• BIST 98.455
  • Altın 220,122
  • Dolar 5,3279
  • Euro 6,0542
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C

İçene bilgi içmeyene müjde

İçene bilgi içmeyene müjde
19 Mayıs 2008 tarihinde sigara yasağının yürürlüğe girecek olması nedeniyle İstanbul Valiliği İl Tütün Kontrol Kurulu kararı ilgili kurumlara duyurdu.

İSTANBUL- Sigaranın halkın yoğun olduğu kapalı ve açık yerlerde içilmesinin yasaklanmasına ilişkin kanunun 19 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girecek olması nedeniyle İstanbul Valiliği İl Tütün Kontrol Kurulu kararları açıklayarak ilgili kuruluşlara bildiri yayınladı. Buna göre toplu halde yaşanan alanlarda cezanın 62 YTL olduğunu belirten tabelanın asılması mecburi kılınarak, aksine hareket edenler hakkında yasal kovuşturma yapılacağı bildirildi.
Duyuruda “Yasakların her birine aykırı hareket edenler, ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılacaktır. Bu cezaya karar vermeye Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu yetkilidir. Bu nedenle ihlallerin, yapılacak tespitle Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü içkiler Piyasası Düzenleme Kurumuna (Telefon: 0312 455 04 00 Faks: 0312 427 76 13) bildirilmesi gerekmektedir” denildi.

Kanuna göre uygulamada , sigara içme alışkanlığının azaltılması, sigara içmeyenlerin korunması, kişilerin, özellikle çocuk ve gençlerin sigaranın zararları hakkında daha etkin bir şekilde bilgilendirilip, bilinçlendirilmesi, kanun kapsamında hükümlerin titizlikle uygulanmasının sağlanması gerektiği bildirildi.

İstanbul Valiliği İl Tütün Kontrol Kurulu kararları şöyle:


Bülten no: 49

BASIN BÜLTENİ

4207 Sayılı kanunda değişiklik yapan, 19 Ocak 2008 tarihli resmi gazete yayımlanan 5727 sayılı "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun" birçok hükmünün 19 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe gireceği için ilimizde kanunun hükümlerinin uygulanmasına açıklık getirmek, konu ile ilgili çalışmalara öncülük edip, örnek teşkil etmek, sigara içme alışkanlığının azaltılması, sigara içmeyenlerin korunması, kişilerin, özellikle çocuk ve gençlerin sigaranın zararları hakkında daha etkin bir şekilde bilgilendirilip, bilinçlendirilmesi, kanun kapsamında hükümlerin titizlikle uygulanmasının sağlanması, tüm Kamu. Özel Kurumlar, Kuruluşlarca yerine getirilecek düzenlemelerin izlenmesi için gerekli tedbirleri almak üzere;

Valilimiz Koordinatörlüğü'nde; Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile toplantı yapılmış, kanun hükümleri doğrultusunda maddeler halinde belirtilen kararlar alınmıştır:

4207 Sayılı Yasada değişiklik yapan 5727 Sayılı Yasanın 2. maddesine göre:

Tütün ürünleri (sigara, puro, pipo, nargile ve benzeri tütün yaprağından elde edilmiş tüm ürünler) aşağıda tarifi yapılan yerlerde tüketilemez:

a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında,

b) Koridorları dâhil olmak üzere her türlü:

— Eğitim (okul, üniversite, dershane, kurs ve benzeri tüm kurum ve kuruluşlar). Yasanın bu

maddesinin "ç" fıkrasına göre, okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dâhil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık (bahçeleri ve sınırları dâhiline giren benzeri yerlerde) alanlarında.

— Sağlık (hastane, sağlık merkezi, laboratuar, muayenehane, eczane ve benzeri kuruluşlar)

— Üretim (fabrika, imalathane, tamirhane, servis ve benzeri tüm birimler)

— Ticaret (şirket, depo, mağaza, dükkân, market, büro, iş hanı, alışveriş merkezleri ve içinde yer alan tüm bölümler, apartmanların ortak alanları, fuarlar, fuar içindeki stantlar, benzeri tüm birimler)

— Sosyal (dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşları, salonlar, düğün, nişan, kermes amaçlı tüm benzeri sosyal yerler)

