• BIST 122.142
  • Altın 300,140
  • Dolar 5,9403
  • Euro 6,5530
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -7 °C

Dünya Gümrük Günü, Bodrum Gümrüğü’nde karanfillerle kutlandı

Dünya Gümrük Günü, Bodrum Gümrüğü’nde karanfillerle kutlandı
Bodrum Gümrük Müdür vekili Serdar Zeybekoğlu, gümrük personelini tek tek tebrik edip, karanfil çiçekleri vererek "sevgi dolu yıl" diledi.

ZAFER BAYKAL-- TÜRKİYE TURİZM
BODRUM - Türkiye turizminin en önemli sınır kapılarından olan Bodrum Gümrüğü yönetimi 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü Bodrum Deniz Gümrüğü'nde şiirlere, şarkılara, İznik çinileri ve halılara konu olan, kutsal bir çiçek olan karanfil kokuları içinde kutladı. Bodrum Gümrük Müdür Vekili Serdar Zeybekoğlu, gümrük personelini tek tek tebrik edip, kadınlara pembe erkeklere kırmızı karanfil çiçekleri verdi. Pembe karanfil içtenlik ve sevgi, kırmızı karanfil ise sıcaklık ifade ederek günün sevgi dolu kutlanmasını sağladı. Serdar Zeybekoğlu, 2019 yılının insanlık adına sevgi dolu olmasını ve turizm sezonunun ülkemiz adına bereketli geçmesini diledi.

dunya-gumruk-gunu.jpg1953'TEN BERİ KUTLANIYOR
Türkiye’nin 1953 yılında üye olduğu eski adı Gümrük İşbirliği Konseyi olan “Dünya Gümrük Örgütü”‘nün ilk defa toplandığı 26 Ocak 1953 tarihi dikkate alınarak her yıl 26 Ocak  tarihinde “Dünya Gümrük Günü” kutlanıyor. Uluslararası ticaretin geliştirilmesinde ve engellerin kaldırılmasında, günümüze değin önemli görevler üstlenen ve 1 Ekim 1994 tarihinden itibaren de adını “Dünya Gümrük Örgütü” (World Customs Organization-WCD) olarak değiştiren “Gümrük İşbirliği Konseyi“ (Conseil de Cooperatıon Douaniere C.C.D) ilktoplantısını gerçekleştirdiği 26 Ocak 1953 tarihinden esinlenerek, her yıl 26 Ocak gününü, Dünya Gümrük Günü olarak ilan etti.

dunya-gumruk-gunu-001.jpgdunya-gumruk-gunu-002.jpg
dunya-gumruk-gunu-003.jpg
dunya-gumruk-gunu-004.jpg
YOLCULAR KARANFİLLERLE  KARŞILANDIı

Bodrum Gümrük Müdür vekili Serdar Zeybekoğlu,Bölge Amiri Nurgül Erdoğan ve Kısım amiri Murat Erdoğan,gelen yolculara çiçek ve tatlı ikram ederek, günün anlamını anlattılar.

dunya-gumruk-gunu-005.jpg
dunya-gumruk-gunu-006.jpg

DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ NEDİR?

Türkiye’nin 1953 yılında üye olduğu eski adı Gümrük İşbirliği Konseyi olan “Dünya Gümrük Örgütü”‘nün ilk defa toplandığı 26 Ocak 1953 tarihi dikkate alınarak her yıl 26 Ocak  tarihinde “Dünya Gümrük Günü” kutlanıyor. 179 üyesiyle dünya ticaretinin %98’ini gerçekleştirmekte olan Dünya Gümrük Örgütü her yıl 26 Ocak tarihinde farklı bir tema belirlemekte olup, 2016 yılındaki temasını “Dijital Gümrükler: Gittikçe Artan Katılım” olarak belirlndı.

DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ’NÜN ANLAMI VE ÖNEMİ
Gümrük sözcüğü, Osmanlı döneminden gelen “Lehçe-i Osmaniye” adlı terimler sözlüğünde Rumca kökenli olup ticaret mallarından alınan vergiler olarak karşılık buldu. Ama kelimenin buradan değil de Latince “Commercium” (ticaret anlamına gelir) kelimesinden geldiği ortaya çıktı. İngilizce “Customs”, Fransızca ise “Douane” denilmektedir. Ticaret konusunda devrin en gelişmiş ülkelerinden olan Venedik’te ise İtalyanca “Dogana” adı hem bu verginin adı  hem de bu vergiyi toplayan kurumun adı olarak kullanıldı.

dunya-gumruk-gunu-008.jpg
NE ZAMAN KUTLANIR?
Dünya Gümrük Günü, Gümrük İşbirliği Konseyi ismiyle kurulan örgütün üye 17 ülke ile ilk toplantısını yaptığı 26 Ocak 1953 tarihinden dolayı her yıl 26 Ocak günü kutlanır. Merkezi Brüksel’de olan konseyin ismi 1994 yılında  Dünya Gümrük Örgütü (İngilizce World Customs Organization-WCO, Fransızca ise Organisation Mondiale des Douanes-OMD) değiştirildı. Örgütün resmi dili İngilizce ve Fransızcadır.

TÜRKİYE’NİN GÜMRÜK BİRLİĞİ’NE GİRMESİ
Türkiye örgütün kurucu üyeleri arasında olup 29 Ocak 1953 tarih ve 8321 sayılı resmi gazetede yayınlanan anlaşma metni ile dahil oldu. Dünya Gümrük Örgütü’nün amacı üye ülkeler ve uluslararası kuruluşlar arasında eşya ticareti ve insan geçişi konusunda mevzuatı en basite indirgeyerek, işbirliği ve eşgüdümü sağlamak için gerekli tedbirleri alıyor. Ülkemizde bu konuda ki çalışmalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılıyor. Türkiye’den örgüt bünyesinde bir teknik görevli ve bir de teknik ateşe düzeyinde iki kişi çalışıyor.

ÖRGÜTÜN TEMA ÇALIŞMALARI
Dünya Gümrük Örgütünün şu an 179 üyesi mevcuttur. Bu üye ülkeler dünya ticaretinin %98’ini elinde bulundurmaktadır. Gümrük ile ilgili gelişimleri sağlamaya çalışan örgüt, aynı zamanda gümrük suçları ile de mücadele etmektedir. Dünya Gümrük Örgütü her yıl farklı bir tema belirlemektedir. Bu tema doğrultusunda farkındalık yaratmak için dünyada ve ülkemizde lokal boyutta bir çok etkinlik yapılmaktadır. Ticaret kurumları ve yerel yönetimler ziyaret edilmekte, küçük yaşlarda bu kavramı geliştirmek için öğrenciler ziyaret edilip çeşitli hediyeler verilmektedir. 2016 yılında  “Dijital Gümrükler: Gittikçe Artan Katılım” teması işlendi.

Uluslararası ticaretin geliştirilmesinde ve engellerin kaldırılmasında, günümüze değin önemli görevler üstlenen ve 1 Ekim 1994 tarihinden itibaren de adını “Dünya Gümrük Örgütü” (World Customs Organization-WCD) olarak değiştiren “Gümrük İşbirliği Konseyi“ (Conseil de Cooperatıon Douaniere C.C.D) ilktoplantısını gerçekleştirdiği 26 Ocak 1953 tarihinden esinlenerek, her yıl 26 Ocak gününü, Dünya Gümrük Günü olarak ilan etti.

GÜMRÜK VERGİSİ EKONOMİK ARAÇ
Gümrük Kavramı, ilk çağlardan itibaren uzun yıllar,mali nitelikli bir vergi türü olarak anlaşılmış ve yorumlanmıştır. Ancak başlangıçta ulaşım imkanları elverişli şehir ve bölgeler arasında yapılan ticaret ve mal mübadelesi, milli nitelikli devletlerin kurulmasıyla uluslararası ekonomik ilişkilere dönüşünce, eski anlayış ve yorumlar zaman içinde geçerliliğini yitirdi. Özellikle sanayi devriminden sonra gümrük rejimlerinin; ticaretin yönlendirilmesinde, ulusal ekonomilerin, uluslararası ticaretten daha fazla pay almasında, ulusal sanayinin gelişmesinde ve faaliyetlerinin teşvik edilmesinde, etkili bir araç olduğu ortaya çıkmış, gümrük vergisi ve kavramıda ekonomik bir içerik kazandı.

