• BIST 91.387
  • Altın 213,332
  • Dolar 5,3390
  • Euro 6,0627
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C

Medyada yabancı payı %50

Medyada yabancı payı %50
TBMM'de medya kuruluşlarında yabancı sermaye payının, ödenmiş sermayenin yüzde 50'sini geçemeyeceğini öngören 19. madde kabul edildi.

ANKARA - TBMM Anayasa Komisyonu'nda, RTÜK Kanunu Tasarısı içerisinde yer alan, medya kuruluşlarında yabancı sermaye payının, ödenmiş sermayenin yüzde 50'sini geçemeyeceğini öngören 19. madde de kabul edildi.
MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, 19. maddeyle ilgili verdiği değişiklik önergesi üzerinde yaptığı konuşmada, medya kuruluşlarında yabancı sermaye payının yüzde 50'ye yükseltilmesinin çeşitli sakıncaları olacağını söyledi. Bal, "Bu payın yüzde 49'a indirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kamuoyunu önemli oranlarda etkileme gücüne sahip bir sektörde yabancı sermayeye yüzde 50 ortaklık vermek, insanların kendi kültürlerine, yaşam şekillerine yabancılaşmasına neden olabilir" dedi. Yabancı sermayeye karşı olmadıklarını anlatan Bal, "Ancak, yarı yarıya şeklindeki bir paylaşım sonucunda bir türlü alınamayan karar nedeniyle şirket kayyuma devredilebilir. Böyle bir sıkıntıya düşülmesine neden olmak doğru olur mu" diye sordu.
MHP Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz da istihdam artıran, teknoloji transferi yapan yabancı sermayeye karşı olmadıklarını söyledi. Korkmaz, milli medyaların yönetimlerinin yabancıların eline geçecek bu tip bir düzenlemenin doğru olmadığını savundu.
MHP'li milletvekillerinden sonra söz alan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da madde metninde yer alan "yüzde 50" ifadesinin bir sistematik olduğunu, bir anlayışı temsil ettiğini ve bu nedenle bütünlüğünü n bozulmaması gerektiğini söyledi.

"YABANCI SERMAYE"
"Yabancı sermaye içinde 'yabancı' kelimesi geçtiği için kötü değildir" diyen Arınç, şöyle devam etti:
"Yabancı sermayeye kendileri de sıcak baktıklarını ifade ediyorlar ama bu tanım geçmişten bugüne tartışılmıştır. Telekom'un satışından tutunuz bir başka şeye kadar... Yabancı sermaye düşmanlığı ya da karşıtlığı da gündeme gelmiştir.
RTÜK üzerinde bir düzenleme yaparken, radyo ve televizyon yayıncılığı konusunda, sahiplik konusunda yüzde 50 bandını getiriyoruz. Burada da bir eşitliği, bir özenmeyi teşvik etmek istiyoruz. Bu sahada da yabancı sermaye ülkeye gelmeli, gelirken de önünde imkanlar olmalı. 'Bunlar kötüdür gelmesin, bunlar milli değildir, gayri millidir. Bunlar yayın yaparlarsa Türk milletinin bütünlüğüne, birliğine dinamit koyarlar...' Sayın Bal ve arkadaşları söylemedi ama böyle anlaşılabilir. Böyle bir tavrın gerçekçi olmadığını düşünüyorum.
Sayın Korkmaz, 'milli medya şirketleri' dedi. Bunun karşıtı da gayri milli medya şirketleridir. Böyle bir ayrım yapmadık, yapamayız. Çünkü, bugü n Türkiye'deki radyo ve televizyon yayıncılığında egemen olan şirketlerin de, grupların da sahiplerinin, patronlarının ismi sizin gibi Burhan'dır, benim gibi Bülent'dir, Davut Bey gibi Davut'dur... Ama bunlar ne kadar milli meselelerde hassasiyet gösteriyor; aile, gençliğin korunması, uyuşturucuya, lüks hayata, tüketime teşvik konusunda, bebelerin konuşmaya başlarken neler konuşacağı konusunda ne kadar hassasiyet gösteriyor arkadaşlarımızın takdirindedir. Bugün radyo ve televizyon yayıncılığı, Türkiye'deki şekliyle olmasa da keşke Avrupa'daki, ABD'deki şekliyle olsa. ABD'de aile düzenine hassasiyet gösteren, pornografi, şiddet ve müstehcen yayınlar konusunda alabildiğince özen gösteren bir yayıncılık anlayışı var. Keşke bizimkilere de nasip olsa bunlar."