— Kültürel (sinema, tiyatro, konser, sergi, konferans, kütüphane ve benzeri kültürel amaçlı tüm binalar)

— Spor (spor salonları, spor kulüpleri ve spor yapılan, spor ile bağlantılı tüm binalar)

— Eğlence (internet kafeler, bovvling salonları, ganyan, iddia gibi oyunlar oynan bayiler)

- Özel hukuk kişilerine ait (avukat, mühendis, mimar, doktor, dişçi, veteriner gibi serbest meslek sahiplerinin büroları, berber, kuaför, güzellik salonu, her türlü hizmet veren ofisler, dükkânlar, bayilikler) (hiçbir kapalı alan istisna olmamak üzere) birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) tüm binaların kapalı alanlarında, tütün ürünü içilecek hiçbir bölüm ayrılamaz.

c) Taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, sürücüleri dâhil hiç kimse tütün ürünleri içemez. Taşıma aracı boşken ve hareket halinde olmadığı zamanlarda da sürücünün ve diğer kişilerin her ne surette olursa olsun bu araçlar içinde tütün ürünü içemezler. Şehir hatlarında çalışan, deniz yolu taşıma araçlarının (vapur, motor,', deniz otobüsü, feribot) açık alanları da bu kapsama dâhildir.

d) Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde, uygulama 19 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girecek olmasına karşılık, ancak bu yerlerin;

— Bir kamu kurumuna ait olması, dernek veya kulüp lokali, sosyal tesis olması, sağlık, eğitim, kültür kurum kuruluşlarının içinde yer alması, otel, motel, tatil köyü gibi oluşumların içinde yer alması halinde,

— Alışveriş merkezleri, fuarlar, hava limanı, istasyon, liman, iskele, oto gar, toplu taşım araçlarının mola yerleri gibi konumlar içinde yer alması halinde, lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi yerler, yasanın geçici maddesindeki 18 ay kapsamının dışında olup, yasanın diğer hükümleri ile birlikte uygulama kapsamına girerler.

Ancak, alışveriş merkezlerinde tamamen bağımsız yer alan, ortak havalandırma sisteminden ayrı olan, hiçbir surette alışveriş merkezine koku, duman gitmesi engellenmiş lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi yerler 19 Temmuz 2009 tarihine kadar yasa hükümlerinden muaf tutulabilirler.

Kapalı Alan Tarifi:

Yasada sözü edilen kapalı alan, tarifi en az bir duvarı olan üstü kapalı yerler kapalı alan tarifine girer. Üstü kapatılmış duraklar, etrafı, branda, plastik, cam vs. ile kapatılmış yerler veya benzer şekilde kapatılmış müştemilata ilave yerler de kapalı alan olarak kabul edilir.

2. fıkra: Ancak;

a) Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde, cezaevlerinde,

b) Şehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde, tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir. Bu alanlara 18 yaşını doldurmamış kişiler giremez. 5. fıkraya göre tütün ürünleri tüketilmesine tahsis edilen kapalı alanlarının koku ve duman

geçişini önleyecek şekilde tecrit edilmesi ve havalandırma tertibatı ile donatılması gerekir.

3. fıkra: Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalar oluşturulabilir. Otellerin kapalı alan olarak sadece odalarında tütün ürünü içilebileceği için lobisi, koridorları, restoran ve barları dâhil hiçbir kapalı yerinde sigara içilemez. (Zorunlu olmamakla birlikte) Eğer otel yönetimi tütün ürünü içilebilecek odalar oluşturursa, tütün ürünleri içilebilen odalar önceden belirlenir. Aynı kat içinde içilen ve içilmeyen odalar düzenlenemez. Belirlenen bu odalar değiştirilemez. Resepsiyonda tütün ürünü içilebilen veya içilmeyen odaların olduğu katların bir tabloda ilan edilmesi gerekir.

4. fıkra: Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamaz. Ancak bu tesislerde, tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir.

Stadyumlar başta olmak üzere, açık havada yapılan tüm spor etkinlikleri, açık havada gerçekleştirilen konser, tiyatro ve benzeri sanat ve eğlence aktivitelerinin yapıldığı hem saha ve sahnede hem de seyircinin yer aldığı yerlerde tütün ürünleri içilemez. Bu tesislerde gerekirse yine açık havada olmak kaydı ile tütün ürünleri tüketenler için bir bölüm ayrılabilir. Bu bölümden diğer bölümlere duman koku gitmeyecek önlemler alınır. Bu alanlara 18 yaşını doldurmamış kişiler giremez.