FORMALİTELER BASİTLEŞTİRİLEMEDİ
Ancak zaman içinde gümrük rejimleri ve formalitelerinin karmaşık yapısının yanı sıra, gittikçeegemen olmaya başlayan himayeci görüşlerin; uluslararası mübadeleyi zorlaştırdığı ve ticaretin gelişmesine engel olduğu görüldü. .Bu durum; 1900’lü yılların başından itibaren, gümrük mevzuatı ve formaliteleri konusunda, uluslar arasında bir uzlaşma zorunluluğunu hep gündeme getirdi. Nitekim ilk defa 1922 yılında “Milletlerarası Ekonomik Konulara İlişkin Konferans” düzenlenmiş, fakat bu konferansta alınan, yasakların kaldırılması ve formalitelerin basitleştirilmesi kararları ise uygulamaya konulamadı..

dunya-gumruk-gunu-009.jpg
dunya-gumruk-gunu-010.jpgGÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ
İkinci Dünya Savaşından sonra tekrar başlatılan bu çalışmalar nihayet 1947 yılında olumlu bir sonuca ulaşmış ilk defa bir uluslararası ticaret kod’u, “Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması” ( GATT) Cenevre’de imzalandı. Yine aynı yıl, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 13 ülkenin ortak katkılarıyla “Avrupa Gümrük Birliği Çalışma Grubu” oluşturuldu. Çalışma grubunun; gümrük formalitelerini incelemek ve bunlar arasında mukayeseler yapmak,uygulanabilir ortak norm’lar tespit etmekle görevlendirdiği Gümrük Komitesi, ortak bir Gümrük Tarife Cetveli ve ortak bir Gümrük Kıymet Tanımı üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırırken, aynı zamanda, bu sorunlarla devamlı meşgul olacak, çözüm önerileri geliştirecek daimi bir “Gümrük Konseyi” oluşturulması düşüncesi de pekişmeye başladı. Nitekim 15 Aralık 1950 tarihinde, Belçika’nın başkenti Brüksel’de imzaya açılan 3 önemli uluslararası sözleşmelerden biri de “Gümrük İşbirliği Konseyinin Kuruluşuna İlişkin Sözleşme” olmuştur. Sözleşmeyi ilk imzalayan 17 ülkeye daha sonra diğer ülkelerde katılmış, 1953 yılında da Türkiye, Gümrük İşbirliği Konseyi Kurulmasına İlişkin Sözleşmeyi resmen onaylardı.

MERKEZ BRÜKSEL
1994 yılından itibaren “Dünya Gümrük Örgütü” adıyla anılan ve halen 168 ülkenin üye olduğu bu uluslararası kuruluşun, resmi çalışma dili İngilizce ve Fransızca olup çalışma merkezi de Belçika’nın Brüksel şehridir. Kısaca özetlemek gerekirse, tamamen teknik bir kuruluş olan örgüt; kuruluşundan günümüze değin, gümrük mevzuatının basitleştirilmesi, ahenkleştirilmesi, ülkeler arasında, uygulanabilir ortak norm’lar tespit edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarıyla, uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasını
Dünya Gümrük Günü ve geliştirilmesinde, oldukça başarılı oldu, önemli katkı sağladı. Bir Genel Sekreter tarafından yönetilen Dünya Gümrük Örgütü; faaliyetlerini; Gümrük Tekniği, Nomanklatör ve Eşya Tasnifi, Gümrük Kıymeti Tespit ve Eğitimi, gibi 3 önemli konuda oluşturduğu Daimi Teknik Komiteler aracılığı ile yürütüyor. Daimi Teknik Komitelerin hazırlayıp üye ülkeler tarafından onaylanan pek çok uluslararası sözleşmeler arasında; her bir eki birçok gümrük işlemini konu alan ve 31 ekten oluşan Kyoto Sözleşmesi, malların geçici kabulü ile ilgili Ata Karneleri sözleşmesi, Eşya Tasnifi  ve Gümrük Kıymeti ile ilgili sözleşmeler önemli çalışmalar olarak gösterilebilir.

Bu haber toplam 1916 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.