"TÜRKİYE'NİN KALKINMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ"
Türkiye'ye, bundan 8 yıl önce 800 milyon dolar yabancı sermaye girişi olduğunu anlatan Arınç, "Şimdi 30 milyar dolar yabancı sermaye celbedebiliyor. Bu Türkiye'nin kalkınması açısından önemli. Dolayısıyla yüzde 50'yi yüzde 49'a düşüren bir anlayışı kabul edemeyeceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.
Bal'ın önergesinde, aynı maddenin, (d) bendinde de bir değişiklik yapılmasını istediğini anımsatan Arınç, bunun "kabul edilebilir" olduğunu ifade etti.
Buna göre, birden fazla kuruluşta hissesi bulunan şirketin, yıllık toplam ticari geliri, sektörün toplam ticari gelirinin yüzde 30'unu geçemeyecek.
Arınç'ın konuşmasının ardından önerge ile yapı lması istenilen değişiklikler ayrı ayrı oylandı. Medya kuruluşlarında yabancı sermaye payının ödenmiş sermayenin yüzde 50'sini geçemeyeceğini öngören 19. madde, önerge doğrultusunda yapılan değişiklikle kabul edildi.
Tasarıya göre, RTÜK, kurula tahsis edilen frekans bantları çerçevesinde, televizyon kanal ve radyo frekans planlamalarını yapacak. Frekans planlarında ulusal, bölgesel ve yerel karasal yayın ağlarının sayıları ve türleri ile sayısal yayınlar için multipleks sayıları belirlenecek.
Karasal televizyon ve karasal radyo yayınları için uygun görülen kanal ve frekanslar ile karasal sayısal yayınlar için uygun görülen sayıda multipleks kapasitesi, TRT'ye tahsis edilecek. Bu kuruma tahsis edilen frekans kapasitesi ile en az dört karasal televizyon ve dört karasal radyo yayını yapılacak. Tahsis tarihinden itibaren 2 yıl içinde kullanılmayan veya kullanımına son verilen kanal ve frekanslar, Üst Kurul tarafından yeniden değerlendirilecek.
Kamu kurumlarının ikaz, duyuru ve eğitim maksadıyla karasal radyo veya televizyon yayını yapma talepleri TRT'den hizmet alınarak karşılanacak. TRT haricindeki kamu kurumlarına, kanal veya frekans tahsisi yapılmayacak. Kanunlarında, radyo ve televizyon yayını yapabileceklerine ilişkin hüküm bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına RTÜK tarafından uygun frekans ve multipleks kapasitesi ücretsiz tahsis edilecek.
Karasal radyo yayınları için, frekans planları esas alınarak yapılacak sıralama ihalesi sonucuna göre, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara radyo frekansı veya multipleks kapasitesi tahsis edilecek. Sayısal televizyon frekans planı esas alınarak yapılacak sıralama ihalesi sonucuna göre, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara multipleks kapasitesi tahsis edilecek. Karasal yayın lisansı alan kuruluşlar, en geç 2 yıl içinde, kendilerine tahsis edilen kanal, multipleks kapasitesi veya frekansların tümünden yayına geçmek zorunda olacak.
Karasal ortamdan yapılacak radyo ve televizyon yayın hizmeti için tahsis edilen kanal, multipleks kapasitesi ve radyo frekansları için, kamu ve özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan yıllık kullanım ücreti alınacak. Bu ücreti, söz konusu yayının nüfusa bağlı kapsama alanı, türü, verici gücü, frekansın bulunduğu bant ve yayının yapıldığı yerleşim biriminin ekonomik gelişmişlik seviyesi gibi kıstaslar esas alınarak Üst Kurul tarafından belirlenecek.
Özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, Üst Kurulca kendilerine tahsis edilen televizyon kanalı, multipleks kapasitesi ile radyo frekanslarından yapacakları yayınlarını, tek bir verici tesis ve işletim şirketince kurulan ve işletilen radyo ve televizyon verici tesislerinden yapmak zorunda olacak.
Karasal yayın lisansına sahip kuruluşlarca ortak kurulan verici tesis ve işletim şirketinin uyması gereken şartlar Üst Kurulca belirlenecek. Şartları yerine getiren tek bir verici tesis ve işletim şirketine yayın iletim yetkisi verilecek. Bu verici tesis ve işletim şirketine ortak olacakların hisse oranı, yüzde onu geçemeyecek.
Verici tesis ve işletim şirketi, Üst Kuruldan karasal yayın lisansı alm ış tüm kuruluşlara, tarafsızlık ve hakkaniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcıl ık içermeyecek koşullarda hizmet vermek zorunda olacak.
Kurulmasına izin verilen radyo ve televizyon verici tesisleri, Üst Kurul tarafından denetlenecek. Verici tesis ve işletim şirketinin izin şartlarını ihlal etmesi ve Üst Kurulca yapılan uyarıya rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda şirkete, 100 bin liradan 300 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