Ceza hükümlerinin düzenleyen 5. Madde 1. Fıkra

Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen alanlarda tütün ürünleri tüketenler ile 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.

Bu rakam her yıl ilan edilen yeniden değerlendirme oranına göre 2008 yılı için bu bedel 62.-YTL dır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre cezalar:

(1) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişiye, ilgili idarî birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından 62.- YTL idarî para cezası verilir.

(2) Taksi ve Toplu taşıma araçlarında tütün mamulü tüketen kişiye, 62.- YTL idarî para cezası verilir. Kabahatin özel hukuk kişileri tarafından işletilen toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde ceza ilk başvurulan kolluk birim yetkilileri tarafından verilir. Kamuya ait toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde idarî para cezası verme yetkisi bakımından birinci fıkra hükmü uygulanır.

Deniz taşıtlarında, güvertelerin açık alanlarında içilemeyeceği belirtilecektir. Bu panoları Taksi ve Minibüsler için İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından, İETT ve Halk Otobüsleri için İETT Genel Müdürlüğü tarafından, Şehir Hatları Vapurları, Deniz Otobüsleri, Feribotlar ve Deniz Motorları için İDO tarafından üretilecektir.

Deniz araçlarında bu yazıların puntolarının 3 cm den daha büyük olması isabetli olacaktır.

Söz konusu uyan panoları, binaların büyüklüğüne göre, girişten başlamak üzere, her kata, katın bir en çok bölümden oluşması durumunda her bölüme konulur. Eğer bölmesi olmadığı halde geniş bir alan olması halinde o bölüme herkes tarafından görülebilecek şekilde, birden çok pano asılması gereklidir. Fabrika, atölye, geniş bürolar, spor salonları, fuayeler, alışveriş merkezleri, marketler bu kapsamada değerlendirilir. Ayrıca okul, dershane bahçeleri, stadyumlar, açık hava sanat, kültür faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda da birden çok, ihtiyaç olduğu kadar pano konulması gereklidir.

Diğer koruyucu önlemler

MADDE 3 - (1) Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim. marka veya alâmetleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklâm ve tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez. Tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar.

(2) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerinin marka ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alâmetleri kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşınamaz.

Bu yasakların konusunu oluşturan her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahallî mülkî amir tarafından karar verilir.

(3) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda bu ürünlere ilişkin markaların tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilemez.

(4) Firmalar her ne amaçla olursa olsun üretilen ve pazarlaması yapılan tütün ürünlerini bayilere veya tüketicilere, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon, bedelsiz veya yardım olarak dağıtamazlar.

Bu yasakların konusunu oluşturan her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahallî mülkî amir tarafından karar verilir.

(5) Her ne amaçla olursa olsun, tütün ürünlerinin isim, logo veya amblemleri kullanılarak bildirim yapılamaz, basın-yayın organlarına ilân verilemez.

Bu maddede, yukarıdaki fıkralarındaki yasakların her birine aykırı hareket edenler, ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu cezaya karar vermeye Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu yetkilidir.

Bu nedenle ihlallerin, yapılacak tespitle Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü içkiler Piyasası Düzenleme Kurumuna (Telefon: 0312 455 04 00 Faks: 0312 427 76 13) bildirilmesi gerekmektedir.

(6) Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik küplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez.

İlgili fıkradaki yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi halinde; yerel yayın yapan kuruluşlar, bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar, bölgesel yayın yapan kuruluşlar, beşbin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar, ulusal yayın yapan kuruluşlar, ellibin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu cezaya karar vermeye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkilidir.

Bu nedenle ihlallerin. Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (Telefon: 444 1 178) bildirilmesi gerekmektedir.

(7) Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışı yapılamaz.

Bu fıkradaki yasağa aykırı hareket edenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında genel kolluk tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır.

(8) Tütün ürünleri onsekiz yaşım doldurmamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz.

Bu fıkradaki yasaklara aykırı hareket edenler, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza1 Kanununun "Sağlık için tehlikeli madde temini" başlıklı 194 üncü maddesi hükmüne göre (altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile) cezalandırılır.

