBİRLİĞİ PROJELERİ
4. İŞ GELİŞTİRME PROJELERİ
5. TEDARİK VE ÜRÜN GELİŞTİRME
6. STRATEJİK ÜRÜNLER PROJELERİ
7. YAYINCILIK, YAYIN SATIŞI
8. FRANCHISING
9. YURT DIŞI SATIŞLAR
10. TELİF GELİRLERİ
11. WEB SİTELERİ ve INTERNET SATIŞLARI

Mali Şartlar Teklifi Puanlama Tablosu
PUAN VERİLECEK UNSURLAR
1. DÖSİMM" E TEKLIF EDILEN CIRO PAYI
2. GARANTI EDILEN CIRO
3. HEDEFLENEN CIRO

Nihai değerlendirme her iki bölüme ait puanların toplamı üzerinden yapılacak ve ihaleyi, faaliyet projesi ve mali şartlar tekliflerinde “birlikte en yüksek” puanı hak eden kazanacaktır.

İHALE TARİHİ
23 Mart 2009, Yer: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emek Ankara saat: 09:30

İHALE USULÜ
İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu"nun 51. Maddesi (g) fıkrası uyarınca gerçekleştirilecektir.

SÖZLEŞME SÜRESİ
Yüklenici ile imzalanacak sözleşme 31.12.2016 tarihinde sona erecektir.

GEÇİCİ TEMİNAT
Geçici teminat tutarı 1.000.000 TL (Bir milyon TL) dir.

KESİN TEMİNAT
Sözleşme süresince garanti edilen toplam cironun % 6"sı tutarındaki miktar, kesin teminat olarak Yüklenici"den alınacaktır.

İHALE KAPSAMINDAKİ MÜZE VE ÖREN YERLERİ
1- İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi (Birinci ve ikinci Avlular)
2- İstanbul, Ayasofya Müzesi (Dükkan ve Kitapçı)
3- İstanbul, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi
4- İstanbul, Yıldız Sarayı Müzesi
5- İstanbul, Kariye Müzesi
6- İstanbul, Türk İslam Eserleri Müzesi
7- İstanbul, Galata Mevlevihanesi Müzesi
8- Muğla, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi (Bodrum Kalesi)
9- Muğla, Marmaris Müzesi
10- Muğla, Knidos Ören Yeri
11- Muğla, Kaunos Ören Yeri
12- Muğla, Kayaköy Ören Yeri
13- Muğla, Sedir Adası Ören Yeri
14- Nevşehir, Göreme Açıkhava Müzesi
15- Nevşehir Hacıbektaş Müzesi
16- Nevşehir Derinkuyu Yeraltı şehri
17- Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri
18- Nevşehir Zelve Ören Yeri
19- Konya, Mevlana Müzesi*
20- Gaziantep Müzesi, (Yeni açılacak mozaik müzesi)
21- İzmir, Efes Müzesi
22- İzmir, Efes Ören Yeri
23- İzmir, St Jean Ören Yeri
24- İzmir, Bergama Akropol Örenyeri
25- Antalya, Arkeoloji Müzesi
26- Antalya, Side Müzesi
27- Antalya, Noel Baba Müzesi
28- Antalya, Aspendos Örenyeri
29- Antalya, Perge Örenyeri
30- Antalya, Phaselis Örenyeri
31- Antalya, Olympos Örenyeri
32- Antalya, Myra Örenyeri
33- Antalya, Patara Ören Yeri
34- Antalya, Alanya Kalesi
35- Ankara, Anadolu Medeniyetleri Müzesi
36- Ankara, Cumhuriyet Müzesi
37- Ankara, Etnografya Müzesi
38- Mardin Müzesi
39- Çanakkale, Kilitbahir Kalesi Müzesi
40- Çanakkale, Troia Ören Yeri
41- Çanakkale, Assos Ören Yeri
42- Samsun Müzesi
43- Çorum Müzesi
44- Çorum, Alacahöyük Müzesi
45- Erzurum Yakudiye Türk-İslam Müzesi
46- Erzurum Kalesi
47- Hatay Müzesi
48- Hatay, St. Pier Anıt Müzesi
49- Aksaray, Ihlara Vadisi Örenyeri
50- Denizli, Pamukkale (Hierapolis) Ören Yeri
51- Aydın, Milet Örenyeri
52- Aydın, Didim Örenyeri
53- Aydın, Afrodisias Ören yeri
54- Mersin Cennet Cehennem Ören Yeri
55- Trabzon, Sümela Manastırı
56- Trabzon, Ayasofya Müzesi

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
 • Yorumlar 10
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.