YAYIN LİSANSI TÜRLERİ, SÜRESİ VE DEVİR
Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan yayın yapabilmeleri için her bir yayın tekniği ve ortamına ilişkin, Üst Kuruldan ayrı ayrı lisans almak zorunda olacak. Lisansın hangi yayın tekniği ve ortamına ilişkin verildiği lisans belgesinde açıkça belirtilir. Farklı yayın teknikleri ve ortamlarından aynı anda yayın yapmak isteyen kuruluşlar, her yayın tekniği ve ortamı için ayrı lisans alacak ve eş zamanlı yayın yapacaklar. Karasal yayın lisansı verilen kuruluşlara, ilave bir lisans bedeli alınmaksızın, uydu ve kablo yayın lisansı da verilecek. Yayın lisans süresi 10 yıl olacak. Lisans süresi sonunda boşalan karasal yayın kapasitesi, Üst Kurulca yeniden ihale edilecek.
Üst Kurulun karasal yayın lisansı verdiği bir kuruluş, bu lisans haklarını devredemeyecek.

YAYINLARIN İLETİMİ VE YETKİLENDİRME
Multipleks işletmecileri, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin iletimi alanında sadece Üst Kuruldan karasal yayın lisansı almış kuruluşlara hizmet verebilecek.
Bu işletmeciler, Üst Kurulca durdurulmasına karar verilen yayınların iletimini durdurmak zorunda olacak. Yapılan uyarıya rağmen bu yayınları iletmeye devam eden multipleks işletmecilerinin yayın iletim yetkisi, Üst Kurul tarafından iptal edilecek.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik haberleşme hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen platform işletmecileri medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara tarafsız olarak hizmet vermek zorunda olacak.
Üst Kurul, medya hizmet sağlayıcıların seçim dönemlerindeki yayınlarını, Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda denetleyecek. Medya hizmet sağlayıcılar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen seçim döneminde, yayın yasaklarının başlayacağı saate kadar siyasi parti ve aday reklamları yayınlayabilecek.

YAPTIRIMLAR
Üst Kurul, yayın ilkelerinde belirtilen esaslara aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun ihlale konu olan programının yayınını, 5 keze kadar durdurabilecek. Ayrıca, isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ihlale konu programın katalogdan çıkarılmasına karar verilecek.
Cezaya yol açan fiilde sorumlulukları belirlendiği takdirde programın yapımcısı ve varsa sunucusu da yayının durdurulduğu süre zarfında hiçbir ad altında başka bir program yapamayacak ya da sunamayacak. Yaptırım kararının tebliğinden itibaren 1 yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının 10 güne kadar durdurulmasına, ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilecek.

ADLİ YAPTIRIMLAR
Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına rağmen yayın yapan yöneticiler, 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 1000 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri, Üst Kurulca mühürlenerek kapatılacak.
Yayın kayıtlarını 1 yıl süreyle muhafaza etmeyen veya Üst Kurulca ya da Cumhuriyet başsavcılığınca istenmesine rağmen, süresi içerisinde ve aslına uygun olarak teslim etmeyen özel medya hizmet sağlayıcı kuruluş yöneticilere, 1000 günden 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.
Gönderilen kayıtlarda tahrifat, çıkarma, silme gibi işlemler yapılması halinde, özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yöneticileri, 5 bin günden 10 bin güne kadar para cezasıyla cezalandırılacak.
Tasarıyla Üst Kurula, 669 kadro ihdas ediliyor.

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.