(3) Özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında, bu yasağa aykırı hareket eden kişiye, 62.-YTL idarî para cezası verilir. Bu ceza. şikâyet üzerine en yakın kolluk birimi yetkililerince verilir.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 40. maddesine göre kimliği bildirmeme:

(1) Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi

vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye, bu görevli tarafından 62.-YTL idarî para cezası verilir.

(2) Açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.

(3) Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son verilir.

İşyeri sahip ve yöneticilerin sorumluluğu:

2. Fıkra 2 nci maddenin (a) bendi hariç birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme iznini veren kurum yetkilileri tarafından önce yazılı olarak uyarılır. Bu uyarı yazısı, ilgili işletme sorumlusuna tebliğ edilir. Bu uyarıya rağmen, verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında mahalli mülki amir tarafından beşyüz Yeni Türk Lirasından beşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

Bu Kanunla kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeyen memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanır.

Taksi, toplu kara taşıma araçları sürücüleri, gemi, deniz motoru kaptanları, hava taşıma pilotları aynı şekilde araçlarından sorumludurlar. Sorumlusu olduğu aracında tütün ürünü tüketenler hem 62 YTL ceza hem de 5.000 YTL' sına kadar olan ceza ile karşı karşıya gelirler.

Yasanın uygulanmasını kolaylaştırıcı önlemler:

Tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaklana alanlarda bu yönde çağrışım yapacak kül tablası işlevi olan tüm araçların bulundurulmaması gereklidir.

Tüm kamu ve özel hukuka ait kapalı alanların dışında tütün ürünleri içenlerin tütün ürünü atıklarını atabilmesi için dış mekâna uygun kül tablasının bulundurulması zorunludur. Bu düzenlemeden o yerin amiri veya yetkilisi sorumludur.

Kontrolün sağlanması Yasanın 4. Maddesi 1. Fıkrası:

Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyanlar; salonlarda asgari on santimetrelik puntolarla, toplu taşım araçlarında üç santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır. Ayrıca, tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan sağlık uyarıları herkes tarafından görülebilir yerlere asılır.

Bu fıkradaki yükümlülüğe aykırı hareket edenler, mahallî mülkî amir tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır.

Binalar için uyarı yazılarında harf yüksekliğinin 10 cm olması zorunluluğu vardır. Bu tabelalarda "Bu alanda sigara içilmesi cezası 62 YTL'dir (ceza miktarı kabahatler kanununun o yıl cari olan tutarı belirtilmelidir.) Ayrıca pano altında, özel hukuk kapsamında "bu panoyu asmayan özel kişilere ait yerlerin sorumlular hakkında 1.000 YTL ceza, sigara içilmesini önlemeyen sorumlular hakkında ise 5.000 YTL'ye kadar ceza tatbik olunur."

Yasanın 2. maddesi "a" bendi kapsamında yer alan Kamu binalarında ise " Bu alanda sigara içilmesi cezası 62 YTL"dir' yazısının altında Bu Kanunla kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeyen memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanır." ibarelerinin bulunması zorunludur.

Taksiler ve toplu taşım araçlarında yazılarda harf yüksekliğinin 3 cm olama zorunluluğu vardır. "Bu taşıtta sigara içilmesi cezası 62 YTL'dir" "(ceza miktarı kabahatler kanununun o yıl cari olan tutan belirlenmelidir.) Ayrıca pano altında, "Bu kurala taşıt sürücüleri de uymak zorundadır. Bu panoyu asmayan taşıtların sorumlular hakkında 1.000 YTL ceza, sigara içilmesini önlemeyen sürücü hakkında ise 5.000 YTL'ye kadar ceza tatbik olunur." ibarelerinin bulunması zorunludur.

Kolluk kuvvetleri ve zabıta tarafında bu durumun tespit edilmesi halinde ilgili sorumluların savcılığa sevk edilmesi gereklidir.

Tütün ürünlerinin satışının serbest olduğu yerlere en az beş santimetrelik puntolarla, beyaz zemin üzerine büyük harfler ve siyah yazı rengi ile, "Yasal Uyarı: 18 yaşını doldurmayanlara sigara ve diğer tütün ürünleri satılamaz; satanlar hakkında yasal işlem yapılır." ibaresi yazılarak, rahatlıkla görülebilen ve okunabilen yerlere asılır.

Bu konuda gereken yazıların düzenlenip dağıtılması Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılır.

Bu fıkradaki yükümlülüğe aykırı hareket edenler, mahallî mülkî amir tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır.

(9) 18 yaşını doldurmamış kişiler, tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında ve satışında istihdam edilemez.

Bu fıkradaki yasağa aykırı hareket edenler, mahalli mülki amir tarafından her bir kişiyle ilgili olarak bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır.

(10) Tütün ürünleri, paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satılamaz.

Bu fıkradaki yasağa aykırı hareket edenler, belediye zabıtası tarafından ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır. Belediye sınırlan dışında bu yetki genci kolluk tarafından kullanılır.

(11) Tütün ürünleri, yetkili satıcı olan yerlerin dışında; otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarla satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla taşınamaz.

(12) Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıklar çevreye atılamaz.

Bu fıkrasına aykırı hareket edenler Kabahatler Kanununun 41 inci maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.

Kabahatler Kanununun:

MADDE 41.- (1) (Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkları) bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, 25 YTL idarî para cezası verilir.

(7) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir.

(8) Bu kabahatler dolayısıyla meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idarî para cezasına karar verilmeyebilir.

(9) Bu madde hükümleri, belediye sınırları içinde uygulanır.

Yasanın bu maddesinde, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin uyarı yazıları ile vatandaşları uyarması yönünde gerekli düzenlemeleri yapar. Bu kapsamda uyarı yazılarının kentin gereken yerlerine asılması, izmarit ve benzeri atıkların atımı için gerekli açık hava kül tablalarının oluşturulması gereklidir.

Her resmi kurum ve özel hukuka ait kuruluşlar, kişiler binalarını veya dükkânlarının önünde uygun bir yere veya yerlere izmaritlerin atılacağı açık havada kullanılabilen kül tablası veya kül tablaları koyar. Bu konuda Belediye Zabıtası gerekli denetimleri yapar.

(13) Tütün ürünleri, 18 yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşacağı ve işletme dışından görülecek şekilde satışa arz edilemez. Tütün ürünleri satış belgesi olmaksızın ve satış belgesinde belirtilen yerin dışında satışa sunulamaz.

Özellikle Büyük Marketlerde tütün ürünlerinin satışa sunulmasında 18 yaşından küçükleri giremeyeceği özel bir bölüm oluşturulması, bu bölümde sergilenen ürünlerin marketin diğer yerlerinden görülmeyecek şekilde düzenlenmesi gereklidir. Büfe. bakkal gibi yerlerde tütün ürünlerini vitrine koyamaz, ürünlerin sergilendiği raflar işletmenin kapısından görülemez.

Tütün ürünleri satış yerlerinde, yetkili satıcısı olduğunun belitlen gerekli vazıh belgenin asılması zorunludur.

Bu fıkradaki yasaklara aykırı hareket edenler, mahalli mülki amir tarafından bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Tütün ürünlerinin satış belgesiz'olarak satışının yapıldığı veya satışa hazır tutulduğu yerlerdeki tütün ürünlerine el konulur ve:, nereden temin edildiğine dair belge ibraz edilememesi halinde, mahallî mülkî amir tarafından bunların, mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Bu hususta Kolluk Kuvvetleri ve Belediye Zabıtları denetim yapar.

(14) Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünler tütün ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde üretilemez, dağıtılamaz ve satılamaz.

Bu fıkradaki ürünleri üretenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırlan dışında mahalli mülki amir tarafından yirmibin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Bu yasakların konusunu oluşturan her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahallî mülkî amir tarafından karar verilir.

Yasa ile ilgili yönetmelik oluşturuluncaya kadar, İstanbul İli sınırları dahilinde bu kararın hükümleri uygulanır.

İlçelerde İlçe Tütün Kurulu oluşturulur. Her ilçede kurullar, Kaymakamlıklar başkanlığında, şu kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

a) İlçe Belediye Başkanlığı

b) İlçe Emniyet Müdürlüğü

c) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

d) İlçe Sağlık Gurup Başkanlığı

e) Sigarayla Savaş Derneği

Kamuoyunun bilgilerine sunulur

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.